wrapper

Topik Popular

Search - K2
Carian - Kategori
Carian - Kenalan
Carian - Kandungan
Carian - Berita Suapan
Carian - Pautan Web
Keputusan Carian Pintar
BAB 1 :Pengurusan Ekonomi Dan Tinjauan
BAB 2 : Prestasi Dan Prospek Ekonomi
BAB 3 : Perkembangan Antarabangsa
BAB 4 : Kewangan Sektor Awam
PANDUAN PELABUR
CARTA
Ekonomi Negara 2004
Bajet Kerajaan Persekutuan 2004
CARTA 2.1 : Penunjuk Penggunaan Swasta
CARTA 2.2 : Penunjuk Pelaburan Swasta
CARTA 2.3 : Indeks Pengeluaran Perindustrian (IPP)
CARTA 2.4 : Pertumbuhan Industri Berorientasi Domestik dan Eksport
CARTA 2.5 : Pertumbuhan Beberapa Industri Terpilih
CARTA 2.6 : Nilai Ditambah Komoditi Utama
CARTA 2.7: Sektor Pembinaan: Nilai Ditambah dan Petunjuk Utama
CARTA 2.8 : Sektor Perkhidmatan dan Bukan Bukan Perkhidmatan:
Peratusan Perubahan dan Sumbangan Kepada KDNK
Pertumbuhan Eksport Barangan Pembuatan Utama
CARTA 2.9 : Pertumbuhan Eksport Barangan Pembuatan Utama
CARTA 2.10 : Eksport Komoditi Utama
CARTA 2.11 : Haluan Perdagangan Luaran
CARTA 2.12 : Imbangan Perdagangan
CARTA 2.13 : Rizab Antarabangsa
CARTA 2.14 : Jurang Tabungan - Pelaburan
CARTA 2.15 : Indeks Harga Pengguna Mengikut Wilayah
CARTA 2.16 : Arah Aliran Kekosongan, Pemberhentian dan Pencari Kerja Januari 2002 - Julai 2003
CARTA 3.1 : Arah Aliran Semasa Penentu Ekonomi Negara-negara Maju 1999-2003<
CARTA 4.1 : Pertumbuhan KDNK dan Sumbangan Perbelanjaan Awam Kepada KDNK(%)
CARTA 4.2 : Kewangan Kerajaan Persekutuan - Akaun Semasa
CARTA 4.3 : Peratusan Defisit/Lebihan Keseluruhan Kepada Keluaran Dalam Negeri Kasar
CARTA 4.4 : Komponen Utama Hasil Kerajaan Persekutuan
CARTA 4.5 : Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan
CARTA 4.6 : Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor
CARTA 4.7 : Bayaran Pokok, Penebusan dan Bayaran Faedah Ke Atas Hutang Kerajaan Persekutuan
CARTA 4.8 : Komposisi Pinjaman Kerajaan Persekutuan pada 2004
CARTA 4.9 : Hutang Luar Negeri Kerajaan Persekutuan Mengikut Mata Wang
CARTA 5.1 : Kadar Faedah Campurtangan BNM, Kadar Faedah Antara Bank 3-bulan dan Kadar Berian Pinjaman Asas Bank Perdagangan
CARTA 5.2 : Agregat Monetari
CARTA 5.3 : Pembiayaan Kasar Sektor Swasta melalui Sistem Perbankan dan Pasaran Modal
CARTA 5.4 : Modal
CARTA 5.5 : Prestasi Ringgit berbanding Mata Wang Terpilih
CARTA 5.6 : Prestasi Ringgit Berbanding Mata Wang Utama Terpilih
Sistem Perbankan: Nisbah Modal Berwajaran Risiko, Nisbah Modal Utama dan Nisbah Pinjaman Tidak Berbayar Bersih
CARTA 5.7 : Nilai Pasaran bagi Pasaran Asia Timur kecuali Jepun
CARTA 5.8 : Prestasi Indeks Terpilih
CARTA 5.9 : Pergerakan Indeks Pasaran Mesdaq (MMI) berbanding Indeks Komposit Kuala Lumpur (KLCI)
CARTA 5.10 : Prestasi Pasaran BSKL: KLCI vs Jumlah Urus Niaga
JADUAL PERANGKAAN
I. Ekonomi Antarabangsa
1.1 Perangkaan Penting Ekonomi Negara-Negara Maju
1.2 ASEAN : Perangkaan Penting Ekonomi
1.3 Perangkaan Penting Ekonomi Negara-Negara Membangun Terpilih di Asia.
II. Akaun Negara Dan Harga
2.1 Keluaran Negara Kasar Mengikut Agregat Permintaan
2.2 Keluaran Dalam Negeri Kasar Mengikut Punca-Punca Kegiatan Pada Harga Benar Tahun 1987
2.3 Imbangan Pembayaran (BPM 5)
2.4 Indeks Harga Pengguna (Mengikut Kawasan)
2.5 Indeks Harga Pengguna (Mengikut Strata dan Kumpulan Pendapatan)
2.6 Indeks Harga Pengeluar
III. Perdagangan Dan Pengeluaran
3.1 Perdagangan Barangan Mengikut SITC dan Haluan
3.2 Perdagangan Malaysia Dengan Negara-Negara ASEAN
3.3 Pengeluaran, Eksport dan Harga Barangan Utama
3.4 Eksport Utama Mengikut Haluan
3.5 Import Utama Mengikut Sumber
3.6 Eksport Barangan Pembuatan
3.7 Indeks Pengeluaran Perusahaan
IV. Kewangan Awam
4.1 Kewangan Sektor Awam Disatukan
4.2 Kewangan Kerajaan Persekutuan
4.3 Hasil Kerajaan Persekutuan
4.4 Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Objek
4.5 Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor
4.6 Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan
4.7 Pinjaman Bersih Kerajaan Persekutuan
4.8 Hutang Dalam Negeri Kerajaan Persekutuan
4.9 Hutang Negara
4.10 Kewangan Kerajaan Negeri Disatukan
4.11 Kewangan Kerajaan Tempatan Disatukan
4.12 Kewangan Badan Berkanun Disatukan
4.13 Kedudukan Kewangan PABK
V.Wang Dan Bank
5.1 Agregat Monetari
5.2 Bank Perdagangan: Arah Aliran Pinjaman
5.3 Kadar Faedah
5.4 Kadar Pertukaran Utama
5.5 Bursa Malaysia: Penunjuk Terpilih
VI. Guna Tenaga
6.1 Guna Tenaga dan Buruh
6.2 Pencari Kerja Berdaftar, Kekosongan Baru dan Penempatan
VII. Sektor Swasta
7.1 Penunjuk Pelaburan dan Penggunaan Swasta
7.2 Penunjuk Terpilih Sektor Perkhidmatan
VIII. Pelaburan Asing
8.1 Pelaburan Asing Dalam Projek-Projek Yang Diberi Kelulusan Mengikut Negara dan Perusahaan
IX. Penunjuk Sosio-Ekonomi
9.1 Perangkaan Sosio-ekonomi Terpilih
Akronim