wrapper

Hot Topics

Syarikat yang telah mengeksport keluaran siapnya adalah dibenarkan untuk mengimport semula keluaran berkenaan jika sekiranya keluaran tersebut didapati menghadapi masalah kualiti yang tidak mencapai spesifikasi yang diperlukan oleh negara pengimport. Berdasarkan kepada kemudahan yang sediada dibawah Akta Kastam 1967, barangan berkenaan perlulah diimport semula dalam tempoh satu tahun daripada tarikh ianya dieksport.

Exemption of Duty / Tax on Imported Complete Products After One Year Period