wrapper

Topik Popular

BAB 1 : Pengurusan dan Prospek Ekonomi
BAB 2 : Persekitaran Antarabangsa dan Kerjasama Serantau
BAB 3 : Prestasi Ekonomi dan Prospek
BAB 4 : Kewangan Sektor Awam
BAB 5 : Perkembangan Monetari dan Kewangan
ISTILAH
CARTA
Ekonomi Negara 2007
Bajet Kerajaan Persekutuan 2007
Malaysia - Perangkaan Penting dan Unjuran
CARTA 3.1: Penunjuk Pelaburan Swasta
CARTA 3.2 : Penunjuk Penggunaan Swasta
CARTA 3.3 : Prestasi Sektor Pembuatan
CARTA 3.4 : Output Sektor Pembuatan
CARTA 3.5 : Nilai Ditambah Komoditi Utama
CARTA 3.6 : Penunjuk Penawaran Kediaman
CARTA 3.7 : Penunjuk Penawaran Bukan Kediaman
CARTA 3.8 : Industri Pelancongan
CARTA 3.9 : Eksport E&E, Nisbah Book-to-Bill dan Jualan Semikonduktor Sedunia
CARTA 3.10 : Prestasi Eksport Pembuatan Terpilih
CARTA 3.11 : Eksport Komoditi Utama
CARTA 3.12 : Imbangan Perdagangan
CARTA 3.13 : Haluan Perdagangan
CARTA 3.14 : Rizab Antarabangsa
CARTA 3.15 : Jurang Tabungan Pelaburan
CARTA 3.16 : Arah Aliran IHP dan IHPG
CARTA 3.17 : Penunjuk Pasaran Kerja
CARTA 4.1: Kewangan Kerajaan Persekutuan: Akaun Semasa
CARTA 4.2 : Peratusan Defisit/Lebihan Keseluruhan Kepada Keluaran Dalam Negeri Kasar
CARTA 4.3 : Komponen Utama Hasil Kerajaan Persekutuan
CARTA 4.4 : Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan
CARTA 4.5 : Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor
CARTA 4.6 : Bayaran Pokok, Penebusan dan Bayaran Faedah Ke Atas Hutang Kerajaan Persekutuan
CARTA 4.7 : Hutang Luar Negara Kerajaan Persekutuan Mengikut Mata Wang
CARTA 5.1 : Agregat Monetari
CARTA 5.2 : Pembiayaan Kasar Sektor Swasta Melalui Sistem Perbankan dan Pasaran Modal
CARTA 5.3 : Sistem Perbankan: Jumlah Pinjaman Terkumpul dan Pertumbuhan
CARTA 5.4 : Pinjaman Diluluskan dan Dikeluarkan Mengikut Sektor: Nilai dan Sumbangan
CARTA 5.5 : Prestasi Ringgit Berbanding Mata Wang Terpilih
CARTA 5.6 : Sistem Perbankan: NPL Kasar, Nisbah NPL Bersih dan Nisbah Modal Berwajaran Risiko
CARTA 5.7 : Terbitan Baru PDS Mengikut Penggunaan
CARTA 5.8 : Prestasi Indeks Pasaran Saham Terpilih
CARTA 5.9 : Bursa Malaysia: KLCI Dan Jumlah Urus Niaga
JADUAL
BAB 2: Perkembangan Antarabangsa
2.1 Pertumbuhan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) Negara-Negara Terpilih, 2005-2007
2.2 Prestasi Pasaran Saham Terpilih
2.3 Prestasi Mata Wang Terpilih berbanding USD
BAB 3 : Prestasi Ekonomi dan Prospek
3.1 Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) mengikut Agregat Permintaan 2005-2007
3.2 Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) mengikut Sektor 2005-2007
3.3 Indeks Pengeluaran Pembuatan Januari-Jun
3.4 Pertumbuhan Industri Elektronik Januari-Jun
3.5 Prestasi Pemprosesan di Luar Estet Januari-Jun
3.6 Pertumbuhan Industri Berkaitan Pembinaan Januari-Jun
3.7 Nilai Ditambah Sektor Pertanian 2005-2006
3.8 Keluasan Tanaman dan Pengeluaran Kelapa Sawit 2005-2006
3.9 Kawasan, Hasil dan Pengeluaran Getah 2005-2006
3.10 Pengeluaran Pertanian Lain 2005-2006
3.11 Pengeluaran dan Simpanan Minyak Mentah dan Gas Asli 2005-2006
3.12 Prestasi Sektor Perkhidmatan 2005-2007
3.13 Eksport Kasar 2005-2006
3.14 Eksport Barangan Pembuatan Januari-Jun
3.15 Eksport Komoditi Utama 2005-2006
3.16 Import Barangan Mengikut Penggunaan Akhir Januari-Jun
3.17 Haluan Perdagangan Luaran Januari-Jun
3.18 Akaun Semasa Imbangan Pembayaran 2006-2007
3.19 Pengkelasan Semula Indeks Harga Pengguna (IHP)
3.20 Indeks Harga Pengguna (IHP) Januari-Julai
3.21 Indeks Harga Pengeluar (IHPG) Januari-Jun
3.22 Penunjuk Pasaran Buruh
3.23 Guna Tenaga Mengikut Sektor
