wrapper

Topik Popular

Search - K2
Carian - Kategori
Carian - Kenalan
Carian - Kandungan
Carian - Berita Suapan
Carian - Pautan Web
Keputusan Carian Pintar

Syarikat yang telah mengeksport keluaran siapnya adalah dibenarkan untuk mengimport semula keluaran berkenaan jika sekiranya keluaran tersebut didapati menghadapi masalah kualiti yang tidak mencapai spesifikasi yang diperlukan oleh negara pengimport. Berdasarkan kepada kemudahan yang sediada dibawah Akta Kastam 1967, barangan berkenaan perlulah diimport semula dalam tempoh satu tahun daripada tarikh ianya dieksport.

Pengecualian Duti/Cukai Ke atas Keluaran Siap Yang Diimport Semula Selepas Tempoh Satu Tahun