wrapper

Topik Popular

BAB 1 :Pengurusan Ekonomi Dan Tinjauan
BAB 2 : Prestasi Dan Prospek Ekonomi Malaysia
BAB 3 : Kewangan Sektor Awam
BAB 4 : Guna Tenaga Dan Upah
BAB 5 : Perkembangan Pasaran Kewangan Dan Modal
BAB 6: Perkembangan Antarabangsa
PANDUAN PELABUR
CARTA 1
CARTA 2.1 : Penunjuk Penggunaan Swasta
CARTA 2.2 : Penunjuk Pelaburan Swasta
CARTA 2.3 : Indeks Pengeluaran Perindustrian (IPP)
CARTA 2.4 : Nisbah Book-to-bill dan Pertumbuhan Pengeluaran Separa Konduktor Malaysia
CARTA 2.5 : Pertumbuhan Sektor Pembuatan Diterajui Oleh Industri Elektrik dan Elektronik
CARTA 2.6 : Produk Berkaitan Pembinaan Menyumbang Dengan Ketara Kepada Industri Berorientasi Dalam Negeri
CARTA 2.7 : Nilai Ditambah Komoditi Utama
CARTA 2.8 : Sektor Pembinaan: Nilai Ditambah dan Penunjuk Utama
CARTA 2.9 : Sektor Perkhidmatan dan Bukan Perkhidmatan : Peratusan Perubahan dan
Sumbangan kepada KDNK
CARTA 2.10 : Ketibaan Pelancong di Malaysia (Julai 2001 - Jun 2002)
CARTA 2.11 : Pemulihan Eksport Pembuatan Menjadi Lebih Menyeluruh
CARTA 2.12 : Eksport Komoditi Utama
CARTA 2.13 : Imbangan Perdagangan
CARTA 2.14 : Rizab Antarabangsa
CARTA 2.15 : Jurang Tabungan - Pelaburan
CARTA 2.16 : Indeks Harga Pengguna (2000 = 100)
CARTA 2.17 : Indeks Harga Pengguna dan Indeks Harga Pengeluar
CARTA 2.18 : Indeks Harga Pengeluar (1989 = 100)
CARTA 3.1 : Kewangan Kerajaan Persekutuan - Akaun Semasa
CARTA 3.2 : Peratusan Defisit/Lebihan Keseluruhan Kepada Keluaran Dalam Negeri Kasar
CARTA 3.3 : Komponen Utama Hasil Kerajaan Persekutuan
CARTA 3.4 : Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan
CARTA 3.5 : Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor
CARTA 3.6 : Bayaran Pokok, Penebusan dan Bayaran Faedah ke Atas Hutang Kerajaan Persekutuan
CARTA 3.7 : Komposisi Pinjaman Kerajaan Persekutuan pada 2002
CARTA 3.8 : Hutang Kerajaan Persekutuan
CARTA 3.9 : Hutang Luar Kerajaan Persekutuan Mengikut Sumber
CARTA 3.10: Hutang Luar Kerajaan Persekutuan Mengikut Mata Wang
CARTA 3.11: Nisbah Khidmat Hutang Luar Negara
CARTA 4.1 : Pertumbuhan KDNK dan Sumbangan Perbelanjaan Awam Kepada KDNK(%)
CARTA 4.2 : Kekosongan Berbanding Pencari Kerja (Pendaftar Baru) Mengikut Kumpulan Pekerjaan (Januari - Jun 2002)
CARTA 4.3 : Pemberhentian Pekerja Mengikut Sektor (Januari - Jun)
CARTA 4.4 : Pertumbuhan Nilai DiTambah Setiap Pekerja Mengikut Sektor (RM Pada Nilai Tetap)
CARTA 5.1 : Agregat Monetari 1998 - 2002
CARTA 5.2 : Kadar Faedah Campurtangan BNM, Kadar Faedah Antara Bank 3-bulan dan Kadar Belian Pinjaman Asas Bank Perdagangan
CARTA 5.3 : Prestasi Ringgit Berbanding Mata Wang Utama Terpilih
CARTA 5.4 : Prestasi Ringgit Berbanding Mata Wang Serantau Terpilih
CARTA 5.5 : Sistem Perbankan : Nisbah Modal Berwajaran Risiko, Nisbah Modal Utama dan Nisbah Pinjaman Tidak Berbayar Bersih
CARTA 5.6 : Pinjaman Diluluskan dan Dikeluarkan Januari - Julai 2002
CARTA 5.7 : Prestasi Pasaran Saham Terpilih
CARTA 5.8 : Dana Yang Diperoleh Daripada Tawaran Awam Permulaan (IPO)
CARTA 5.9 : Pergerakan Indeks Pasaran Mesdaq Berbanding Indeks Komposit BSKL
CARTA 6.1 : Arah Aliran Semasa Penentu Ekonomi Negara-Negara Maju 1998 - 2002
JADUAL PERANGKAAN
AKRONIM DAN SINGKATAN