wrapper

Topik Popular

Search - K2
Carian - Kategori
Carian - Kenalan
Carian - Kandungan
Carian - Berita Suapan
Carian - Pautan Web
Keputusan Carian Pintar

Garis Panduan

 1. Garis Panduan Pengecualian 50% Duti Import Dan Duti Eksais Ke Atas Kenderaan Persendirian Oleh Kakitangan Kerajaan Yang Tamat Berkhidmat Di Luar Negara
 2. Garis Panduan Pengecualian 50% Duti Import Dan Duti Eksais Ke Atas Kenderaan Persendirian Oleh Kakitangan Kerajaan Yang Tamat Berkhidmat Di Langkawi / Labuan
 3. Belanjawan 2020: Garis Panduan Permohonan Pengecualian Duti Eksais Sebanyak 50% Ke Atas Kenderaan Pelancongan Bagi Pengusaha Pelancongan
 4. Garis Panduan Permohonan Perusahaan Sosial Untuk Diluluskan Di Bawah Subseksyen 44(11c) Akta Cukai Pendapatan 1967
 5. Garis Panduan Bagi Permohonan Pengecualian Duti Eksais Dan Cukai Jualan Ke Atas Penjualan/Tukar Hak Milik Teksi Bajet Dan Kereta Sewa Milikan Individu
 6. Syarat Dan Garis Panduan Insentif Pengecualian Cukai Di Bawah Program MM2H
 7. Bajet 2009: Garis Panduan Memohon Pengecualian Duti Import dan Cukai Jualan Ke Atas Peralatan Bagi Aktiviti Penjimatan Tenaga (Energy Efficiency - EE)
 8. Bajet 2009: Garis Panduan Memohon Pengecualian Duti Import dan Cukai Jualan Ke Atas Peralatan Bagi Menjana Tenaga Daripada Sumber Yang Boleh Diperbaharui (Renewable Energy)
 9. Garis Panduan Permohonan Pengecualian Cukai Jualan kepada Pengusaha Bas Ke Atas Pembelian Bas Siap Termasuk Penyaman Udara Yang Dipasang Dalam Negara
 10. Skim Galakan Cukai Bagi Ibu Pejabat Operasi
 11. Garis Panduan Memohon Potongan Ke Atas Sumbangan Kepada Projek Komuniti dan Amal
 12. Garis Panduan Pengecualian 100% Duti Eksais Ke Atas Kenderaan Nasional Bagi Orang Kelainan Upaya (Jenis Ketidakupayaan/Cacat Anggota/Pertuturan/Pendengaran)
 13. Bajet 2007 : Garis Panduan Untuk Memohon Pengecualian Duti Eksais 50% Ke Atas Kenderaan Pacuan Empat Roda Bagi Pengusaha Pelancongan
 14. Garis Panduan Memohon Potongan Di Bawah Seksyen 34(6)(ha) Akta Cukai Pendapatan 1967 Bagi Maksud Pengiraan Cukai Pendapatan

Tatacara Permohonan

 1. Kebenaran Mengeksport Semula Bahan Mentah/Komponen Atau Mesin/Alat-Alat Yang Telah Dikecualikan Duti/Cukai
 2. Pengecualian Duti/Cukai Ke atas Alat-Alat Kelengkapan Bagi Projek Pelancungan Berbentuk Bukan Penginapan
 3. Kebenaran Memindah/Menambah Setor/Tapak Kilang
 4. Pengecualian Duti/Cukai Ke atas Keluaran Siap Yang Diimport Semula Selepas Tempoh Satu Tahun
 5. Taraf Institusi Latihan Yang diluluskan 
 6. Surat Akuan