wrapper

Topik Popular

Laporan Ekonomi 2016/2017


BAB

Bab 1: Pengurusan dan Prospek Ekonomi


Bab 2: Prestasi dan Prospek Ekonomi Global


Bab 3: Prestasi Ekonomi dan Prospek


Bab 4: Kewangan Sektor Awam


Bab 5: Perkembangan Monetari dan Kewangan


MALAYSIA: PERANGKAAN PENTING DAN UNJURAN


AKRONIM DAN SINGKATAN


ORGANISASI KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

 

CARTA

Ekonomi Negara 2017


Bajet Kerajaan Persekutuan 2017

 

SENARAI JADUAL PERANGKAAN

1. Ekonomi Antarabangsa

1.1 Perangkaan Penting Ekonomi Negara Terpilih

1.2 PPerangkaan Penting Ekonomi Negara Anggota ASEAN


2. Akaun Negara

2.1 Keluaran Dalam Negeri Kasar Mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi pada Harga Malar 2010, Malaysia

2.2 Penunjuk Terpilih Sektor Perkhidmatan

2.3 Indeks Pengeluaran Perindustrian

2.4 Pendapatan Negara Kasar mengikut Agregat Permintaan pada Harga Semasa, Malaysia

2.5 Pendapatan Negara Kasar mengikut Agregat Permintaan pada Harga Malar 2010, Malaysia

2.6 Penunjuk Penggunaan Swasta

2.7 Penunjuk Pelaburan Swasta

2.8 Pelaburan dalam Projek yang Diberi Kelulusan mengikut Industri

2.9 Pelaburan Asing dalam Projek yang Diberi Kelulusan mengikut Negara


3. Sektor Luar

3.1 Perdagangan Malaysia dengan Rakan Dagang Utama

3.2 Pengeluaran, Volum dan Nilai Eksport Barangan Komoditi Utama

3.3 Eksport Utama Mengikut Haluan

3.4 Eksport Barangan Pembuatan

3.5 Import Utama Mengikut Sumber

3.6 Imbangan Pembayaran


4. Harga

4.1 Indeks Harga Pengguna Mengikut Kawasan

4.2 Indeks Harga Pengguna Mengikut Strata

4.3 Indeks Harga Pengguna Mengikut Negeri

4.4 Indeks Teras

4.5 Indeks Harga Pengeluar - Pengeluaran Tempatan

4.6 Indeks Perdagangan Luar Negeri


5. Pasaran Buruh

5.1 Tenaga Buruh

5.2 Guna Tenaga Mengikut Industri

5.3 Pendaftar Aktif

5.4 Kekosongan dan Penempatan


6. Kewangan Awam

6.1 Kewangan Kerajaan Persekutuan

6.2 Hasil Kerajaan Persekutuan

6.3 Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Objek

6.4 Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor

6.5 Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor

6.6 Pinjaman Bersih Kerajaan Persekutuan

6.7 Hutang Dalam Negeri Kerajaan Persekutuan mengikut Pemilik

6.8 Hutang Luar Malaysia

6.9 Kewangan Sektor Awam Disatukan

6.10 Kewangan Kerajaan Negeri Disatukan

6.11 Kewangan Kerajaan Tempatan Disatukan

6.12 Kewangan Badan Berkanun Disatukan

6.13 Kedudukan Kewangan SABK


7. Pasaran Kewangan dan Modal

7.1 Wang Secara Luas (M3)

7.2 Bank Perdagangan: Pinjaman Mengikut Tujuan dan Sektor

7.3 Bank-bank Islam: Pembiayaan Mengikut Tujuan dan Sektor

7.4 Kadar Faedah

7.5 Kadar Pertukaran Utama

7.6 Bursa Malaysia: Penunjuk Terpilih

7.7 Sekuriti Kerajaan Malaysia (MGS) dan Sekuriti Hutang Swasta (PDS)


8. Penunjuk Sosioekonomi

8.1 Perangkaan Sosioekonomi Terpilih