wrapper

Topik Popular

Perbendaharaan Malaysia

Pejabat Belanjawan Negara (NBO)

 

Pengeluaran Garis Panduan Penyediaan Anggaran Perbelanjaan Persekutuan
KEMENTERIAN: Penyediaan dan penyerahan Anggaran Perbelanjaan Persekutuan oleh Agensi
 
Penerimaan dan semakan Anggaran Perbelanjaan Persukutuan
KEMENTERIAN: Penyediaan dan penyerahan Anggaran Perbelanjaan Persekutuan oleh Agensi

Pemeriksaan Anggaran Perbelanjaan Persekutuan

Penyatuan Anggaran Perbelanjaan Persekutuan

Kelulusan oleh Menteri Kewangan dan Kabinet bagi Anggaran Perbelanjaan Persekutuan

Pembentangan Perbelanjaan Anggaran Persekutuan di Parlimen

Pengeluaran Waran Am oleh Menteri Kewangan untuk membenarkan perbelanjaan
KEMENTERIAN: Pelaksanaan Anggaran Perbelanjaan Persekutuan oleh Agensi
PARLIMEN (Sept-Dis): Perbahasan dan kelulusan Parlimen bagi Anggaran Perbelanjaan Persekutuan

More in this category: « Perlembagaan dan Akta