wrapper

Topik Popular

Search - K2
Carian - Kategori
Carian - Kenalan
Carian - Kandungan
Carian - Berita Suapan
Carian - Pautan Web
Keputusan Carian Pintar

Jenis-Jenis Pemberian (Grant) Kepada Kerajaan Negeri

 1. Pemberian Berkanun (Statutory Grant)
  1. Pemberian Mengikut Bilangan Penduduk seperti ditetapkan dalam Perkara 109(1)(a) Perlembagaan Negara.
  2. Pemberian Penyelenggaraan Jalanraya seperti ditetapkan dalam Perkara 109(1)(b) Perlembagaan.
  3. Pemberian dari Kumpulan Wang Simpanan Negeri seperti ditetapkan dalam Perkara 109(6) Perlembagaan.
  4. Serahan Sebahagian Cukai Eksport Timah seperti ditetapkan dalam Perkara 110(3) Perlembagaan.
  5. Serahan Cukai Eksport Bijih Besi dan Cukai Eksport Lain-lain Galian di bawah Akta Assignment of Revenue (Export Duty On
  6. Iron Ore) Act 1962 atau Assignment of Export Duty (Mineral Ores Act 1964).
  7. Pemberian Khas Kepada Sabah dan Sarawak di bawah Perkara 112C(1) Perlembagaan.
  8. Pemberian Pertambahan Hasil Mengikut Akta Pertambahan Hasil 1977 dan Akta Pemberian Pertambahan Hasil (Pindaan) 1980.
  9. Pemberian Pampasan Dan Pemberian Tahunan Kepada Kerajaan Selangor dan Wilayah Persekutuan di bawah Akta Wilayah
  10. Persekutuan (Perkiraan Kewangan) 1981.
  11. Pemberian Penyelenggaraan Penguasa-penguasa Tempatan Mengikut Peruntukan di bawah Akta State Grants (Maintenance of Local Authorities Act 1981) dan Akta Kerajaan Tempatan 1976.
  12. Pemberian Berdasarkan Tahap Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Kesejahteraan Hidup mengikut peruntukan di bawah Perkara 109(6) Perlembagaan dan Kertas Majlis Kewangan Negara Bil. 4/1983 dan Bil. 3/1984.
 2. Pemberian Tidak Berkanun
  1. Caruman Bantuan Cukai Mengikut peruntukan di bawah Perkara 156 Perlembagaan.
  2. Bayaran Perkhidmatan Mengikut Perkara 80(5) Perlembagaan dan Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 17/1979.
  3. Pendahuluan Kepada Kerajaan Negeri.
  4. Pinjaman-pinjaman Kepada Kerajaan Negeri Mengikut Peruntukan di bawah Perkara 111(2) Perlembagaan.