wrapper

Topik Popular

PERKHIDMATAN YANG TIDAK DIKENDALIKAN OLEH BAHAGIAN ANALISA CUKAI

 1. Rayuan terhadap keputusan Ketua Pengarah Kastam 
  • Tribunal Rayuan Kastam
 2. Permohonan pengecualian cukai jualan di bawah kemudahan CJ2 dan CJ5 
  • Cawangan Cukai Jualan, Jabatan Kastam DiRaja
 3. Levi ke atas pekerja asing 
  • Jabatan Immigresen 
 4. Cukai Jalan 
  • Jabatan Pengangkutan Jalan 
 5. Rayuan mengenai taksiran cukai pendapatan 
  • Suruhanjaya Khas Cukai Pendapatan, Perbendaharaan Malaysia 
 6. Taksiran dan bayaran cukai pendapatan 
  • Lembaga Hasil Dalam Negeri 
 7. Cukai Tanah 
  • Pihak Berkuasa Negeri
 8. Cukai Pintu
  • Kerajaan Tempatan/Majlis Perbandaran/Majlis Daerah 
 9. Cukai Lapangan Terbang 
  • Kementerian Pengangkutan 
 10. Lesen dan Cukai Perjudian 
  • Unit Judi, Bahagian Pentadbiran, Perbendaharaan Malaysia 
 11. Pengeluaran Lesen Cukai Jualan, Lesen Cukai Perkhidmatan, Lesen Eksais 
  • Jabatan Kastam DiRaja 
 12. Permit Import/Eksport (AP) 
  1. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
  2. Jabatan Perkhidmatan Haiwan/Kementerian Pertanian
  3. Jabatan Kastam DiRaja 
  4. Jabatan Polis DiRaja Malaysia/Kementerian Dalam Negeri 
  5. dan lain-lain Jabatan/Kementerian yang berkaitan mengikut klasifikasi barangan sebagaimana yang disenaraikan dalam Perintah Larangan Mengenai Import dan Perintah Larangan mengenai Eksport di bawah Akta Kastam 1967.
 13. Permohonan untuk mengimport sementara, mendapatkan kemudahan drawback, claimback/refund
  • Jabatan Kastam DiRaja
 14. Penentuan Nombor Kod Tarif keatas Barangan yang diimport/eksport
  • Bahagian Tariff dan Penjenisan, Jabatan Kastam DiRaja