wrapper

Topik Popular

BIL NAMA PERKHIDMATAN ATAS TALIAN Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
SISTEM TRIBUNAL RAYUAN KASTAM (MyeTRK)
1 Pemfailan Rayuan Sistem Tribunal Rayuan Kastam 3 0 1 1 2 1 2 1 1 24 0 0
2 Permohonan Perlanjutan Masa Pemfailan selepas tempoh 30 Hari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
3 Bayaran Fi Pemfailan Tribunal Rayuan Kastam 3 0 1 1 2 1 2 1 1 22 0 0
4 Pengesahan Pembayaran Duti Kastam dan Lain-lain Cukai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 997 0 0
SISTEM PENGURUSAN KENDERAAN(eKereta)
5 Permohonan Kereta Rasmi Jabatan Baru 15 10 15 36 16 18 14 8 15 29 2 8
6 Permohonan Kereta Rasmi Jabatan Gantian 119 131 45 125 59 61 94 48 63 110 141 70
7 Pesanan Kereta Rasmi Jawatan Baru 57 46 54 120 0 0 0 135 0 61 0 37
8 Pembekalan Kereta Rasmi Jawatan Baru 100 0 25 47 32 35 42 56 49 50 49 38
9 Permohonan Kereta Rasmi Jawatan Ganti 6 7 2 33 5 1 0 5 13 34 150 24
10 Permohonan Option to Purchase (OTP) 49 29 56 40 38 52 29 61 28 35 49 35
SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN CUKAI (SMPC)
Sistem Ejen Cukai Pendapatan
11 Permohonan Ejen Cukai Pendapatan 2 0 13 6 4 5 2 7 6 6 4 0
12 Pembaharuan Ejen Cukai Pendapatan 76 15 33 44 48 21 44 34 21 19 40 5
13 Rayuan Permohonan Ejen Cukai Pendapatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Pembayaran Fi Proses Permohonan Ejen Cukai Pendapatan 92 79 125 67 72 55 61 62 54 39 57 40
Sistem Galakan Percukaian
15 Permohonan Pengecualian Duti Import Dan Cukai Jualan Ke Atas Bas Tanpa Badan Yang Diklasifikasikan Sebagai Chasis Fitted With Bus Engine 7 7 11 14 9 5 11 8 3 3 4 5
16 Permohonan Pengecualian Duti Import, Duti Eksais Dan Cukai Jualan Kenderaan Dalam Program MM2H 32 38 50 46 4 24 28 25 57 83 100 31
17 Permohonan Pengecualian Duti Import, Duti Eksais Dan Cukai Jualan Ke Atas Dua Buah Kenderaan Bagi Peserta Program Menggalakkan Warganegara Malaysia Yang Berkepakaran Yang Bekerja Di Luar Negara Pulang Ke Malaysia 7 6 10 3 11 3 8 2 3 6 9 1
18 Permohonan Pengecualian 100% Duti Eksais Ke Atas Kenderaan Nasional Bagi Orang Kurang Upaya 1 1 0 2 6 2 0 1 2 1 1 0
19 Permohonan Pengecualian Duti Eksais Ke Atas Kenderaan Pacuan Empat Roda Pemasangan Tempatan Bagi Ahli Parlimen /ADUN Yang Bukan Anggota Pentadbiran 5 5 0 5 0 1 1 1 1 4 2 1
20 Permohonan Pengecualian Duti Import Ke Atas Peralatan Pawagam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Permohonan Pengecualian Duti Eksais Ke Atas Kereta Sewa Dan Pandu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22

Permohonan Pengecualian 50% Duti Eksais Ke Atas Kenderaan Pacuan Empat Roda

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23

Permohonan Pengecualian Duti Eksais Dan Cukai Jualan Ke Atas Kenderaan Jenazah Bagi Institusi Keagamaan, Badan Khairat Kematian dan Jawatankuasa Keselamatan Dan Kemajuan Kampung (JKKK)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24

Permohonan Pengecualian Duti Import dan Cukai Jualan ke Atas Kenderaan Dan Peralatan bagi Sektor Kesihatan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25

Permohonan Pengecualian Duti Import Dan Cukai Jualan Ke Atas Peralatan Sukan Bagi Badan Sukan

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
26

Permohonan Pengecualian Duti Import Dan Cukai Jualan Ke Atas Peralatan Sembahyang dan Bahan Binaan Unik Bagi Rumah Ibadat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27

Permohonan Pengecualian Duti Hiburan Dan Cukai Pendapatan Artis Luar/Cukai Pegangan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28

Permohonan Pengecualian 50% Duti Import Dan Duti Eksais Ke Atas Sebuah Kenderaan Persendirian Yang Dibawa Balik Setelah Tamat Berkhidmat Di Luar Negara Bagi Kakitangan Kerajaan Dan Badan Berkanun

7 8 7 9 3 5 5 17 2 8 8 3
29

Permohonan Pengecualian Duti Import Dan Cukai Jualan Ke atas Peralatan Petroleum Huluan

64 41 27 8 5 7 0 2 3 3 5 0
Sistem Ejen Cukai GST (SEC)
30

Permohonan Ejen Cukai Barangan dan Perkhidmatan

20 13 17 10 11 5 7 13 10 4 12 2
31

Pembaharuan Ejen Cukai Barangan dan Perkhidmatan

117 109 126 78 69 41 31 41 36 35 32 24
32

Rayuan Ejen Cukai Barangan dan Perkhidmatan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Pembayaran Fi Proses Permohonan Ejen Cukai Barangan dan Perkhidmatan 137 122 143 88 80 46 38 54 46 39 44 26
SISTEM ePERUNDING
34

