wrapper

Topik Popular

BAB 1 : Pengurusan dan Prospek Ekonomi
BAB 2 : Persekitaran Antarabangsa dan Kerjasama Serantau
BAB 3 : Prestasi Ekonomi dan Prospek
BAB 4 : Kewangan Sektor Awam
BAB 5 : Perkembangan Monetari dan Kewangan
CARTA
Ekonomi Negara 2008
Bajet Kerajaan Persekutuan 2008
Malaysia - Perangkaan Penting dan Unjuran
CARTA 2.1 : Kadar Pertumbuhan Purata Tahunan Aliran Keluar FDI dari Negara Terpilih 1992-2004
CARTA 2.2 : Haluan Perdagangan Luar Malaysia Januari-Jun 2007
CARTA 3.1 : Industri Pelancongan
CARTA 3.2 : Prestasi Sektor Pembuatan
CARTA 3.3 : Prestasi Industri Berorientasi Domestik Terpilih
CARTA 3.4 : Output Sektor Pembuatan
CARTA 3.5 : Nilai Ditambah Komoditi Utama
CARTA 3.6 : Penunjuk Penawaran Kediaman
CARTA 3.7 : Penunjuk Penawaran Bukan Kediaman
CARTA 3.8 : Penunjuk Pelaburan Swasta
CARTA 3.9 : Penunjuk Penggunaan Swasta
CARTA 3.10 : Jurang Tabungan Pelaburan
CARTA 3.11 : Prestasi Eksport Pembuatan Terpilih
CARTA 3.12 : Eksport Semikonduktor Malaysia dan Jualan Semikonduktor Sedunia
CARTA 3.13 : Eksport Komoditi Utama
CARTA 3.14 : Rizab Antarabangsa
CARTA 3.15 : Arah Aliran IHPdan IHPG
CARTA 3.16 : Penunjuk Pasaran Kerja
CARTA 4.1 : Kewangan Kerajaan Persekutuan
CARTA 4.2 : Hasil Kerajaan Persekutuan
CARTA 4.3 : Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan
CARTA 4.4 : Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor
CARTA 4.5 : Pinjaman Kerajaan Persekutuan
CARTA 4.6 : Bayaran Khidmat Hutang Kerajaan Persekutuan : Bayaran Pokok, Bayaran Faedah dan Nisbah Khidmat Hutang Luar Negeri
CARTA 4.7 : Hutang Luar Negara Kerajaan Persekutuan Mengikut Matawang
CARTA 5.1 : Pembiayaan Kasar Sektor Swasta Melalui Pinjaman Sistem Perbankan dan Pasaran Modal
CARTA 5.2 : Sistem Perbankan: Jumlah Pinjaman Terkumpul dan Pertumbuhan
CARTA 5.3 : Prestasi Ringgit Berbanding Mata Wang Terpilih
CARTA 5.4 : Sistem Perbankan: NPL Kasar, Nisbah NPL Bersih dan Nisbah Modal Berwajaran Risiko
CARTA 5.5 : Prestasi Pasaran Saham Terpilih
JADUAL
BAB 2: Persekitaran Antarabangsa dan Kerjasama Ekonomi
2.1 Pertumbuhan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) Negara Terpilih 2006 - 2008
2.2 Haluan Perdagangan Luar Malaysia Januari - Jun
BAB 3 : Prestasi Ekonomi dan Prospek
3.1 Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) mengikut Sektor 2006 - 2008
3.2 Prestasi Sektor Perkhidmatan 2006 - 2008
3.3 Indeks Pengeluaran Pembuatan Januari - Jun
3.4 Pertumbuhan Industri Berkaitan Pembinaan Januari - Jun
3.5 Pertumbuhan Industri E&E Januari - Jun
3.6 Nilai Ditambah Sektor Pertanian 2006 - 2007
3.7 Keluasan Tanaman dan Pengeluaran Kelapa Sawit 2006 - 2007
3.8 Kawasan, Hasil dan Pengeluaran Getah 2006 - 2007
3.9 Pengeluaran Pertanian Lain 2006 - 2007
3.10 Pengeluaran dan Simpanan Minyak Mentah dan Gas Asli 2006 - 2007
3.11 Projek Pembinaan Utama Dalam Pelaksanaan
3.12 Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) mengikut Permintaan Agregat 2006-2008
3.13 Jurang Tabungan Pelaburan 2006 - 2008
3.14 Eksport Kasar 2006 - 2007
3.15 Eksport Barangan Pembuatan Januari - Jun
3.16 Eksport Komoditi Utama 2006-2007
3.17 Import Barangan Mengikut Penggunaan Akhir Januari-Jun
3.18 Akaun Semasa Imbangan Pembayaran 2007 - 2008
3.19 Indeks Harga Pengguna (IHP) Januari - Julai
3.20 Indeks Harga Pengeluar (IHPG) Januari - Jun
3.21 Penunjuk Pasaran Buruh
3.22 Guna Tenaga Mengikut Sektor
BAB 4: Kewangan Sektor Awam
