wrapper

Topik Popular

Search - K2
Carian - Kategori
Carian - Kenalan
Carian - Kandungan
Carian - Berita Suapan
Carian - Pautan Web
Keputusan Carian Pintar

BAB

Bab 1: Pengurusan dan Prospek Ekonomi


Bab 2: Prestasi Ekonomi dan Kerjasama Antarabangsa


Bab 3: Prestasi Ekonomi dan Prospek


Bab 4: Kewangan Sektor Awam


Bab 5: Perkembangan Monetari dan Kewangan

 

CARTA

Ekonomi Negara 2010


Bajet Kerajaan Persekutuan 2010

 

SENARAI JADUAL PERANGKAAN

1. Ekonomi Antarabangsa

1.1 Perangkaan Penting Ekonomi Negara Maju Terpilih

1.2 Perangkaan Penting Ekonomi Anggota ASEAN

1.3 Perangkaan Penting Ekonomi : Ekonomi Membangun Terpilih


2. Akaun Negara Dan Harga

2.1 Keluaran Negara Kasar Mengikut Agregat Permintaan Pada Harga Semasa

2.2 Keluaran Dalam Negeri Kasar Mengikut Agregat Permintaan Pada Harga Malar 2000

2.3 Keluaran Dalam Negeri Kasar Mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi Pada Harga Malar 2000

2.4 Imbangan Pembayaran

2.5 Indeks Harga Pengguna (Mengikut Kawasan)

2.6 Indeks Harga Pengguna (Mengikut Strata dan Kumpulan Pendapatan)

2.7 Indeks Harga Pengeluar


3. Perdagangan Dan Pengeluaran

3.1 Perdagangan Barangan mengikut SITC

3.2 Perdagangan Barangan Mengikut Haluan Kumpulan Ekonomi

3.3 Perdagangan Malaysia dengan Negara ASEAN

3.4 Pengeluaran, Eksport dan Harga Barangan Utama

3.5 Eksport Utama Mengikut Haluan

3.6 Import Utama Mengikut Sumber

3.7 Eksport Barangan Pembuatan

3.8 Indeks Pengeluaran Perindustrian

3.9 Penunjuk Terpilih Sektor Perkhidmatan


4. Kewangan Awam

4.1 Kewangan Sektor Awam Disatukan

4.2 Kewangan Kerajaan Persekutuan

4.3 Hasil Kerajaan Persekutuan

4.4 Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Objek

4.5 Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor

4.6 Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan

4.7 Pinjaman Bersih Kerajaan Persekutuan

4.8 Hutang Dalam Negeri Kerajaan Persekutuan

4.9 Hutang Negara

4.10 Kewangan Kerajaan Negeri Disatukan

4.11 Kewangan Kerajaan Tempatan Disatukan

4.12 Kewangan Badan Berkanun Disatukan

4.13 Kedudukan Kewangan PABK


5. Wang Dan Bank

5.1 Agregat Monetari

5.2 Bank Perdagangan: Pinjaman Mengikut Tujuan Dan Sektor

5.3 Kadar Faedah

5.4 Kadar Pertukaran Utama

5.5 Bursa Malaysia: Penunjuk Terpilih


6. Pasaran Buruh

6.1 Guna Tenaga dan Buruh

6.2 Pencari Kerja Berdaftar

6.3 Kekosongan Baru dan Penempatan


7. Sektor Swasta

7.1 Penunjuk Pelaburan Swasta

7.2 Penunjuk Penggunaan Swasta


8. Pelaburan Asing

8.1 Pelaburan Asing Dalam Projek Yang Diberi Kelulusan Mengikut Negara

8.2 Pelaburan Dalam Projek Yang Diberi Kelulusan Mengikut Industri


9. Penunjuk Sosio-Ekonomi

9.1 Perangkaan Sosioekonomi Terpilih