wrapper

Topik Popular

Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2017

KANDUNGAN
MUKA SURAT
Pendahuluan iii
Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2017 v
Kandungan vii
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2017 1
Ringkasan Perbelanjaan Sebenar dan Anggaran Mengurus Pembangunan 11
Perbelanjaan Tanggungan 27
Perbelanjaan Bekalan/ Pembangunan 49
ANGGARAN PERBELANJAAN DAN PROGRAM DAN PRESTASI 2017
PERBELANJAAN TANGGUNGAN
T.1 Peruntukan Diraja Bagi S.P.B. Yang di-Pertuan Agong 29
T.2 Elaun-elaun Diraja 30
T.3 Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim 31
T.4 Ketua Audit Negara 32
T.5 Yang di-Pertua Dewan Rakyat 33
T.6 Yang di-Pertua Dewan Negara 34
T.7 Suruhanjaya Pilihan Raya 35
T.8 Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan 36
T.9 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam 37
T.10 Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran 38
T.11 Suruhanjaya Pasukan Polis 39
T.12 Perbendaharaan 40
T.13 Perbelanjaan Kerana Hutang Negara 43
T.14 Pencen, Elaun Bersara dan Ganjaran 45
PERBELANJAAN BEKALAN/ PEMBANGUNAN
B.1 PARLIMEN 51
B.2 PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA 55
B.3 JABATAN AUDIT NEGARA 59
B.4 SURUHANJAYA PILIHANRAYA 67
B.5 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM 73
B/P.6 JABATAN PERDANA MENTERI 81
B/P.7 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM 135
B.8 JABATAN PEGUAM NEGARA 147
B.9 SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA 165
KEMENTERIAN KEWANGAN
B/P.10 Perbendaharaan 179
B.11 Perkhidmatan Am Perbendaharaan 200
B.12 Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun 203
B/P.13 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 207
B/P.20 KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI 223
B/P.21 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI 233
B/P.22 KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH 265
B/P.23 KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR 291
B/P.24 KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI 317
B/P.25 KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN 337
B/P.27 KEMENTERIAN KERJA RAYA 353
B/P.28 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN 373
B/P.29 KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR 397
B/P.30 KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI 407
B/P.31 KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN 419
B/P.32 KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN 441
B.40 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN 451
B/P.42 KEMENTERIAN KESIHATAN 457
B/P.43 KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 491
B/P.45 KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 517
B/P.46 KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA 529
B/P.47 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 547
B/P.48 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT 569
B/P.60 KEMENTERIAN PERTAHANAN 589
B/P.62 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 605
B/P.63 KEMENTERIAN PENDIDIKAN 625
B/P.64 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI 645
P.70 SIMPANAN LUAR JANGKA 664
LAMPIRAN
A Kumpulan Wang Pembangunan 2016 - Pro-Forma Penyata Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2016 669
B Kumpulan Wang Pembangunan 2017 - Pro-Forma Penyata Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2017 670
C Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2017 Mengikut Objek Sebagai dan Am 671
C1 Butir-butir Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2017 672
D Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tahun 2017 682
E Pemberian Sebenar Kepada Kerajaan Negeri Tahun 2015 683
F Jadual Butiran Tahun 2016 Yang Dimansuhkan Daripada Anggaran Pembangunan Tahun 2017 684