4.1 Kedudukan Kewangan Kerajaan Persekutuan 2006 - 2008
4.2 Hasil Kerajaaan Persekutuan 2006 - 2008
4.3 Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan mengikut Objek 2006 - 2008
4.4 Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan mengikut Sektor 2006 - 2008
4.5 Pembiayaan Kerajaan Persekutuan 2006 - 2007
4.6 Hutang Kerajaan Persekutuan 2006 - 2007
4.7 Hutang Negara 2006 - 2007
4.8 Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri Disatukan 2006 - 2007
4.9 Kedudukan Kewangan Sektor Kerajaan Disatukan 2006-2008
4.10 Kedudukan Kewangan PABK Disatukan 2006 - 2007
4.11 Kedudukan Kewangan Sektor Awam Disatukan 2006 - 2008
BAB 5: Perkembangan Monetari dan Kewangan
5.1 Faktor Penentu M3 Januari - Jun
5.2 Sistem Perbankan: Penunjuk Pinjaman Januari - Jun
5.3 Sistem Perbankan: Arah Aliran Pinjaman
5.4 Perbankan Islam: Penunjuk Utama
5.5 Perniagaan Insurans Hayat dan Am
5.6 Aset Kumpulan Wang Insurans Hayat dan Am
5.7 Perniagaan Takaful Keluarga dan Am
5.8 Institusi Kewangan Pembangunan: Haluan Berian Pinjaman
5.9 Dana yang Diperolehi di Pasaran Modal Januari - Jun
5.10 Terbitan Baru PDS Mengikut Sektor (Januari - Jun)
5.11 Bursa Malaysia: Penunjuk Indeks Terpilih (Januari - Jun)
5.12 Bursa Malaysia: Prestasi Indeks Terpilih
5.13 Industri Unit Amanah: Penunjuk Terkini
JADUAL PERANGKAAN
I. Ekonomi Antarabangsa
1.1 Perangkaan Penting Ekonomi Negara-Negara Maju Terpilih
1.2 Perangkaan Penting Ekonomi Anggota ASEAN
1.3 Perangkaan Penting Ekonomi : Ekonomi Membangun Terpilih
II. Akaun Negara Dan Harga
2.1 Keluaran Negara Kasar Mengikut Agregat Permintaan
2.2 Keluaran Dalam Negeri Kasar Mengikut Punca-Punca Kegiatan Pada Harga 2000
2.3 Imbangan Pembayaran
2.4 Indeks Harga Pengguna (Mengikut Kawasan)
2.5 Indeks Harga Pengguna (Mengikut Strata dan Kumpulan Pendapatan)
2.6 Indeks Harga Pengeluar
III. Perdagangan Dan Pengeluaran
3.1 Perdagangan Barangan Mengikut SITC dan Haluan
3.2 Perdagangan Malaysia Dengan Negara-Negara ASEAN
3.3Pengeluaran, Eksport dan Harga Barangan Utama
3.4 Eksport Utama Mengikut Haluan
3.5 Import Utama Mengikut Sumber
3.6 Eksport Barangan Pembuatan
3.7 Indeks Pengeluaran Perindustrian
IV. Kewangan Awam
4.1 Agregat Monetari
4.2 Kewangan Kerajaan Persekutuan
4.3 Hasil Kerajaan Persekutuan
4.4 Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Objek
4.5 Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor
4.6 Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan
4.7 Pinjaman Bersih Kerajaan Persekutuan
4.8 Hutang Dalam Negeri Kerajaan Persekutuan
4.9 Hutang Negara
4.10 Kewangan Kerajaan Negeri Disatukan
4.11 Kewangan Kerajaan Tempatan Disatukan
4.12 Kewangan Badan Berkanun Disatukan
4.13 Kedudukan Kewangan PABK
V.Wang Dan Bank
5.1 Monetary Aggregates
5.2 (a) Bank Perdagangan: Arah Aliran Pinjaman(Termasuk Bank Islam)-Format Lama
      (b) Bank Perdagangan: Pinjaman Mengikut Tujuan Dan Sektor - Format Baru
5.3 Kadar Faedah
5.4 Kadar Pertukaran Utama
5.5 Bursa Malaysia: Penunjuk Terpilih
VI. Guna Tenaga
6.1 Guna Tenaga dan Buruh.
6.2 Pencari Kerja Berdaftar, Kekosongan Baru dan Penempatan
VII. Sektor Swasta
7.1 Penunjuk Pelaburan dan Penggunaan Swasta
7.2 Penunjuk Terpilih Sektor Perkhidmatan
VIII. Pelaburan Asing
8.1 Pelaburan Asing Dalam Projek-Projek Yang Diberi Kelulusan Mengikut Negara dan Industri
IX. Penunjuk Sosio-Ekonomi
9.1 Perangkaan Sosioekonomi Terpilih

Kemaskini Terakhir : 16 Jun 2007