wrapper

Topik Popular

BAB 1 : Pengurusan Ekonomi Dan Prospek
BAB 2 : Prestasi Ekonomi Dan Prospek
BAB 3 : Kewangan Sektor Awam
BAB 4 : Perkembangan Monetari Dan Kewangan
ISTILAH
PANDUAN PELABUR
CARTA
Ekonomi Negara 2006
Bajet Kerajaan Persekutuan 2006
Carta 2.1 : Penunjuk Penggunaan Swasta
Carta 2.2 : Penunjuk Pelaburan Swastaa
Carta 2.3 : Prestasi Sektor Pembuatan
Carta 2.4 : Prestasi Induksi Separa Konduktor
Carta 2.5 : Nilai Ditambah Komoditi Utama
Carta 2.6 : Pertumbuhan Sektor Pembinaan, Perbelanjaan
Pembangunan, dan Kontrak Infrastruktur Yang Diberi
Carta 2.7 : Penunjuk Penawaran Kediaman
Carta 2.8 : Penunjuk Penawaran Bukan Kediaman
Carta 2.9 : Industri Pelancongan
Carta 2.10 :Bahagian E&E dan Bukan E&E kepada Jumlah Eksport
Pembuatan
Carta 2.11 : Prestasi Eksport Pembuatan Terpilih
Carta 2.12 : Eksport Komiditi Utama
Carta 2.13 : Prestasi Perdagangan
Carta 2.14 : Rizab Antarabangsa
Carta 2.15 : Jurang Tabungan Pelaburan
Carta 2.16 : Arah Aliran Indeks Harga Pengeluar (IHPG)
Carta 2.18 : Sektor Pembuatan : Pertumbuhan Produktiviti dan Kos Buruh
Carta 3.1: Kewangan Kerajaan Persekutuan - Akaun Semasa
Carta 3.2 : Peratusan Defisit/Lebihan Keseluruhan Kepada Keluaran Dalam Negeri Kasar
Carta 3.3 : Komponen Utama Hasil Kerajaan Persekutuan
Carta 3.4 : Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan
Carta 3.5 : Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor
Carta 3.6 : Bayaran Pokok, Penebusan dan Bayaran Faedah Ke Atas Hutang Kerajaan Persekutuan
Carta 3.7 : Hutang Luar Negara Kerajaan Persekutuan Mengikut Mata Wang
Carta 4.1 : Agregat Monetari
Carta 4.2 : Pembiayaan Kasar Sektor Swasta Melalui Sistem Perbankan dan Pasaran Modal
Carta 4.3 : Sistem Perbankan: Jumlah Pinjaman Terkumpul dan Pertumbuhan
Carta 4.4 : Pinjaman Diluluskan dan Dikeluarkan Mengikut Sektor: Nilai dan Sumbangan
Carta 4.5 : Prestasi Ringgit Berbanding Mata Wang Terpilih
Carta 4.6 : Sistem Perbankan : NPL Kasar, Nisbah NPL Bersih, Nisbah Modal Berwajaran Risiko dan Nisbah Modal Utama
Carta 4.7 : Terbitan Baru PDS Mengikut Penggunaan
Carta 4.8 : Prestasi Indeks Pasaran Saham Terpilih
Carta 4.9 : Bursa Malaysia: KLCI Dan Jumlah Urus Niaga
Carta 4.10 : Industri Unit Amanah : NAV, Unit Dalam Edaran dan Jumlah Dana
Perangkaan Sosio-Ekonomi Terpilih
JADUAL PERANGKAAN
I. Ekonomi Antarabangsa
1.1 Perangkaan Penting Ekonomi Negara-Negara Maju
1.2 ASEAN : Perangkaan Penting Ekonomi
1.3 Perangkaan Penting Ekonomi Negara-Negara Membangun Terpilih di Asia.
II. Akaun Negara Dan Harga
2.1 Keluaran Negara Kasar Mengikut Agregat Permintaan
2.2 Keluaran Dalam Negeri Kasar Mengikut Punca-Punca Kegiatan Pada Harga Benar Tahun 1987, Malaysia
2.3 Imbangan Pembayaran
2.4 Indeks Harga Pengguna (Mengikut Kawasan)
2.5 Indeks Harga Pengguna (Mengikut Strata dan Kumpulan Pendapatan)
2.6 Indeks Harga Pengeluar
III. Perdagangan Dan Pengeluaran
3.1 Perdagangan Barangan Mengikut SITC dan Haluan
3.2 Perdagangan Malaysia Dengan Negara-Negara ASEAN
3.3Pengeluaran, Eksport dan Harga Barangan Utama
3.4 Eksport Utama Mengikut Haluan
3.5 Import Utama Mengikut Sumber
3.6 Eksport Barangan Pembuatan
3.7 Indeks Pengeluaran Perindustrian
IV. Kewangan Awam
4.1 Kewangan Sektor Awam Disatukan
4.2 Kewangan Kerajaan Persekutuan
4.3 Hasil Kerajaan Persekutuan
4.4 Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Objek
4.5 Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor
4.6 Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan
4.7 Pinjaman Bersih Kerajaan Persekutuan
4.8 Hutang Dalam Negeri Kerajaan Persekutuan
4.9 Hutang Negara
4.10 Kewangan Kerajaan Negeri Disatukan
4.11 Kewangan Kerajaan Tempatan Disatukan
4.12 Kewangan Badan Berkanun Disatukan
4.13 Kedudukan Kewangan PABK
V.Wang Dan Bank
5.1 Agregat Monetari
5.2 Bank Perdagangan: Arah Aliran Pinjaman (Termasuk Bank Islam)
5.3 Kadar Faedah
5.4 Kadar Pertukaran Utama
5.5 Bursa Malaysia: Penunjuk Terpilih
VI. Guna Tenaga
6.1 Guna Tenaga dan Buruh.
6.2 Pencari Kerja Berdaftar, Kekosongan Baru dan Penempatan
VII. Sektor Swasta
7.1 Penunjuk Pelaburan dan Penggunaan Swasta
7.2 Penunjuk Terpilih Sektor Perkhidmatan
VIII. Pelaburan Asing
8.1 Pelaburan Asing Dalam Projek-Projek Yang Diberi Kelulusan Mengikut Negara dan Industri
IX. Penunjuk Sosio-Ekonomi
9.1 Perangkaan Sosioekonomi Terpilih
Akronim Dan Ringkasan
Organisasi Kementerian Kewangan Malaysia