wrapper

Topik Popular

Search - K2
Carian - Kategori
Carian - Kenalan
Carian - Kandungan
Carian - Berita Suapan
Carian - Pautan Web
Keputusan Carian Pintar

A. Industri petroleum huluan diberikan insentif seperti berikut:

  1. Insentif untuk medan marginal:
   1. Kadar cukai pendapatan 25% berbanding kadar semasa 38%
   2. Elaun Modal Dipercepatkan daripada tempoh 10 tahun kepada 5 tahun
   3. Pengecualian duti eksport
  2. Insentif elaun pelaburan untuk aktiviti-aktiviti yang digalakkan seperti berikut:
   1. Bertekanan tinggi bersuhu tinggi
   2. Gas karbon dioksida tinggi
   3. Perolehan minyak tertingkat
   4. Projek laut dalam
   5. Projek infrastruktur

Permohonan boleh dikemukakan kepada:

   1. Petroleum Management Unit
   2. Petroleum Nasional Berhad
   3. Tower 2, Petronas Twin Towers
   4. Kuala Lumpur City Center
   5. 50888, KUALA LUMPUR

Garis panduan dan borang permohonan insentif adalah seperti berikut:

   1. Garis Panduan Permohonan
   2. Garis Panduan Insentif Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967
   3. Garis Panduan Insentif Akta Kastam 1967
   4. Borang Permohonan Insentif

D. Berikut merupakan senarai perundangan subsidiari di bawah Akta Petroleum (Cukai Pendapatan 1967) yang boleh dijadikan rujukan:

TARIKH PEWARTAANNO.P.UPERKARA
29.3.2013 P.U.(A) 119/2013 KAEDAH-KAEDAH PETROLEUM (CUKAI PENDAPATAN)(ELAUN MODAL DIPERCEPATKAN) (MEDAN MARGINAL) 2013
- Akta Petroleum (Cukai Pendapatan)1967
29.3.2013 P.U.(A) 120/2013 PERATURAN-PERATURAN PETROLEUM (CUKAI PENDAPATAN) (ELAUN PELABURAN) 2013
- Akta Petroleum (Cukai Pendapatan)1967
29.3.2013 P.U.(A)121/2013 PERATURAN-PERATURAN PETROLEUM (CUKAI PENDAPATAN) (MEDAN MARGINAL) 2013
- Akta Petroleum (Cukai Pendapatan)1967
29.3.2013 P.U.(A)122/2013 PERINTAH PETROLEUM (CUKAI PENDAPATAN)(PENGECUALIAN) 2013
- Akta Petroleum (Cukai Pendapatan)1967
27.2.2014 P.U.(A) 57/2014 PERINTAH PETROLEUM (CUKAI PENDAPATAN)(PENGECUALIAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Petroleum (Cukai Pendapatan)1967
27.2.2014 P.U.(A) 58/2014 KAEDAH-KAEDAH PETROLEUM (CUKAI PENDAPATAN) (ELAUN MODAL DIPERCEPATKAN) (MEDAN MARGINAL) (PINDAAN) 2014
- Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967
11.3.2014 P.U.(A) 69/2014 PERATURAN-PERATURAN PETROLEUM (CUKAI PENDAPATAN) (ELAUN PELABURAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Petroleum (Cukai Pendapatan)1967

Salinan PDF ke atas perundangan subsidiari tersebut boleh dimuat turun melalui www.federalgazette.agc.gov.my

E. Pertanyaan maklumat am untuk insentif-insentif ini boleh dikemukakan ke alamat

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.