wrapper

Topik Popular

BAB

Bab 1: Pengurusan dan Prospek Ekonomi


Bab 2: Prestasi Ekonomi dan Kerjasama Antarabangsa


Bab 3: Prestasi Ekonomi dan Prospek


Bab 4: Kewangan Sektor Awam


Bab 5: Perkembangan Monetari dan Kewangan


ISTILAH


AKRONIM DAN SINGKATAN


ORGANISASI KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

 

CARTA

Ekonomi Negara 2015


Bajet Kerajaan Persekutuan 2015

 

SENARAI JADUAL PERANGKAAN

1. Ekonomi Antarabangsa

1.1 Perangkaan Penting Ekonomi Maju Terpilih

1.2 Perangkaan Penting Ekonomi Anggota ASEAN

1.3 Perangkaan Penting Ekonomi: Ekonomi Membangun Terpilih


2. Akaun Negara

2.1 Keluaran Dalam Negeri Kasar mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi pada Harga Malar 2005

2.2 Penunjuk Terpilih Sektor Perkhidmatan

2.3 Indeks Pengeluaran Perindustrian

2.4 Pendapatan Negara Kasar mengikut Agregat Permintaan pada Harga Semasa

2.5 Pendapatan Negara Kasar mengikut Agregat Permintaan pada Harga Malar 2005

2.6 Penunjuk Penggunaan Swasta

2.7 Penunjuk Pelaburan Swasta

2.8 Pelaburan dalam Projek yang Diberi Kelulusan mengikut Industri

2.9 Pelaburan Asing dalam Projek yang Diberi Kelulusan mengikut Negara


3. Sektor Luar

3.1 Perdagangan Barangan mengikut SITC

3.2 Perdagangan Malaysia Mengikut Kumpulan Geografi

3.3 Perdagangan Malaysia dengan Rakan Dagang Utama

3.4 Pengeluaran, Eksport dan Harga Barangan Utama

3.5 Eksport Utama Mengikut Haluan

3.6 Export Barangan Pembuatan

3.7 Import Utama Mengikut Sumber

3.8 Imbangan Pembayaran


4. Harga

4.1 Indeks Harga Pengguna Mengikut Kawasan

4.2 Indeks Harga Pengguna Mengikut Strata

4.3 Indeks Harga Pengguna Mengikut Kumpulan Pendapatan

4.4 Indeks Harga Pengeluar


5. Pasaran Buruh

5.1 Tenaga Buruh

5.2 Guna Tenaga Mengikut Industri

5.3 Pendaftar Aktif

5.4 Kekosongan dan Penempatan


6. Kewangan Awam

6.1 Kewangan Kerajaan Persekutuan

6.2 Hasil Kerajaan Persekutuan

6.3 Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Objek

6.4 Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor

6.5 Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor

6.6 Pinjaman Bersih Kerajaan Persekutuan

6.7 Hutang Dalam Negeri Kerajaan Persekutuan mengikut Pemilik

6.8 Hutang Luar Negeri

6.9 Kewangan Sektor Awam Disatukan

6.10 Kewangan Kerajaan Negeri Disatukan

6.11 Kewangan Kerajaan Tempatan Disatukan

6.12 Kewangan Badan Berkanun Disatukan

6.13 Kedudukan Kewangan SABK


7. Pasaran Kewangan dan Modal

7.1 Wang Secara Luas (M3)

7.2 Bank Perdagangan: Pinjaman Mengikut Tujuan dan Sektor

7.3 Bank-bank Islam: Pembiayaan Mengikut Tujuan dan Sektor

7.4 Kadar Faedah

7.5 Kadar Pertukaran Utama

7.6 Bursa Malaysia: Penunjuk Terpilih


8. Penunjuk Sosioekonomi

8.1 Perangkaan Sosioekonomi Terpilih