wrapper

Topik Popular

VISI
Menjadi Peneraju Pengurusan Kewangan Berintegriti.

MISI
Melaksanakan fungsi sebagai pusat rujukan pengurusan kewangan berintegriti.

OBJEKTIF

  1. Memperkasakan Kementerian Kewangan Malaysia dengan memperkukuhkan nilai murni, dan
  2. Membudayakan integriti dan tadbir urus yang baik dalam kalangan warga kerja.

 

PIAGAM PELANGGAN

  1. Mengesan dan mengesahkan sebarang aduan salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika Jabatan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh pembukaan fail.
  2. Bertindak ke atas aduan yang diterima berkaitan salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika Jabatan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari masa aduan diterima.
  3. Maklumat dan identiti pemberi maklumat akan dirahsiakan mengikut undang-undang yang berkuatkuasa.
  4. Mendidik dan membudayakan pelaksanaan integriti di dalam Jabatan.

 

 CARTA ORGANISASI