wrapper

Topik Popular

Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2019

KANDUNGAN
MUKA SURAT
Prakata iii
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2019 v
Kandungan vii
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2019 1
Ringkasan Perbelanjaan Sebenar dan Anggaran Mengurus Dan Pembangunan 15
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN SERTA PROGRAM DAN PRESTASI 2019
T.1 Peruntukan Diraja Bagi S.P.B. Yang di-Pertuan Agong 31
T.2 Elaun-elaun Diraja 32
T.3 Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim 33
T.4 Ketua Audit Negara 34
T.5 Yang di-Pertua Dewan Rakyat 35
T.6 Yang di-Pertua Dewan Negara 36
T.7 Suruhanjaya Pilihan Raya 37
T.8 Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan 38
T.9 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam 39
T.10 Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran 40
T.11 Suruhanjaya Pasukan Polis 41
T.12 Perbendaharaan 42
T.13 Perbelanjaan Kerana Hutang Negara 45
T.14 Pencen, Elaun Bersara dan Ganjaran 47
B.1 PARLIMEN 53
B.2 PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA 57
B.3 JABATAN AUDIT NEGARA 61
B.4 SURUHANJAYA PILIHANRAYA 67
B.5 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM 73
B/P.6 JABATAN PERDANA MENTERI 81
B/P.7 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM 97
B.8 JABATAN PEGUAM NEGARA 105
B.9 SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA 113
KEMENTERIAN KEWANGAN
B/P.10 Perbendaharaan 121
B.11 Perkhidmatan Am Perbendaharaan 136
B.12 Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun 140
B/P.13 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 145
B/P.15 KEMENTERIAN HAL EHWAL EKONOMI 159
B/P.20 KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA 167
B/P.21 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI 175
B/P.22 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR 193
B/P.23 KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI 209
B/P.24 KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI 227
B/P.25 KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA 241
B/P.26 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN 253
B/P.27 KEMENTERIAN KERJA RAYA 263
B/P.28 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN 279
B/P.30 KEMENTERIAN TENAGA, SAINS, TEKNOLOGI ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM 291
B/P.31 KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA 305
B.32 KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN 319
B/P.40 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN 329
B/P.42 KEMENTERIAN KESIHATAN 335
B/P.43 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 359
B/P.45 KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 369
B/P.46 KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA 379
B/P.47 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 393
B/P.48 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT 405
B/P.60 KEMENTERIAN PERTAHANAN 415
B/P.62 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 425
B/P.63 KEMENTERIAN PENDIDIKAN 439
P.70 SIMPANAN LUAR JANGKA 463
LAMPIRAN
A Kumpulan Wang Pembangunan 2018 - Pro-Forma Penyata Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2018 466
B Kumpulan Wang Pembangunan 2019 - Pro-Forma Penyata Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2019 467
C Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2019 Mengikut Objek Sebagai dan Am 469
C1 Butir-butir Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2019 470
D Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tahun 2019 480
E Pemberian Sebenar Kepada Kerajaan Negeri Tahun 2017 481
F Jadual Butiran Tahun 2018 Yang Dimansuhkan Daripada Anggaran Pembangunan Tahun 2019 482