wrapper

Topik Popular

Search - K2
Carian - Kategori
Carian - Kenalan
Carian - Kandungan
Carian - Berita Suapan
Carian - Pautan Web
Keputusan Carian Pintar

Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2016

KANDUNGAN
MUKA SURAT
Pendahuluan iii
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2016 v
Kandungan vii
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2016 1
Ringkasan Perbelanjaan Sebenar dan Anggaran Mengurus dan Pembangunan 13
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN SERTA PROGRAM DAN PRESTASI 2016
T.1 Peruntukan Diraja Bagi S.P.B. Yang di-Pertuan Agong 28
T.2 Elaun-elaun Diraja 29
T.3 Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim 30
T.4 Ketua Audit Negara 31
T.5 Yang di-Pertua Dewan Rakyat 32
T.6 Yang di-Pertua Dewan Negara 33
T.7 Suruhanjaya Pilihan Raya 34
T.8 Suruhanjaya Perkhidmatan Perundangan 35
T.9 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam 36
T.10 Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran 37
T.11 Suruhanjaya Pasukan Polis 38
T.12 Perbendaharaan 39
T.13 Perbelanjaan Kerana Hutang Negara 42
T.14 Pencen, Elaun Bersara dan Ganjaran 44
B.1 PARLIMEN 51
B.2 PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA 55
B.3 JABATAN AUDIT NEGARA 59
B.4 SURUHANJAYA PILIHANRAYA 67
B.5 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM 73
B/P.6 JABATAN PERDANA MENTERI 81-107
JABATAN PERDANA MENTERI 108-134
B/P.7 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM 135
B.8 JABATAN PEGUAM NEGARA 149
B.9 SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA 167
B/P.10 KEMENTERIAN KEWANGAN 181
B.11 Perkhidmatan Am Perbendaharaan 200
B.12 Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun 204
B/P.13 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 209
B/P.20 KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI 225
B/P.21 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI 251-266
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI 251-266
B/P.22 KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH 267
B/P.23 KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR 293
B/P.24 KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI 319
B/P.25 KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN 339
B/P.27 KEMENTERIAN KERJA RAYA 355
B/P.28 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN 377
B/P.29 KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR 401
B/P.30 KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI 411
B/P.31 KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN 425
B/P.32 KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN 447
B.40 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN 457
B/P.42 KEMENTERIAN KESIHATAN 463-479
KEMENTERIAN KESIHATAN 480-496
B/P.43 KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 497-510
KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 511-523
B/P.45 KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 525
B/P.46 KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA 535
B/P.47 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 553
B/P.48 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT 575
B/P.60 KEMENTERIAN PERTAHANAN 595
B/P.62 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 613
 B/P.63 KEMENTERIAN PENDIDIKAN 633
B/P.64 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI 653
P.70 SIMPANAN LUAR JANGKA 673
Penyata Kedudukan Kewangan Pada 31 Disember 2014 677
LAMPIRAN
A Kumpulan Wang Pembangunan - Pro-Forma Penyata Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2015 681
B Kumpulan Wang Pembangunan - Pro-Forma Penyata Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2016 682
C Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2016 Mengikut Objek Sebagai dan Am 683
D Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tahun 2016 694
E Pemberian Sebenar Kerajaan Persekutuan Kepada Kerajaan Negeri Mengikut Jenis Pemberian Dan Maksud Tanggungan/Bekalan Tahun 2012(RM) 695
F Jadual Butiran Tahun 2015 Yang Dimansuhkan Daripada Anggaran Pembangunan Tahun 2016 696