wrapper

Topik Popular

BIL NAMA PERKHIDMATAN ATAS TALIAN Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
SISTEM TRIBUNAL RAYUAN KASTAM (MyeTRK)
1 Pemfailan Rayuan Sistem Tribunal Rayuan Kastam 6 12 5 6 10 1 5 7 5 6    
2 Permohonan Perlanjutan Masa Pemfailan selepas tempoh 30 Hari 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
3 Bayaran Fi Pemfailan Tribunal Rayuan Kastam 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4 Pengesahan Pembayaran Duti Kastam dan Lain-lain Cukai 6 12 5 0 0 0 0 0 0    
SISTEM PENGURUSAN KENDERAAN (eKereta)
5 Permohonan Kereta Rasmi Jabatan Baru (KJB) 3 3 182 17 22 10 4 15 43 56    
6 Permohonan Kereta Rasmi Jabatan Gantian (KJG) 72 64 30 177 151 27 42 116 88 42    
7 Pesanan Kereta Rasmi Jawatan Baru (KJB) 174 454 0 0 0 30  0 0 0    
8 Permohonan Kereta rasmi jawatan baru (bekalan) [KRJBP] 82 43 53 30 50  28 59  62 42 21    
9 Permohonan Kereta rasmi jawatan ganti (KRJG) 192 67 37 14 28  12 21 62 12 14    
10 Permohonan Option to Purchase (OTP) 69 85 127 97 117  123 125  103 188 89    
NATIONAL SINGLE WINDOW– MyTradelink
11 Pengikraran Kastam (eDeclare) 1,210,232 913,318 1,175,833 1,137,518 1,151,701 1,005,370 1,205,309 1,130,633  1,092,040      
12 Pembayaran Duti Kastam (ePayment ) 12,181 8,599 11,409 12,751 12,960 10,832 13,085 12,570 11,479      
13 Penghantaran Maklumat Perkapalan (eManifest) 396,920 300,426 385,914 403,840 408,897 337,186 409,952 385,902 351,254      
14 Pengeluaran Permit / Sijil Kelulusan Import dan Eksport (ePermit) 109,893 86,538 108,807 114,836 114,219 95,812 115,788 112,353  97,523      
15 Pengeluaran Sijil Tempasal Atau Preferential Certificate Of Origin (ePCO) 59,128 46,762 57,643 58,984 59,501 47,377 64,471 64,164  58,229      
16 Pengeluaran Permit Eksport Untuk Item di Bawah Strategic Trade Act (STA)(2010) (ePermit STA) 257 211 289 221 244 254 294 300  241      
MALAYSIAN GOVERNMENT TAX MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEM (MyCukai)
17 Permohonan Pengecualian Duti Eksais Ke Atas Kenderaan Nasional Bagi Orang Kurang Upaya 4 2 1 7 3 5 3 4 4      
18 Permohonan Pengecualian Duti Import dan Duti Eksais ke atas Kenderaan Bagi Peserta MM2H 21 6 13 15 11 2 3 1 0      
19 Permohonan Pengecualian Duti Eksais Ke Atas Kenderaan Pacuan Empat Roda Oleh Ahli Dewan Undangan Negeri / Ahli Parlimen. 5 11 41 19 24 10 22 15 8      
20 Permohonan Pengecualian Duti Import dan Duti Eksais ke atas Kenderaan Bagi Pegawai Kerajaan dan Badan Berkanun yang Tamat Berkhidmat Di Luar Negara 16 18 6 12 14 16 24 17 33      
21 Permohonan Pengecualian Duti Eksais dan Pelepasan GST Ke atas Kenderaan Jenazah 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
22 Permohonan Pengecualian Duti Import Dan Duti Eksais Ke Atas Kenderaan Bagi Returning Expert Programme (REP) 33 24 37 55 36 33 47 35 52      
23 Pengecualian Duti Import ke atas Peralatan Bagi Industri Petroleum Huluan (JKP) 5 1 2 1 0 2 2 1 1      
24 Pengecualian Duti Import ke atas Chassis Fitted with Engine 14 21 18 28 18 14 23 6 12      
25 Permohonan Pengecualian Duti Import dan Pelepasan GST Ke atas Peralatan Sembahyang dan Bahan Binaan Unik 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
