wrapper

Topik Popular

Search - K2
Carian - Kategori
Carian - Kenalan
Carian - Kandungan
Carian - Berita Suapan
Carian - Pautan Web
Keputusan Carian Pintar
NO A.P TAJUK TARIKH
KUATKUASA
PINDAAN
AP 87(b) Pulangan Balik Hasil 2 Julai 2015
AP 100(a) Tuntutan Perjalanan Pegawai Awam 2 Julai 2015
AP 309(a) Pemeriksaan Mengejut 2 Julai 2015
AP 327(b) Mendapatkan Balik Pembayaran Lebih Dengan Ansuran 2 Julai 2015
AP 158(b) Tanggungjawab Pegawai Pengawal Atas Pemulangan Deposit 10 Mei 2012
AP 166.2(i), (ix) & (x) Kuasa Khusus Perbendaharaan 23 Julai 2010
AP 170.1, AP 170.3(a) – (c) Sebut Harga 24 Februari 2009
AP 171.1 Perolehan Bekalan Melebihi RM200,000 Dipelawa Secara Tender 24 Februari 2009
AP 175.1(a) & (d) Deposit Tender Tempatan Atau Antarabangsa 15 Oktober 2012
AP 176.1(a) – (c) Kontrak Formal 24 Februari 2009
AP 179.2(c) Jadual Kadar Kerja Elektrik 24 Februari 2009
AP 180.1(b) & (c), AP 180.2(a), (b), Kerja Yang Tidak Melebihi RM200,000 15 Oktober 2012
AP 181(a) Kerja Bernilai Melebihi RM200,000 24 Februari 2009
AP 182.1(a) -(e) Rujukan Kepada Jabatan Teknik 23 Mac 2011
15 Oktober 2012
AP 184.1(a),(d) & (e), AP 184.2, AP 184.5, Pendaftaran Kontraktor 15 Oktober 2012
AP 186(a) Kebenaran Menggunakan Perkhidmatan Perunding 23 Mac 2011
AP 187(a) & (b) Pihak Berkuasa Melantik Dan Meluluskan Kos Perkhidmatan 23 Mac 2011
AP 189(a) Pematuhan Peraturan Perolehan Kerajaan Oleh Perunding 23 Mac 2011
AP 190(b)(i) & (ii), (c) Perolehan Perkhidmatan Bukan Perunding 24 Februari 2009
AP 192.2(a) & (b), AP 192.3(a) – (c), AP 192.4 Pelantikan Ahli Lembaga Perolehan 1 September 2009
AP 193(a) – (k) Tugas Lembaga Perolehan 15 Oktober 2012
1 September 2009
AP 200.5 (i) & (ii) Tempoh Tanggungan Kecacatan 24 Februari 2009
AP 201.1(d) & (e) Perubahan Dan Pelanjutan Tempoh Kontrak Untuk Kontrak Bekalan Dan Perkhidmatan 24 Februari 2009
AP 202.3 Perkiraan Nilai Arahan Perubahan
Kerja
24 Februari 2009
AP 295(a) & (b) Perolehan Percetakan 9 Mei 2012
AP 317(a) Laporan Akhir 16 Disember 2010