wrapper

Topik Popular

BAB 1 : Pengurusan dan Prospek Ekonomi
BAB 2 : Persekitaran Antarabangsa dan Kerjasama Serantau
BAB 3 : Prestasi Ekonomi dan Prospek
BAB 4 : Kewangan Sektor Awam
BAB 5 : Perkembangan Monetari dan Kewangan
CARTA
Ekonomi Negara 2009
Bajet Kerajaan Persekutuan 2009
SENARAI JADUAL PERANGKAAN
I. Ekonomi Antarabangsa
1.1 Perangkaan Penting Ekonomi Negara Maju Terpilih
1.2 Perangkaan Penting Ekonomi Anggota ASEAN
1.3 Perangkaan Penting Ekonomi : Ekonomi Membangun Terpilih
II. Akaun Negara Dan Harga
2.1 Keluaran Negara Kasar Mengikut Agregat Permintaan
2.2 Keluaran Dalam Negeri Kasar Mengikut Agregat Permintaan Pada Harga Malar 2000
2.3 Imbangan Pembayaran
2.4 Indeks Harga Pengguna (Mengikut Kawasan)
2.5 Indeks Harga Pengguna (Mengikut Strata dan Kumpulan Pendapatan)
2.6 Indeks Harga Pengeluar
III. Perdagangan Dan Pengeluaran
3.1 Perdagangan Barangan mengikut SITC
3.2 Perdagangan Barangan Mengikut Haluan Kumpulan Ekonomi
3.3 Perdagangan Malaysia dengan Negara ASEAN
3.4 Pengeluaran, Eksport dan Harga Barangan Utama
3.5 Eksport Utama Mengikut Haluan
3.6 Import Utama Mengikut Sumber
3.7 Eksport Barangan Pembuatan
3.8 Indeks Pengeluaran Perindustrian
3.9 Penunjuk Terpilih Sektor Perkhidmatan
IV. Kewangan Awam
4.1 Kewangan Sektor Awam Disatukan
4.2 Kewangan Kerajaan Persekutuan
4.3 Hasil Kerajaan Persekutuan
4.4 Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Objek
4.5 Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor
4.6 Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan
4.7 Pinjaman Bersih Kerajaan Persekutuan
4.8 Hutang Dalam Negeri Kerajaan Persekutuan
4.9 Hutang Negara
4.10 Kewangan Kerajaan Negeri Disatukan
4.11 Kewangan Kerajaan Tempatan Disatukan
4.12 Kewangan Badan Berkanun Disatukan
4.13 Kedudukan Kewangan PABK
V.Wang Dan Bank
5.1 Agregat Monetari
5.2 Bank Perdagangan: Pinjaman Mengikut Tujuan Dan Sektor - Format Baru
5.3 Kadar Faedah
5.4 Kadar Pertukaran Utama
5.5 Bursa Malaysia: Penunjuk Terpilih
VI. Pasaran Buruh
6.1 Pencari Kerja Berdaftar, Kekosongan Baru dan Penempatan
6.2 Guna Tenaga dan Buruh
VII. Sektor Swasta
7.1 Penunjuk Pelaburan Swasta
7.2 Penunjuk Penggunaan Swasta
VIII. Pelaburan Asing
8.1 Pelaburan Asing Dalam Projek Yang Diberi Kelulusan Mengikut Negara
8.2 Pelaburan Dalam Projek Yang Diberi Kelulusan Mengikut Industri
IX. Penunjuk Sosio-Ekonomi
9.1 Perangkaan Sosioekonomi Terpilih

Kemaskini Terakhir : 23 September 2008