26 Permohonan Ejen Cukai Pendapatan (LHDNM) 142 114 133 128 135 101 142 128 113      
27 Permohonan Pengecualian Duti Import Ke Atas Peralatan Sukan Badan Sukan 16 18 0 0 0 0 1 1 0      
SISTEM ePERUNDING
28 Permohonan Perlantikan Perolehan Perunding 4 16 27 27 40 0 22 19 13 2    
29 Permohonan Memuktamadkan Kos/Rundingan Harga 0 0 1 0 1 0 5 0 0 0    
30 Permohonan Kos Tambahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
31 Merekod Dan Mengemaskini Lantikan 16 1 26 28 25 15 11 31  11 26    
32 Penilaian Prestasi Perunding 224 40 49 79 35 46 26 35 23 42    
33 Permohonan Pembatalan Pelantikan Perunding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
GOVERNMENT PROCUMENT INFORMATION SYSTEM (GPIS)
34 Pendaftaran Perolehan - Kontrak Pusat/Sistem Panel (Kementerian Kewangan) 1,875 1,293 1,093 2,324 1,333 652 1,763 1,414 1,383 2,146    
35 Pendaftaran Perolehan - Kontrak Kementerian 19,318 10,526 12,831 15,120 13,619 11,181 20,570 14,749 14,460 18,230     
36 Pendaftaran Perolehan - Pembelian Terus / Requisition / Lantikan Terus 52,870 25,960 37,957 52,293 40,931 30,242 57,152 43,468 47,465 65,160    
37 Pendaftaran Perolehan - Sebut Harga 2,724 998 1,292 1,466 1,234  1,050 2,259 2,027 1,870 2,797    
38 Pendaftaran Perolehan - Tender Terbuka 502 329 288 351 324  231 520 501 288  430    
39 Pendaftaran Perolehan - Tender Terbuka
(Khas Bumiputera)
56 35 66 76 83  54 70 74 100 135     
40 Pendaftaran Perolehan - Tender Terbuka Pembuat 0 0 1 0 2 3 2 0 0    
41 Pendaftaran Perolehan - Tender Terbuka Antarabangsa 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
42 Pendaftaran Perolehan - Tender Terhad 14 1 0 0 1 0 1 6    
43 Pendaftaran Perolehan - Tender Terhad Bumiputera 0 0 0 0 0 1 0    
44 Pendaftaran Perolehan
e-Bidding
1 5 1 1 8 0 2 0    
45 Pendaftaran Perolehan - Government To Government 25 11 16 3 15 26  13 28 22    
46 Pendaftaran Perolehan - Concept Request For Proposal (CRFP) 0 0 0 1 0 0 0 0    
MALAYSIAN ROAD RECORD INFORMATION SYSTEM (MARRIS)
47 Mendaftar senarai jalan yang layak 2,702 10,191 35,760 52,977 11,054 21,521 22,600 16,594  14,472 42,036     
48 Mengemaskini senarai jalan yang sedia ada 3,828 14,323 26,113 27,960 14,829 28,959 38,090 16,836  12,865 21,652    
49 Menghapus rekod yang tidak menepati kriteria 15,633 5,706 4,517 4,471 1,833 12,057 12,322 2,649  3,068 22,173     
50 Pengesahan rekod oleh Jurutera Jalan (JD) 20,892 24,472 48,109 78,010 24,247 54,728 61,515 27,573 22,222 72,128     
51 Pengesahan rekod oleh Ketua Penolong Pengarah Jalan (KPPJ) 19,974 22,492 44,955 76,415 23,627 46,357 60,300 20,235 21,480  70,319    
JUMLAH  1,930,129    1,473,203 1,953,686 2,040,372  1,881,361  1,704,334 2,086,709 1,852,715 1,751,119      
PERKHIDMATAN KAUNTER
Kaunter Pendaftaran Syarikat (BPK)
52 Penghantaran Dokumen Sokongan Permohonan Pendaftaran Syarikat Dengan MOF 2,996 2,482 3,115 3,031 1,992 1,429 2,411 2,271 2,177 2,614    
53 Pembayaran 0 0 0 0 0 0 0 0    
54 Khidmat Nasihat (Pegawai) 550 541 635 610 403  290 437 439 434 492    
55 Bantuan Sistem (Komputer) 31 50 41 45 26  22 27 39 43 33    
JUMLAH 3,577 3,073 3,791 3,686  2,421 1,741 2,875 2,749 2,654  3,139