wrapper

Topik Popular

Search - K2
Carian - Kategori
Carian - Kenalan
Carian - Kandungan
Carian - Berita Suapan
Carian - Pautan Web
Keputusan Carian Pintar

LAPORAN STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN PERBENDAHARAAN MALAYSIA
BAGI TAHUN 2015

BIL NAMA PERKHIDMATAN ATAS TALIAN Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1 Pemfailan Rayuan Sistem Tribunal Rayuan Kastam - Sistem Tribunal Rayuan Kastam (MyeTRK) 0 0 0 0 0 4 2 0 0 2 0 0
2 Permohonan Perlanjutan Masa Pemfailan selepas tempoh 30 Hari - Sistem Tribunal Rayuan Kastam (MyeTRK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Bayaran Fi Pemfailan Tribunal Rayuan Kastam - Sistem Tribunal Rayuan Kastam (MyeTRK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pengesahan Pembayaran Duti Kastam dan Lain-lain Cukai - Sistem Tribunal Rayuan Kastam (MyeTRK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Permohonan Kereta Rasmi Jabatan Baru - Sistem Pengurusan Kenderaan (eKereta) 5 60 25 18 3 26 3 9 17 21 2 5
6 Permohonan Kereta Rasmi Jabatan Gantian - Sistem Pengurusan Kenderaan (eKereta) 110 197 97 42 108 318 110 190 62 123 174 319
7 Pesanan Kereta Rasmi Jawatan Baru - Sistem Pengurusan Kenderaan (eKereta) 250 0 200 400 50 964 0 494 0 7 0 50
8 Pembekalan Kereta Rasmi Jawatan Baru - Sistem Pengurusan Kenderaan (eKereta) 49 76 74 60 22 21 41 47 37 46 42 28
9 Kereta Rasmi Jawatan Ganti - Sistem Pengurusan Kenderaan (eKereta) 0 0 0 0 0 0 1 3 34 14 14 26
10 Permohonan Ejen Cukai Pendapatan - Sistem Maklumat Pengurusan Cukai (SMPC) 13 9 14 14 7 12 4 2 6 7 7 18
11 Pembaharuan Ejen Cukai Pendapatan - Sistem Maklumat Pengurusan Cukai (SMPC) 27 14 11 15 13 10 7 12 11 17 39 42
12 Rayuan Permohonan Ejen Cukai Pendapatan - Sistem Maklumat Pengurusan Cukai (SMPC) 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
13 Pembayaran Fi Proses Permohonan Ejen Cukai Pendapatan - Sistem Maklumat Pengurusan Cukai (SMPC) 35 21 25 26 19 16 17 22 20 30 59 76
14 Permohonan Pengecualian Duti Import Dan Cukai Jualan Ke Atas Bas Tanpa Badan Yang Diklasifikasikan Sebagai Chasis Fitted With Bus Engine - Sistem Maklumat Pengurusan Cukai (SMPC) 0 5 1 2 6 5 14 9 13 14 8 20
15 Permohonan Pengecualian Duti Import, Duti Eksais Dan Cukai Jualan Kenderaan Dalam Program MM2H - Sistem Maklumat Pengurusan Cukai (SMPC) 100 68 69 47 76 72 49 44 50 61 32 27
16 Permohonan Pengecualian Duti Import, Duti Eksais Dan Cukai Jualan Ke Atas Dua Buah Kenderaan Bagi Peserta Program Menggalakkan Warganegara Malaysia Yang Berkepakaran Yang Bekerja Di Luar Negara Pulang Ke Malaysia - Sistem Maklumat Pengurusan Cukai (SMPC) 78 86 53 18 23 33 28 26 26 22 10 10
17 Permohonan Pengecualian 100% Duti Eksais Ke Atas Kenderaan Nasional Bagi Orang Kurang Upaya - Sistem Maklumat Pengurusan Cukai (SMPC) 7 4 9 5 5 5 3 2 7 3 2 3
18 Permohonan Pengecualian Duti Eksais Ke Atas Kenderaan Pacuan Empat Roda Pemasangan Tempatan Bagi Ahli Parlimen /ADUN Yang Bukan Anggota Pentadbiran - Sistem Maklumat Pengurusan Cukai (SMPC) 5 2 2 9 7 11 9 9 6 8 3 3
19 Permohonan Pengecualian Duti Import Ke Atas Peralatan Pawagam - Sistem Maklumat Pengurusan Cukai (SMPC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Permohonan Pengecualian Duti Eksais Ke Atas Kereta Sewa Dan Pandu - Sistem Maklumat Pengurusan Cukai (SMPC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
