wrapper

Topik Popular

Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2013

KANDUNGAN
MUKA SURAT
Pendahuluan iii
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2013 v
Kandungan vii
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2013 1
Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan Bagi Tahun 2013 3
ANGGARAN PERBELANJAAN DAN PROGRAM DAN PRESTASI 2013
PERBELANJAAN TANGGUNGAN
T.1 Peruntukan Diraja Bagi S.P.B. Yang di-Pertuan Agong 28
T.2 Elaun-elaun Diraja 29
T.3 Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim 30
T.4 Ketua Audit Negara 31
T.5 Yang di-Pertua Dewan Rakyat 32
T.6 Yang di-Pertua Dewan Negara 33
T.7 Suruhanjaya Pilihan Raya 34
T.8 Suruhanjaya Perkhidmatan Perundangan 35
T.9 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam 36
T.10 Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran 37
T.11 Suruhanjaya Pasukan Polis 38
T.12 Perbendaharaan 39
T.13 Perbelanjaan Kerana Hutang Negara 42
T.14 Pencen, Elaun Bersara dan Ganjaran 44
PERBELANJAAN BEKALAN/PEMBANGUNAN
B.1 PARLIMEN 49
B.2 PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA 53
B.3 JABATAN AUDIT NEGARA 57
B.4 SURUHANJAYA PILIHANRAYA 63
B.5 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM 69
JABATAN PERDANA MENTERI
B/P.6 Jabatan Perdana Menteri 77
B/P.7 Jabatan Perkhidmatan Awam 125
B.8 Jabatan Peguam Negara 137
B.9 SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA 153
KEMENTERIAN KEWANGAN
B/P.10 Perbendaharaan 165
B.11 Perkhidmatan Am Perbendaharaan 185
B.12 Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun 189
B/P.13 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 191
B/P.20 KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI 207
B/P.21 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI 217
B/P.22 KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH 245
B/P.23 KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR 269
B/P.24 KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI 295
B/P.25 KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN 313
B/P.27 KEMENTERIAN KERJA RAYA 327
B/P.28 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN 347
B/P.29 KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR 369
B/P.30 KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI 379
B/P.31 KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN 393
B/P.32 KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN 403
B.40 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN 413
B/P.41 KEMENTERIAN PELAJARAN 419
B/P.42 KEMENTERIAN KESIHATAN 447
B/P.43 KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 479
B/P.45 KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 501
B/P.46 KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA 511
B/P.47 KEMENTERIAN PENERANGAN KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN 527
B/P.48 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT 555
B/P.49 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI 573
B/P.60 KEMENTERIAN PERTAHANAN 595
B/P.62 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 611
P.70 SIMPANAN LUAR JANGKA 631
LAMPIRAN
A Kumpulan Wang Pembangunan 2012 - Pro-Forma Penyataan Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2012 635
B Kumpulan Wang Pembangunan 2013 - Pro-Forma Penyataan Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2013 636
C Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2013 Mengikut Objek Sebagai dan Am 637
C-1 Butir-butir Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2013 638
D Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tahun 2013 648
E Pemberian Sebenar Kepada Kerajaan Negeri Tahun 2011 649
F Jadual Butiran Tahun 2012 Yang Dimansuhkan Daripada Anggaran Pembangunan Tahun 2013 650

Kemaskini Terakhir : 28 September 2012