wrapper

Hot Topics

DASAR KUALITI PERBENDAHARAAN MALAYSIA

“Perbendaharaan Malaysia beriltizam untuk menguruskan Kewangan Negara dengan cekap, telus, berkesan dan berkualiti bagi memenuhi kehendak stakeholders dan pelanggan selaras dengan Sistem Pengurusan Kualiti yang diwujudkan.

Perbendaharaan Malaysia juga komited untuk membuat penambahbaikan yang berterusan ke atas Sistem Pengurusan Kualiti dan menilai semula objektif kualiti yang ditetapkan bagi memastikan ianya sentiasa sesuai mengikut kehendak pelanggan.”


SENARAI DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008

Manual Kualiti
Bil.No. RujukanDokumen
1. MK-PERB-01 Manual Kualiti
Prosedur Kualiti (Proses Kerja Utama)
Bil.No. RujukanDokumen
1. PK.PERB (BAC)-01 Penyediaan Buku Anggaran Hasil Kerajaan Persekutuan
2. PK.PERB (P)-01 Memproses Permohonan, Memantau, Menyelaras, Menyelia kutipan Balik Pinjaman Kerajaan Persekutuan
3. PK.PERB (E)-01 Penyediaan Laporan Ekonomi Tahunan
4. PK.PERB (LPK)-01 Merangka, Mengendali, Menyelaras Dan Menilai Program Latihan Pengurusan Kewangan In-Situ Dan Hands-On
5. PK.PERB (LPK)-02 Pembangunan Modul Program Latihan Pengurusan Kewangan In-Situ Dan Hands-On
6. PK.PERB (A)-01 Permohonan Kelulusan Pelupusan Aset Alih Kerajaan
7. PK.PERB (K)-01 Pembekalan Kereta Rasmi Jawatan Dan Kereta Jabatan Baru
8. PK.PERB (K)-02 Pengendalian Aduan Berkaitan Kereta Konsesi
9. PK.PERB (K)-03 Pemantauan Ke Atas SPANCO
10. PK.PERB (K)-04 Kemudahan Pembelian Kereta Rasmi Jawatan Semasa Bersara (Option To Purchase)
Prosedur Kualiti (Proses Kerja Sokongan)
Bil.No. RujukanDokumen
1. PS.PERB-01 Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
2. PS.PERB-02 Kawalan Dokumen
3. PS.PERB-03 Kawalan Rekod
4. PS.PERB-04 Penyediaan Anggaran Belanjawan Mengurus Tahunan
5. PS.PERB-05 Pengurusan Latihan
6. PS.PERB-06 Perolehan Bekalan Dan Perkhidmatan
7. PS.PERB-07 Penyelenggaraan Peralatan Pejabat
8. PS.PERB-08 Penyelenggaraan Aset ICT
9. PS.PERB-09 Pengurusan Aduan Dan Maklum Balas Pelanggan
10. PS.PERB-10 Audit Dalam
11. PS.PERB-11 Kawalan Ke Atas Produk Atau Perkhidmatan Yang Tidak Memenuhi Keperluan Yang Ditetapkan
12. PS.PERB-12 Tindakan Pembetulan, Pencegahan Dan Penambahbaikan
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family