Print this page

Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah bidang yang berkaitan sahaja dan menggunakan Sistem ePerolehan bagi menyertai tender berikut:

Kenyataan Tawaran Harga Bagi Tender Mesin Pengimbas Kargo Single View Dual Energy Dan Sistem Yang Berkaitan Dengannya Untuk Jabatan Kastam Diraja Malaysia