wrapper

Topik Popular

Kementerian Kewangan merupakan Agensi Pusat yang menetapkan dasar pengurusan kewangan Kerajaan termasuk perolehan Kerajaan. Seksyen 6 (1) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] memberi kuasa kepada Menteri Kewangan untuk menyelia dan menyelaras perolehan Kerajaan. Bagi tujuan meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan agensi-agensi Kerajaan, Perbendaharaan Malaysia mengamalkan konsep desentralisasi melalui penurunan kuasa kepada Pegawai Pengawal untuk membuat keputusan. Bagi melaksanakan kewajipan tersebut, Perbendaharaan Malaysia telah mengeluarkan Arahan Perbendaharaan,1Pekeliling Perbendaharaan (1PP) dan peraturan yang berkaitan.

Bagi tujuan untuk mempertimbang dan menyetuju terima tender, pihak berkuasa meluluskan tender ditetapkan sepertimana di bawah Arahan Perbendaharaan (AP) 192 :

LEMBAGA PEROLEHAN KEMENTERIAN (AP192)

Ahli Lembaga Perolehan Persekutuan dilantik oleh Menteri Kewangan dan ahli Lembaga Perolehan Negeri dilantik oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri. Keahlian hendaklah diwartakan dalam Warta Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri. Had nilai kuasa melulus adalah seperti berikut:

Bil
Lembaga Perolehan
Bekalan Perkhidmatan
Kerja
Perunding
 1.

Lembaga Perolehan:

  1. Kementerian
  2. JPM
  3. JKR
Tender : ≤ RM50 juta    Tender : ≤ RM100 juta  Projek Fizikal : ≤ RM300 juta
Kajian : ≤ RM5 juta
Kerja Ukur : ≤ RM5 juta
2. Persekutuan Sabah/ Sarawak Tender : ≤ RM30 juta
3. Badan Berkanun Tender : ≤ RM100 juta
4. Syarikat Kerajaan Tender : ≤ RM300 juta