21 Permohonan Pengecualian 50% Duti Eksais Ke Atas Kenderaan Pacuan Empat Roda - Sistem Maklumat Pengurusan Cukai (SMPC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Permohonan Pengecualian Duti Eksais Dan Cukai Jualan Ke Atas Kenderaan Jenazah Bagi Institusi Keagamaan, Badan Khairat Kematian dan Jawatankuasa Keselamatan Dan Kemajuan Kampung (JKKK) - Sistem Maklumat Pengurusan Cukai (SMPC) 2 0 2 0 2 2 0 2 0 1 2 0
23 Permohonan Pengecualian Duti Import dan Cukai Jualan ke Atas Kenderaan Dan Peralatan bagi Sektor Kesihatan - Sistem Maklumat Pengurusan Cukai (SMPC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Permohonan Pengecualian Duti Import Dan Cukai Jualan Ke Atas Peralatan Sukan Bagi Badan Sukan - Sistem Maklumat Pengurusan Cukai (SMPC) 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 1 3
25 Permohonan Pengecualian Duti Import Dan Cukai Jualan Ke Atas Peralatan Sembahyang dan Bahan Binaan Unik Bagi Rumah Ibadat - Sistem Maklumat Pengurusan Cukai (SMPC) 4 0 4 1 1 1 0 0 1 0 1 0
26 Permohonan Pengecualian Duti Hiburan Dan Cukai Pendapatan Artis Luar/Cukai Pegangan - Sistem Maklumat Pengurusan Cukai (SMPC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Permohonan Pengecualian 50% Duti Import Dan Duti Eksais Ke Atas Sebuah Kenderaan Persendirian Yang Dibawa Balik Setelah Tamat Berkhidmat Di Luar Negara Bagi Kakitangan Kerajaan Dan Badan Berkanun - Sistem Maklumat Pengurusan Cukai (SMPC) 10 15 15 11 7 3 7 13 11 10 8 2
28 Permohonan Pengecualian Duti Import Dan Cukai Jualan Ke atas Peralatan Petroleum Huluan - Sistem Maklumat Pengurusan Cukai (SMPC) 18 11 50 51 60 27 6 3 12 1 0 3
29 Permohonan Ejen Cukai Barangan dan Perkhidmatan - Sistem Ejen Cukai GST (SEC) 50 45 160 345 153 101 66 77 59 55 43 40
30 Pembaharuan Ejen Cukai Barangan dan Perkhidmatan - Sistem Ejen Cukai GST (SEC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Rayuan Ejen Cukai Barangan dan Perkhidmatan - Sistem Ejen Cukai GST (SEC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Pembayaran Fi Proses Permohonan Ejen Cukai Barangan dan Perkhidmatan - Sistem Ejen Cukai GST (SEC) 50 45 160 345 153 101 66 77 59 55 43 40
33 Permohonan Perlantikan Perolehan Perunding - Sistem ePerunding 20 20 42 47 38 35 22 6 19 25 14 7
34 Permohonan Rundingan Harga - Sistem ePerunding 7 2 4 5 6 2 1 2 3 0 5 1
35 Permohonan Kos Tambahan - Sistem ePerunding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Merekod Dan Mengemaskini Lantikan - Sistem ePerunding 63 40 64 12 38 17 38 1 2 6 7 28
37 Penilaian Prestasi Perunding - Sistem ePerunding 22 8 2 4 3 3 13 92 5 49 3 3
38 Permohonan Pembatalan Pelantikan Perunding - Sistem ePerunding 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0
39 Pendaftaran Perolehan ‐ Kontrak Pusat/Sistem Panel (Kementerian Kewangan) - Government Procurement Information System (GPIS) 3,220 2,244 4,444 2,889 2,402 2,577 1,895 2177 2,257 3,191 2,344 5,073
40 Pendaftaran Perolehan - Kontrak Kementerian - Government Procurement Information System (GPIS) 12,983 6,474 10,372 10,351 8,136 10,061 9,631 10,502 9,558 12,762 11,895 14,300
41 Pendaftaran Perolehan - Pembelian Terus / Requisition / Lantikan Terus - Government Procurement Information System (GPIS) 79,068 35,594 55,948 58,640 49,114 62,182 60,252 46,909 53,335 670,93 58,215 85,027
42 Pendaftaran Perolehan - Sebut Harga - Government Procurement Information System (GPIS) 3,047 1,000 1,524 1,238 1,155 1,659 1,896 1,397 1,367 2,245 2,233 3,214
43 Pendaftaran Perolehan - Tender Terbuka - Government Procurement Information System (GPIS) 243 189 341 148 223 239 176 154 214 277 277 326
