wrapper

Hot Topics

NO ONLINE SERVICES Jan Feb Mac April May Jun July Aug Sept Oct Nov Dec
Customs Appeal Tribunal System(MyeTRK)
1 Pemfailan Rayuan Sistem Tribunal Rayuan Kastam 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Permohonan Perlanjutan Masa Pemfailan selepas tempoh 30 Hari 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Bayaran Fi Pemfailan Tribunal Rayuan Kastam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pengesahan Pembayaran Duti Kastam dan Lain-lain Cukai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sistem Pengurusan Kenderaan (eKereta)
5 Permohonan Kereta Rasmi Jabatan Baru 37 13 27 5 8 8 9 26 3 11 33 5
6 Permohonan Kereta Rasmi Jabatan Gantian 312 273 518 512 241 184 28 90 59 62 193 319
7 Pesanan kereta rasmi jawatan baru 0 0 0 0 0 401 0 0 200 0 240 50
8 Pembekalan Kereta Rasmi Jawatan Baru 39 31 54 52 31 60 30 54 49 45 38 28
9 Permohonan Kereta Rasmi Jawatan Ganti 32 23 51 63 61 13 5 31 7 76 19 26
Sistem Maklumat Pengurusan Cukai (SMPC)
10 Permohonan Ejen Cukai Pendapatan 9 8 14 7 5 9 5 0 6 6 5 18
11 Pembaharuan Ejen Cukai Pendapatan 26 46 77 47 41 48 21 25 46 36 41 42
12 Rayuan Permohonan Ejen Cukai Pendapatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Pembayaran Fi Proses Permohonan Ejen Cukai Pendapatan 51 71 119 82 59 71 42 74 76 47 93 76
Sistem Galakan Percukaian
14 Permohonan Pengecualian Duti Import Dan Cukai Jualan Ke Atas Bas Tanpa Badan Yang Diklasifikasikan Sebagai Chasis Fitted With Bus Engine 10 14 13 26 12 12 13 4 4 4 20
15 Permohonan Pengecualian Duti Import, Duti Eksais Dan Cukai Jualan Kenderaan Dalam Program MM2H 37 44 41 28 35 32 29 46 41 41 27 27
16 Permohonan Pengecualian Duti Import, Duti Eksais Dan Cukai Jualan Ke Atas Dua Buah Kenderaan Bagi Peserta Program Menggalakkan Warganegara Malaysia Yang Berkepakaran Yang Bekerja Di Luar Negara Pulang Ke Malaysia 15 17 22 15 8 11 11 4 6 8 2 10
17 Permohonan Pengecualian 100% Duti Eksais Ke Atas Kenderaan Nasional Bagi Orang Kurang Upaya 2 3 4 2 1 3 4 2 2 0 1 3
18 Permohonan Pengecualian Duti Eksais Ke Atas Kenderaan Pacuan Empat Roda Pemasangan Tempatan Bagi Ahli Parlimen /ADUN Yang Bukan Anggota Pentadbiran 4 3 2 3 1 4 0 2 7 11 3 3
19 Permohonan Pengecualian Duti Import Ke Atas Peralatan Pawagam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Permohonan Pengecualian Duti Eksais Ke Atas Kereta Sewa Dan Pandu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21

Permohonan Pengecualian 50% Duti Eksais Ke Atas Kenderaan Pacuan Empat Roda

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22

Permohonan Pengecualian Duti Eksais Dan Cukai Jualan Ke Atas Kenderaan Jenazah Bagi Institusi Keagamaan, Badan Khairat Kematian dan Jawatankuasa Keselamatan Dan Kemajuan Kampung (JKKK)

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23

Permohonan Pengecualian Duti Import dan Cukai Jualan ke Atas Kenderaan Dan Peralatan bagi Sektor Kesihatan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24

Permohonan Pengecualian Duti Import Dan Cukai Jualan Ke Atas Peralatan Sukan Bagi Badan Sukan

0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
25

Permohonan Pengecualian Duti Import Dan Cukai Jualan Ke Atas Peralatan Sembahyang dan Bahan Binaan Unik Bagi Rumah Ibadat

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26

Permohonan Pengecualian Duti Hiburan Dan Cukai Pendapatan Artis Luar/Cukai Pegangan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27

Permohonan Pengecualian 50% Duti Import Dan Duti Eksais Ke Atas Sebuah Kenderaan Persendirian Yang Dibawa Balik Setelah Tamat Berkhidmat Di Luar Negara Bagi Kakitangan Kerajaan Dan Badan Berkanun

5 11 13 9 5 5 1 13 2 5 3 2
28

Permohonan Pengecualian Duti Import Dan Cukai Jualan Ke atas Peralatan Petroleum Huluan

5 6 7 0 0 4 4 4 4 22 5 3
Sistem ePerunding
29

Permohonan Perlantikan Perolehan Perunding

32 20 19 15 45 53 21 27 17 3 24 7
30

Permohonan Rundingan Harga

0 0 7 0 2 9 1 2 1 0 1 1
31

Permohonan Kos Tambahan - Sistem ePerunding

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
32

Merekod Dan Mengemaskini Lantikan

6 14 3 33 66 30 6 78 57 4 23 28
33

Penilaian Prestasi Perunding

30 1 9 96 58 142 49 213 145 28 476 3
34

Permohonan Pembatalan Pelantikan Perunding

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Government Procurement Information System (GPIS)
35