Permohonan Perlantikan Perolehan Perunding

24 40 23 29 24 28 0 62 20 10 17 0
35

Permohonan Memuktamadkan Kos/Rundingan Harga

3 0 3 7 1 0 0 2 0 4 2 0
36

Permohonan Kos Tambahan - Sistem ePerunding

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
37

Merekod Dan Mengemaskini Lantikan

9 30 2 16 38 29 0 62 14 15 37 0
38

Penilaian Prestasi Perunding

36 112 14 65 152 65 0 241 23 65 104 0
39

Permohonan Pembatalan Pelantikan Perunding

0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
GOVERNMENT PROCUMENT INFORMATION SYSTEM (GPIS)
40

Pendaftaran Perolehan - Kontrak Pusat/Sistem Panel (Kementerian Kewangan)

2,259 1,774 2,187 1,788 1,980 2,084 0 1,660 1,518 1,538 1,677 0
41

Pendaftaran Perolehan - Kontrak Kementerian

12,262 14,640 15,959 14,495 14,715 12,688 0 16,989 12,689 16,609 19,303 0
42

Pendaftaran Perolehan - Pembelian Terus / Requisition / Lantikan Terus

54,153 37,829 54,876 53,269 49,680 43,074 0 55,359 48,854 61,923 62,467 0
43

Pendaftaran Perolehan - Sebut Harga

2,376 1,530 1,484 1,744 1,734 1,781 0 2,447 1,752 2,940 2,902 0
44

Pendaftaran Perolehan - Tender Terbuka

595 471 305 207 214 273 0 893 211 207 231 0
45

Pendaftaran Perolehan - Tender Terbuka
(Khas Bumiputera)

12 42 27 25 8 9 0 21 57 118 70 0
46

Pendaftaran Perolehan - Tender Terbuka Pembuat

1 4 0 1 1 0 0 4 0 1 0 0
47

Pendaftaran Perolehan - Tender Terbuka Antarabangsa

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48

Pendaftaran Perolehan - Tender Terhad

43 2 3 6 5 3 0 5 10 12 23 0
49

Pendaftaran Perolehan - Tender Terhad Bumiputera

0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 6 0
50

Pendaftaran Perolehan
e-Bidding

42 33 14 16 8 24 0 13 2 37 14 0
51

Pendaftaran Perolehan - Government To Government

47 11 29 16 14 18 0 45 16 23 21 0
52

Pendaftaran Perolehan - Concept Request For Proposal (CRFP)

0 26 24 0 1 4 0 4 0 1 0 0
*MALAYSIAN ROAD RECORD INFORMATION SYSTEM (MARRIS)
53

Mendaftar senarai jalan yang layak

sistem tutup untuk proses pengiraan geran jalanraya
2,121 11,533 15,685 7,986 15,481 41,467 31,351 20,344 27,264 23,074
54

Mengemaskini senarai jalan yang sedia ada

2,990 9,228 11,511 9,395 10,092 27,019 42,019 20,173 2,4916 23,611
55

Menghapus rekod yang tidak menepati kriteria

782 2,441 4,873 2,995 3,170 22,212 14,410 7,201 7,409 6,813
56

Pengesahan rekod oleh Jurutera Jalan (JD)

5,835 18,798 28,322 16,041 23,573 63,980 57,684 39,495 55,922 50,917
57

Pengesahan rekod oleh Ketua Penolong Pengarah Jalan (KPPJ)

5,081 17,686 26,427 15,847 22,259 58,720 78,670 33,319 47,591 44,119
NATIONAL SINGLE WINDOW– MyTradelink
58

Pengikraran Kastam (eDeclare)

1,051,146 999,615 1,252,728 1,139,739 1,219,553 1,090,468 1,204,113 1,228,383 1,118,128 1,170,305 1,237,715 1,172,156
59

Pembayaran Duti Kastam (ePayment )

17,872 16,347 19,594 19,076 22,455 16,320 18,349 18,183 16,727 17,537 19,703 17,000
60

Penghantaran Maklumat Perkapalan (eManifest)

676,390 556,791 746,568 605,039 681,842 624,240 646,450 734,344 627,527 650,739 721,805 776,895
61

Pengeluaran Permit / Sijil Kelulusan Import dan Eksport (ePermit)

83,511 81,992 97,669 95,771 103,615 90,349 105,850 101,554 94,555 98,538 107,503 98,621
62

Pengeluaran Sijil Tempasal Atau Preferential Certificate Of Origin (ePCO)

46,356 47,972 56,385 49,010 58,805 47,854 53,469 56,459 50,712 57,283 57,461 50,771
63

Pengeluaran Permit Eksport Untuk Item di Bawah Strategic Trade Act (STA)(2010) (ePermit STA)

227 235 263 253 212 249 276 336 226 267 328 244

JUMLAH

1,948,283 1,760,167 2,265,731 2,041,042 2,242,352 1,982,202
2,180,020 2,431,046 2,197,592 2,200,318 2,395,200 2,264,571
PERKHIDMATAN KAUNTER
Kaunter Pendaftaran Syarikat (BPK)
64 Penghantaran Dokumen Sokongan Permohonan Pendaftaran Syarikat Dengan MOF 1,938 2,407 2,788 2,334 2,377 1,703 2,368 3,038 2,204 2,492 2,607 0
65 Pembayaran 547 605 399 749 715 478 688 863 721 826 831 0
66 Khidmat Nasihat (Pegawai) 231 297 741 333 357 203 363 488 357 418 367 0
67 Bantuan Sistem (Komputer) 164 199 287 219 231 119 213 171 185 160 196 0
JUMLAH 2,880 3,508 4,215 3,635 3,680 2,503 3,632 4,560 3,467 3,896 4,001 0

* Sistem ditutup untuk proses pengiraan geran jalanraya