wrapper

Hot Topics

No Questions/Suggestions Feedback
1. Source: Email Budget 2017
19 Ogos 2016

Saya cadangkan agar Kerajaan melakukan sesuatu untuk mengawal harga rumah dan membolehkan lebih ramai rakyat memiliki rumah. Antara langkah yang boleh dilakukan ialah mengurangkan kuasa beli rumah bagi mereka yang sudah memiliki rumah dan meringankan syarat kepada pembeli rumah pertama.

Suhana binti Mat Nawi C.A(M)
Kementerian Pendidikan Malaysia

Touchpoints:
Meningkatkan Pemilikan Rumah

Touchpoints
2. Source: Email Budget 2017
22 Ogos 2016

Infrastruktur dan kemudahan asas seperti jalan raya dapat dinaiktaraf terutama jalan-jalan di kawasan luar Bandar dan pedalaman.

Rosle Bin Agali Amat
Pembantu Tadbir(Perkeranian/Operasi) N17
Unit Kewangan & Perolehan, Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sabah
Kementerian Pendidikan Malaysia

Touchpoints:
Projek Rakyat - Centric

Touchpoints
3. Source: Email Budget 2017
22 Ogos 2016
  1. Bajet pendapatan negara perlu dibentangkan mengikut kategori pendapatan dengan memperincikan analisa punca pendapatan negara, kerana bajet negara hendaklah memperincikan punca pendapatan negara supaya bajet dapat dirancang dan dilaksanakan dengan lebih baik.

  2. Mengurangkan cukai kepada peralatan dan bahan sukan outdoor dan indoor untuk menggalakkan penjagaan kesihatan mental dan fizikal rakyat.

  3. Bantuan kewangan khas RM200 pada tahun 2017 kepada setiap orang tua 56 tahun ke atas, ini kerana orang tua sudah kurang mampu / lemah badan / lemah semangat untuk mencari nafkah sendiri dan susah bergantung kepada sendiri.

  4. PTPTN dikurangkan caj faedah dari 4% kepada 3%, bermula dari tahun 2017, ini untuk mengurangkan beban peminjam PTPTN.
    Pelajar sekolah menengah diberikan baucar RM150 membeli buku & peralatan sekolah termasuk alatulis dan pelajar Pre-Universiti termasuk Form Six RM200 dan pelajar Universiti RM200 juga, untuk perbelanjaan mereka dalam bidang akademik.

  5. Memberikan bantuan kewangan untuk pembangunan fasiliti dan infrastruktur kepada sekolah-sekolah Cina swasta kerana mereka telah meringankan beban kerajaan dalam usaha menaikkan taraf pelajaran negara ini di mana sekolah-sekolah ini telah menubuhkan dan mengoperasikan pemberian pelajaran tanpa memakan kos kerajaan sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu.  Bagi sekolah antarabangsa, kebanyakannya adalah dioperasikan oleh korporat dan agensi perniagaan yang mengenakan yuran yang tinggi dan ibu bapa adalah daripada golongan yang berpendapatan sangat tinggi, maka tidak begitu perlukan bantuan kewangan daripada kerajaan. Tetapi, sekolah-sekolah menengah dan sekolah-sekolah rendah Cina swasta adalah ditubuhkan dan diusahakan oleh Non-Profit Organisation dan adalah kos pembinaan dan kos pengoperasiannya disumbangkan secara sukarela oleh golongan masyarakat Cina sendiri.

  6. Semua amaun BRIM tahun 2017 sama dengan tahun 2016.
Wong Yee
Pegawai Tadbir dan Diplomatik
Jawatan Penempatan Khas JPA
Secara pentadbiran bertugas di INTAN Sarawak

Ucapan Bajet 2017:
Para 8-14

Touchpoints: Pelepasan Cukai Gaya Hidup

Ucapan Bajet 2017: Para 232

Ucapan Bajet 2017: Para 231

Touchpoints: Pendidikan Rendah dan Menengah

Touchpoints: Memperkasa Pendidikan Tinggi

Ucapan Bajet 2017:
Para 225 (Ketujuh)

Ucapan Bajet 2017:
Para 123

Touchpoints
4.

Source: Email Budget 2017

22 Ogos 2016

Cadangan Bajet 2017 bagi Orang Kurang Upaya.
Perlu penambahbaikan dan kajian semula senarai kemudahan dan keistimewaan bagi orang kurang upaya.

Mohamad Bin Suleiman
Pos 7, Pt Hj Ibrahim
Wakil Pos simpang 5
83020 Batu Pahat
Johor
Orang kurang pendengaran.
DE04011300193

Ucapan Bajet 2017:
Para 232

 
5.

Source: Email Budget 2017

22 Ogos 2016

Saya ingin mencadangkan agar pemberian BRIM dikaji semula dan keberkesanannya disemak. Kerajaan sepatutnya menggunakan pendekatan ‘memberi pancing bukannya memberi ikan kepada golongan sasar. Pemberian pancing akan membudayakan rakyat yang lebih berdaya saing dan bermaruah berbanding pemberian ikan yang mewujudkan budaya berharap dan meminta-minta.
Sekian, terima kasih.

Suhana binti Mat Nawi C.A(M)
Seksyen Akaun
Bahagian Akaun
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tel: 03 8884 7483
Fax:03 8884 7333
Ucapan Bajet 2017:
Para 176
6.

Source: Email Budget 2017

23 Ogos 2016

Saya ingin membuat cadangan agar bajet kali ini memberikan peruntukan one off kepada kakitangan kerajaan yang sedang melanjutkan peringkat Ijazah.

Norazuin Binti Mohamed Hussin
(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
Ucapan Bajet 2017:
Para 78

Sumber:Seksyen Komunikasi Korporat BSKK