wrapper

Topik Popular

Media Release

Central Bank of Malaysia


Ref. No.: 07/17/07
EMBARGO: Tidak boleh dicetak atau disiarkan sebelum pukul 1500 hari Jumaat, 21 Julai 2017

Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 14 Julai 2017

 

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD99.1 bilion (bersamaan dengan 425.4 bilion) pada 14 Julai 2017. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 7.9 bulan import tertangguh dan 1.1 kali hutang luar negeri jangka pendek.

 

Bank Negara Malaysia

21 Julai 2017


 

Muat Turun Lampiran: