wrapper

Topik Popular

Prosider Pengecualian

Garis Panduan

 1. Dasar Dan Garis Panduan Bantuan Kepada Pemilik Individu Teksi Bajet Dan Kereta Sewa
 2. Syarat Dan Garis Panduan Insentif Pengecualian Cukai Di Bawah Program MM2H
 3. Bajet 2009: Garis Panduan Memohon Pengecualian Duti Import dan Cukai Jualan Ke Atas Peralatan Bagi Aktiviti Penjimatan Tenaga (Energy Efficiency - EE)
 4. Bajet 2009: Garis Panduan Memohon Pengecualian Duti Import dan Cukai Jualan Ke Atas Peralatan Bagi Menjana Tenaga Daripada Sumber Yang Boleh Diperbaharui (Renewable Energy)
 5. Bajet 2009: Garis Panduan Untuk Permohonan Pengecualian Cukai Jualan Ke Atas Bas Siap Termasuk Penyaman Udara Yang Dipasang Dalam Negara Bagi Pengusaha Bas
 6. Galakan Cukai Bagi Sektor Perkhidmatan
 7. Skim Galakan Cukai Bagi Ibu Pejabat Operasi
 8. Garispanduan Memohon Potongan Ke Atas Sumbangan Kepada Projek Komuniti dan Amal
 9. Pengecualian 100% Duti Eksais Ke Atas Kenderaan Nasional Bagi Orang Kelainan Upaya (Jenis Ketidakupayaan/Cacat Anggota/Pertuturan/Pendengaran)
 10. Pengecualian 50% Duti Import Dan Duti Eksais Kenderaan Persendirian Pegawai Kerajaan/Badan Berkanun Setelah Tamat Berkhidmat Di Luar Negara
 11. Garis Panduan Permohonan Pengecualian Duti/Cukai Ke Atas Kenderaan Di Bawah Program Menggalakkan Warganegara Malaysia Yang Berkepakaran Yang Bekerja Di Luar Pulang Ke Malaysia
 12. Bajet 2007 : Garis Panduan Untuk Memohon Pengecualian Duti Eksais 50% Ke Atas Kenderaan Pacuan Empat Roda Bagi Pengusaha Pelancongan
 13. Garis Panduan Memohon Potongan Di Bawah Seksyen 34(6)(ha) Akta Cukai Pendapatan 1967 Bagi Maksud Pengiraan Cukai Pendapatan

 

Tatacara Permohonan

 1. Kebenaran Mengeksport Semula Bahan Mentah/Komponen Atau Mesin/Alat-Alat Yang Telah Dikecualikan Duti/Cukai
 2. Pengecualian Duti/Cukai Ke atas Alat-Alat Kelengkapan Bagi Projek Pelancungan Berbentuk Bukan Penginapan
 3. Kebenaran Memindah/Menambah Setor/Tapak Kilang
 4. Pengecualian Duti/Cukai Ke atas Keluaran Siap Yang Diimport Semula Selepas Tempoh Satu Tahun
 5. Taraf Institusi Latihan Yang diluluskan 
 6. Surat Akuan