wrapper

Topik Popular

SIARAN MEDIA

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA


Pemberian Bantuan RM300 Kepada 274,639 Pekebun Kecil Getah RISDA Bagi Akhir Tahun 2018 Dan Awal 2019


Atas cadangan Kementerian Kewangan, Jemaah Menteri pada 12 Disember 2018 telah bersetuju supaya peruntukan sebanyak RM164,783,400 bagi pemberian bantuan kepada 274,639 pekebun kecil getah RISDA yang berhadapan dengan beban sara hidup berikutan daripada pendapatan mereka terjejas semasa musim tengkujuh.

Kesukaran para pekebun kecil getah RISDA telah mendapat perhatian dan keprihatinan YAB Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad yang meluluskan Bantuan Musim Tengkujuh ini. Justeru itu, Kementerian Kewangan menyediakan peruntukan khas sebanyak RM164,783,400 melibatkan RM600 yang akan dibayar dalam 2 peringkat, iaitu pada akhir tahun ini berjumlah RM300 dan baki RM300 untuk awal tahun depan. Ini akan memanfaatkan seramai 274,639 pekebun kecil getah yang berdaftar dengan RISDA di seluruh negara mengikut pecahan negeri:

PECAHAN BILANGAN PEKEBUN KECIL DAN PENOREH MENGIKUT NEGERI:

NEGERI

PEMILIK PENGUSAHA

PENOREH

JUMLAH PENERIMA

BILANGAN PEKEBUN KECIL

JOHOR

12,515

1,533

14,048

KEDAH

41,654

3,643

45,297

KELANTAN

43,051

6,277

49,328

MELAKA

7,095

203

7,298

NEGERI SEMBILAN

19,722

592

20,314

PAHANG

27,248

1,404

28,652

PERAK

21,161

3,308

24,469

PERLIS

2,158

93

2,251

PULAU PINANG

489

20

509

SELANGOR

3,621

182

3,803

TERENGGANU

13,326

1,241

14,567

SABAH

5,909

146

6,055

SARAWAK

58,048

0

58,048

JUMLAH

255,997

18,642

274,639

 

Bantuan ini melibatkan penerima seramai 255,997 pekebun kecil getah yang merupakan pemilik yang mengusahakan sendiri kebun mereka (pemilik pengusaha) dan 18,642 penoreh bukan pemilik yang mengusahakan tanah berkeluasan tidak melebihi 2.5 hektar.

Kementerian Kewangan akan menyalurkan peruntukan tahun 2018 berjumlah RM164,783,400 kepada Kementerian Hal Ehwal Ekonomi selaku kementerian yang mengawal selia RISDA.

Semoga pemberian bantuan ini dapat meringankan beban yang ditanggung oleh pekebun kecil getah RISDA yang terjejas punca pendapatan mereka.

Sayangi Malaysiaku!

Lim Guan Eng
Menteri Kewangan
Kementerian Kewangan
Putrajaya
21 Disember 2018 2