Pendaftaran Perolehan ‐ Kontrak Pusat/Sistem Panel (Kementerian Kewangan)

3,681 1,722 2,451 2,512 1,646 2,648 1,915 2,818 2,258 2,291 2,684 5,073
36

Pendaftaran Perolehan - Kontrak Kementerian

11,670 12,521 13,597 13,439 12,052 14,524 10,769 14,755 11,683 15,291 16,152 14,300
37

Pendaftaran Perolehan - Pembelian Terus / Requisition / Lantikan Terus

74,525 53,822 67,735 63,989 48,637 58,780 50,541 82,087 58,388 67,446 69,162 85,027
38

Pendaftaran Perolehan - Sebut Harga

3,677 1,460 2,157 1,938 1,572 1,873 1,820 3,229 3,341 2,805 3,110 3,214
39

Pendaftaran Perolehan - Tender Terbuka

334 211 228 213 245 146 394 1,100 288 316 251 326
40

Pendaftaran Perolehan - Tender Terbuka (Khas Bumiputera)

16 23 85 40 30 66 19 31 127 35 38 5
41

Pendaftaran Perolehan - Tender Terbuka Pembuat

0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
42

Pendaftaran Perolehan - Tender Terbuka Antarabangsa

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43

Pendaftaran Perolehan - Tender Terhad

36 2 5 13 4 2 0 32 16 10 3 0
44

Pendaftaran Perolehan - Tender Terhad Bumiputera

2 3 0 1 0 5 0 8 0 1 3 1
45

Pendaftaran Perolehan
e-Bidding

47 10 50 52 19 11 11 36 24 17 29 51
46

Pendaftaran Perolehan - Government To Government

30 6 0 9 25 40 31 23 39 43 24 17
47

Pendaftaran Perolehan - Concept Request For Proposal (CRFP)

6 1 0 1 6 0 0 0 0 12 0 0
*Malaysian Road Record Information System (MARRIS)
48

Mendaftar senarai jalan yang layak

system closed for road grant calculation 3,830 19,247 11,533 12,697 16,391 9,232 10,220 19,914 29,904 7,675 5,097
49

Mengemaskini senarai jalan yang sediada

1,145 12,598 9,228 9,729 11,116 7,459  6,985  13,423  27,687  5,373  4,648
50

Menghapus rekod yang tidak menepati kriteria

208 2,942 2,441 4,107 2,797 1,529  2,157  2,629  3,136  953  1,450
51

Pengesahan rekod oleh Jurutera Jalan (JD)

2,861 29,431 18,798 17,999 23,391 13,407  12,688  24,780  49,401  12,042  10,040
52

Pengesahan rekod oleh Ketua Penolong Pengarah Jalan (KPPJ)

2,753 26,206 17,686 14,837 22,926  12,696  11,496  22,444  37,796  10,310  8,507
National Single Window – MyTradelink
53

Pengikraran Kastam (eDeclare)

1,049,563 894,562 1,147,334 1,015,449 1,104,752 1,126,435 994,755  1,136,004  1,088,996  1,081,206  1,163,231  1,124,788
54

Pembayaran Duti Kastam (ePayment )

19,669 3,201 42,170 43,238 34,953 20,070  17,680  20,483  19,875  18,476  21,007  28,024
55

Penghantaran Maklumat Perkapalan (eManifest)

610,615 524,146 707,662 706,391 688,019 698,386 620,148  745,829  656,673  649,590  93,688  656,183
56

Pengeluaran Permit / Sijil Kelulusan Import dan Eksport (ePermit)

85,004 71,192 77,464 72,372 87,492 88,062  76,265  92,034  87,276  88,306 55,461   91,321
57

Pengeluaran Sijil Tempasal Atau Preferential Certificate Of Origin (ePCO)

45,899 43,583 54,040 49,533 50,921 50,771 41,369  54,606  51,000  51,301 242   49,351
58

Pengeluaran Permit Eksport Untuk Item di Bawah Strategic Act (STA)(2010) (ePermit STA)

224 163 224 211 208 248  165  210  204  215  29  236
Sistem Ejen Cukai GST (SEC)
59

Permohonan Ejen Cukai Barangan dan Perkhidmatan

40 41 29 27 17 9  13  23  17  17  21  40
60

Pembaharuan Ejen Cukai Barangan dan Perkhidmatan

0 0 17 71 100 124  94  102  114  97  108  0
61

Rayuan Ejen Cukai Barangan dan Perkhidmatan

0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0
62 Pembayaran Fi Proses Permohonan Ejen Cukai Barangan dan Perkhidmatan 40 41 46 98 117 133  107  125  131  114  129  40

TOTAL

1,905,734 1,618,109 2,207,079 2,030,280 2,090,867 2,140,170 1,860,699  2,197,823  2,064,077  2,125,922  1,462,963  2,088,493
COUNTER SERVICES
Company Registration Counter (BPK)
63 Supporting Document Delivery For Company Registration Application With MOF 2,647 2,708 2,873 2,436 2,306 2,372  1,837  2,792  2,343  2,443 1,544  2,406
64 Payment 694 729 698 560 529 668 386 735 638  656 248 738
65 Consultation (Officer) 279 348 303 296 238 257  226  359  306  316  409 361 
66 System Support (Computer) 966 769 246 176 173 214 126 275 251 340 241 268 
TOTAL 4,586 4,554 4,120 3,468 3,246 3,511 2,575  4,161  3,538  3,755  2,442  3,773
 

* System closed for road grant calculation