wrapper

Topik Popular

Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2015

KANDUNGAN
MUKA SURAT
Pendahuluan iii
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2015 v
Kandungan vii
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2015 1
Ringkasan Perbelanjaan Sebenar dan Anggaran Mengurus Pembangunan 13
ANGGARAN PERBELANJAAN DAN PROGRAM DAN PRESTASI 2015
PERBELANJAAN TANGGUNGAN
T.1 Peruntukan Diraja Bagi S.P.B. Yang di-Pertuan Agong 28
T.2 Elaun-elaun Diraja 29
T.3 Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim 30
T.4 Ketua Audit Negara 31
T.5 Yang di-Pertua Dewan Rakyat 32
T.6 Yang di-Pertua Dewan Negara 33
T.7 Suruhanjaya Pilihan Raya 34
T.8 Suruhanjaya Perkhidmatan Perundangan 35
T.9 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam 36
T.10 Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran 37
T.11 Suruhanjaya Pasukan Polis 38
T.12 Perbendaharaan 39
T.13 Perbelanjaan Kerana Hutang Negara 42
T.14 Pencen, Elaun Bersara dan Ganjaran 44
B.1 PARLIMEN 51
B.2 PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA 55
B.3 JABATAN AUDIT NEGARA 59
B.4 SURUHANJAYA PILIHANRAYA 67
B.5 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM 73
B/P.6 Jabatan Perdana Menteri 81
B/P.7 Jabatan Perkhidmatan Awam 135
B.8 Jabatan Peguam Negara 149
B.9 SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA 167
KEMENTERIAN KEWANGAN
B/P.10 Perbendaharaan 181
B.11 Perkhidmatan Am Perbendaharaan 200
B.12 Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun 204
B/P.13 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 207
B/P.20 KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI 223
B/P.21 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI 233
B/P.22 KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH 263
B/P.23 KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR 289
B/P.24 KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI 315
B/P.25 KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN 333
B/P.27 KEMENTERIAN KERJA RAYA 351
B/P.28 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN 371
B/P.29 KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR 395
B/P.30 KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI 405
B/P.31 KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN 419
B/P.32 KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN 441
B.40 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN 453
B/P.42 KEMENTERIAN KESIHATAN 459
B/P.43 KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 493
B/P.45 KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 517
B/P.46 KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA 529
B/P.47 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 547
B/P.48 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT 567
B/P.60 KEMENTERIAN PERTAHANAN 595
B/P.62 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 613
  KEMENTERIAN PENDIDIKAN  
B/P.63 Pelajaran 625
B/P.64 Pendidikan Tinggi 645
P.70 SIMPANAN LUAR JANGKA 669
LAMPIRAN
A Kumpulan Wang Pembangunan 2013 - Pro-Forma Penyata Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2014 673
B Kumpulan Wang Pembangunan 2014 - Pro-Forma Penyata Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2015 674
C Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2015 Mengikut Objek Sebagai dan Am 675
C-1 Butir-butir Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2015 676
D Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tahun 2015 686
E Pemberian Sebenar Kepada Kerajaan Negeri Tahun 2013 688
F Jadual Butiran Tahun 2014 Yang Dimansuhkan Daripada Anggaran Pembangunan Tahun 2015 689

Kemaskini Terakhir : 10 Oktober 2014