44 Pendaftaran Perolehan - Tender Terbuka ( Khas Bumiputera ) - Government Procurement Information System (GPIS) 10 1 7 43 28 13 4 12 4 15 16 5
45 Pendaftaran Perolehan - Tender Terbuka Pembuat - Government Procurement Information System (GPIS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Pendaftaran Perolehan - Tender Terbuka Antarabangsa - Government Procurement Information System (GPIS) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Pendaftaran Perolehan - Tender Terhad - Government Procurement Information System (GPIS) 16 2 3 4 7 8 3 3 27 12 8 0
48 Pendaftaran Perolehan - Tender Terhad Bumiputera - Government Procurement Information System (GPIS) 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
49 Pendaftaran Perolehan - e-Bidding - Government Procurement Information System (GPIS) 165 20 34 34 17 13 18 20 14 24 13 51
50 Pendaftaran Perolehan - Government To Government - Government Procurement Information System (GPIS) 7 0 8 9 8 6 5 13 4 10 9 17
51 Pendaftaran Perolehan - Concept Request For Proposal ( CRFP ) - Government Procurement Information System (GPIS) 0 0 1 0 0 11 8 0 0 0 1 0
52 Mendaftar senarai jalan yang layak - Malaysian Road Record Information System (MARRIS) >* * 469 315 1,573 3,578 1,746 2,456 2,084 3,657 7,905 5,097
53 Mengemaskini senarai jalan yang sediada - Malaysian Road Record Information System (MARRIS) * * 1,370 1,299 3,004 2,560 1,010 2,583 3,061 4,433 3,285 4,648
54 Menghapus rekod yang tidak menepati kriteria - Malaysian Road Record Information System (MARRIS) * * 235 1,301 579 690 283 225 1,037 1,518 945 1,450
55 Pengesahan rekod oleh Jurutera Jalan (JD) - Malaysian Road Record Information System (MARRIS) * * 1,520 2,547 5,473 7,573 4,063 7,363 8,701 7,893 7,827 10,040
56 Pengesahan rekod oleh Ketua Penolong Pengarah Jalan (KPPJ) - Malaysian Road Record Information System (MARRIS) * * >1,106 599 5,029 6,871 3,804 7,237 7,798 5,038 6,725 8,507
57 Pengikraran Kastam (eDeclare) - National Single Window – MyTradelink 1,008,677 840,282 1,030,402 1,067,698 1,017,119 1,080,536 1,035,484 1,030,658 1,040,296 1,116370 1,041,907 1,124,788
58 Pembayaran Duti Kastam (ePayment ) - National Single Window – MyTradelink 14,730 11,741 12,413 34,068 33,157 35,187 31,808 30,615 32,192 32,695 27,061 28,024
59 Penghantaran Maklumat Perkapalan (eManifest) - National Single Window – MyTradelink 585,050 522,759 619,486 618,401 585,549 631,805 612,267 610,837 627,333 707,023 625,969 656,183
60 Pengeluaran Permit / Sijil Kelulusan Import dan Eksport (ePermit) - National Single Window – MyTradelink 74,274 60,098 73,868 73,468 73,599 74,261 72,011 69,118 69,254 81,999 79,905 91,321
61 Pengeluaran Sijil Tempasal Atau Preferential Certificate Of Origin (ePCO) - National Single Window – MyTradelink 46,704 38,179 51,011 49,458 46,086 49,527 44,562 47,076 50,370 50,885 48,488 49,351
62 Pengeluaran Permit Eksport Untuk Item di Bawah Strategic Act (STA)(2010) (ePermit STA) - National Single Window – MyTradelink 269 228 308 253 179 274 240 195 212 234 211 236
63 Permohonan Pinjaman Perumahan - Sistem Pinjaman Perumahan Bersepadu (SPPB) 4,515 3,871 4,848 4,038 3,393 3,848 3,213 3,948 4,070 4,044 941 0
64 Semakan Status Bayaran bagi Pemaju dan Peguam (eBiz) 306,531 267,987 377,309 570,489 458,782 470,632 348,623 364,965 391,946 441,965 388,976 382,765
  JUMLAH 2,139,790 1,791,388 564,926 2,494,742 2,292,035 1,968,185 2,235,470 2,239,605 2,305,594 2,544,141 2,315,676 2,471,355

