wrapper

Topik Popular

Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2018

KANDUNGAN
MUKA SURAT
Pendahuluan iii
Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2018 v
Kandungan vii
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2018 1
Ringkasan Perbelanjaan Sebenar dan Anggaran Mengurus Pembangunan 15
Perbelanjaan Tanggungan 29
Perbelanjaan Bekalan/ Pembangunan 51
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN SERTA PROGRAM DAN PRESTASI 2018
T.1 Peruntukan Diraja Bagi S.P.B. Yang di-Pertuan Agong 31
T.2 Elaun-elaun Diraja 32
T.3 Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim 33
T.4 Ketua Audit Negara 34
T.5 Yang di-Pertua Dewan Rakyat 35
T.6 Yang di-Pertua Dewan Negara 36
T.7 Suruhanjaya Pilihan Raya 37
T.8 Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan 38
T.9 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam 39
T.10 Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran 40
T.11 Suruhanjaya Pasukan Polis 41
T.12 Perbendaharaan 42
T.13 Perbelanjaan Kerana Hutang Negara 45
T.14 Pencen, Elaun Bersara dan Ganjaran 47
B.1 PARLIMEN 53
B.2 PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA 57
B.3 JABATAN AUDIT NEGARA 61
B.4 SURUHANJAYA PILIHANRAYA 67
B.5 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM 73
B/P.6 JABATAN PERDANA MENTERI 81
B/P.7 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM 109
B.8 JABATAN PEGUAM NEGARA 117
B.9 SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA 125
KEMENTERIAN KEWANGAN
B/P.10 Perbendaharaan 135
B.11 Perkhidmatan Am Perbendaharaan 150
B.12 Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun 154
B/P.13 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 157
B/P.20 KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI 169
B/P.21 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI 177
B/P.22 KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH 201
B/P.23 KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR 219
B/P.24 KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI 239
B/P.25 KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN 255
B/P.27 KEMENTERIAN KERJA RAYA 269
B/P.28 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN 285
B/P.29 KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR 303
B/P.30 KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI 313
B/P.31 KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN 325
B/P.32 KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN 339
B.40 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN 349
B/P.42 KEMENTERIAN KESIHATAN 355
B/P.43 KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 379
B/P.45 KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 391
B/P.46 KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA 401
B/P.47 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 417
B/P.48 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT 433
B/P.60 KEMENTERIAN PERTAHANAN 447
B/P.62 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 461
B/P.63 KEMENTERIAN PENDIDIKAN 479
B/P.64 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI 497
P.70 SIMPANAN LUAR JANGKA 510
LAMPIRAN
A Kumpulan Wang Pembangunan 2017 - Pro-Forma Penyata Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2017 513
B Kumpulan Wang Pembangunan 2018 - Pro-Forma Penyata Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2018 514
C Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2018 Mengikut Objek Sebagai dan Am 515
C1 Butir-butir Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2018 516
D Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tahun 2018 526
E Pemberian Sebenar Kepada Kerajaan Negeri Tahun 2016 527
F Jadual Butiran Tahun 2017 Yang Dimansuhkan Daripada Anggaran Pembangunan Tahun 2018 528