BAB 4: Kewangan Sektor Awam
4.1 Kedudukan Kewangan Kerajaan Persekutuan 2005 - 2007
4.2 Hasil Kerajaaan Persekutuan 2005 - 2007
4.3 Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan mengikut Objek 2005 - 2007
4.4 Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan mengikut Sektor 2005 - 2007
4.5 Pembiayaan Kerajaan Persekutuan 2005 - 2006
4.6 Hutang Kerajaan Persekutuan 2005 - 2006
4.7 Hutang Negara 2005 - 2006
4.8 Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri Disatukan 2005 - 2006
4.9 Kedudukan Kewangan Sektor Kerajaan Disatukan 2005-2007
4.10 Kedudukan Kewangan PABK Disatukan 2005 - 2006
4.11 Kedudukan Kewangan Sektor Awam Disatukan 2005 - 2007
BAB 5: Perkembangan Monetari dan Kewangan
5.1 Kadar Faedah Utama Negara Terpilih
5.2 Faktor Penentu M3 Januari - Jun
5.3 Kadar Faedah Bank Perdagangan
5.4 Sistem Perbankan: Penunjuk Pinjaman Januari - Jun
5.5 Sistem Perbankan: Haluan Berian Pinjaman
5.6 Prestasi Ringgit Berbanding Mata Wang Terpilih
5.7 Perbankan Islam: Penunjuk Utama
5.8 Sistem Perbankan Islam: Haluan Berian Pembiayaan
5.9 Institusi Kewangan Pembangunan: Haluan Berian Pinjaman
5.10 Institusi Kewangan Pembangunan: Sumber Dan Kegunaan Dana
5.11 Perniagaan Insurans Hayat dan Am
5.12 Aset Kumpulan Wang Insurans Hayat dan Am
5.13 Perniagaan Takaful Keluarga dan Am
5.14 Dana yang Diperoleh di Pasaran Modal Januari - Jun
5.15 Terbitan Baru PSD Mengikut Sektor Januari - Jun
5.16 Bursa Malaysia: Penunjuk Indeks Terpilih Januari - Julai
5.17 Bursa Malaysia: Prestasi Indeks Terpilih
5.18 Industri Unit Amanah: Penunjuk Terkini
JADUAL PERANGKAAN
I. Ekonomi Antarabangsa
1.1 Perangkaan Penting Ekonomi Negara-Negara Maju
1.2 ASEAN : Perangkaan Penting Ekonomi
1.3 Perangkaan Penting Ekonomi Negara-Negara Membangun Terpilih di Asia.
II. Akaun Negara Dan Harga
2.1 Keluaran Negara Kasar Mengikut Agregat Permintaan
2.2 Keluaran Dalam Negeri Kasar Mengikut Punca-Punca Kegiatan Pada Harga Benar Tahun 1987
2.3 Imbangan Pembayaran (BPM 5)
2.4 Indeks Harga Pengguna (Mengikut Kawasan)
2.5 Indeks Harga Pengguna (Mengikut Strata dan Kumpulan Pendapatan)
2.6 Indeks Harga Pengeluar
III. Perdagangan Dan Pengeluaran
3.1 Perdagangan Barangan Mengikut SITC dan Haluan
3.2 Perdagangan Malaysia Dengan Negara-Negara ASEAN
3.3Pengeluaran, Eksport dan Harga Barangan Utama
3.4 Eksport Utama Mengikut Haluan
3.5 Import Utama Mengikut Sumber
3.6 Eksport Barangan Pembuatan
3.7 Indeks Pengeluaran Perusahaan
IV. Kewangan Awam
4.1 Kewangan Sektor Awam Disatukan
4.2 Kewangan Kerajaan Persekutuan
4.3 Hasil Kerajaan Persekutuan
4.4 Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Objek
4.5 Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor
4.6 Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan
4.7 Pinjaman Bersih Kerajaan Persekutuan
4.8 Hutang Dalam Negeri Kerajaan Persekutuan
4.9 Hutang Negara
4.10 Kewangan Kerajaan Negeri Disatukan
4.11 Kewangan Kerajaan Tempatan Disatukan
4.12 Kewangan Badan Berkanun Disatukan
V.Wang Dan Bank
5.1 Agregat Monetari
5.2 Bank Perdagangan: Arah Aliran Pinjaman
5.3 Kadar Faedah
5.4 Kadar Pertukaran Utama
5.5 Bursa Malaysia: Penunjuk Terpilih
VI. Guna Tenaga
6.1 Guna Tenaga dan Buruh
6.2 Pencari Kerja Berdaftar, Kekosongan Baru dan Penempatan
VII. Sektor Swasta
7.1 Penunjuk Pelaburan dan Penggunaan Swasta
7.2 Penunjuk Terpilih Sektor Perkhidmatan
VIII. Pelaburan Asing
8.1 Pelaburan Asing Dalam Projek-Projek Yang Diberi Kelulusan Mengikut Negara dan Industri
IX. Penunjuk Sosio-Ekonomi
9.1 Perangkaan Sosioekonomi Terpilih
CATATAN PERANGKAAN