* Sistem ditutup untuk proses pengiraan geran jalanraya


LAPORAN STATISTIK PERKHIDMATAN KAUNTER DI PERBENDAHARAAN MALAYSIA
BAGI TAHUN 2015

BIL NAMA PERKHIDMATAN Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1 Penghantaran Dokumen Sokongan Permohonan Pendaftaran Syarikat Dengan MoF 2,750 2,524 3,387 3,805 3,056 3,427 2,140 2,769 2,705 3,051 2,762 2,406
2 Pembayaran 1,212 1,086 1,325 1,417 1,200 719 480 668 757 842 764 738
3 Khidmat Nasihat (Pegawai) 495 503 690 711 565 553 324 500 500 493 448 361
4 Bantuan Sistem (Komputer) 274 336 339 400 314 326 186 228 205 336 273 268
5 Akaun (Pinjaman Perumahan) 3,293 2,646 3,256 3,220 2,988 3,672 2,162 3,182 2,465 3,831 3,308 3,545
6 Bayaran Pinjaman (Pinjaman Perumahan) 794 791 1,007 840 815 955 836 751 903 948 1,037 1,446
7 Bayaran (Pinjaman Perumahan) 1,090 941 1,384 1,553 1,322 1,499 1,080 1,205 1,581 1,456 1,121 1,300
8 Cagaran (Pinjaman Perumahan) 2,474 2,090 2,751 2,826 2,600 3,452 2,319 2.872 2,440 3,191 2,874 3,615
9 Proses (Pinjaman Perumahan) 1,923 1,512 1,964 1,668 1,374 1,803 1,364 1,555 2,064 1,934 1,445 2,505
10 Pemaju (Pinjaman Perumahan) 1,407 1,307 1,671 1,829 1,823 1,839 1,450 1,619 1,590 1,776 1,399 1,941
  JUMLAH 15,712 13,736 17,774 18,269 16,057 18,245 12,341 15,349 12,726 14,976 15,431 18,125

LAPORAN STATISTIK INCOMPLETE TRANSACTION DI PERBENDAHARAAN MALAYSIA
BAGI TAHUN 2015

BIL STATISTIK Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1 Incomplete Transaction ** - - - - - - - - - - - -
  JUMLAH                        

** Fungsi bagi mengesan incomplete transaction tidak disediakan di dalam transaksi perkhidmatan atas talian


LAPORAN STATISTIK PELAWAT UNIK DI PERBENDAHARAAN MALAYSIA
BAGI TAHUN 2015

BIL STATISTIK Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1 Pelawat unik Portal Perbendaharaan Malaysia *** - - - - - - 106,182 115,375 109,647 102,570 - -
  JUMLAH             106,182 115,375 109,647 102,570    

*** Sistem tidak mengesan pelawat unik Portal Perbendaharaan Malaysia sebelum Julai 2015