wrapper

Topik Popular

Search - K2
Carian - Kategori
Carian - Kenalan
Carian - Kandungan
Carian - Berita Suapan
Carian - Pautan Web
Keputusan Carian Pintar

PRESTASI PEMBAYARAN BIL DAN TUNTUTAN
KEMENTERIAN KEWANGAN UNTUK BULAN JANUARI 2020

 

  1. Jumlah keseluruhan bil yang diuruskan adalah sebanyak 1,732 bil dengan tempoh prosesan seperti berikut:
    1. Pembayaran dalam tempoh 14 hari ialah 100% melibatkan 1,732 bil bernilai RM1,566,879,869.17; dan
    2. Pembayaran dalam tempoh 7 hari ialah 98.44% melibatkan 27 bil bernilai RM20,309.52.
  2. Tiada bil dibayar lewat melebihi 14 hari.
  3. Perincian prestasi pembayaran bil Kementerian Kewangan mengikut jabatan bagi bulan Januari 2020 adalah seperti di Lampiran I. Prestasi pembayaran bil mengikut bilangan hari dan jumlah terkumpul sehingga bulan Januari 2020 adalah seperti di Lampiran II.

 

 


 

Arkib