wrapper

Topik Popular

BAB 1 : Pengurusan Ekonomi Dan Tinjauan
BAB 2 : Prestasi Dan Prospek Ekonomi Malaysia
BAB 3 : Tinjauan Ekonomi Antarabangsa
BAB 4 : Prestasi mengikut Sektor
BAB 5 : Kewangan Sektor Awam
BAB 6 : Perdagangan Luar Negeri, Imbangan Pembayaran dan Kadar Pertukaran Asing
BAB 7 : Harga, Guna Tenaga dan Upah
BAB 8 : Perkembangan Dalam Sistem Kewangan
Jadual Perangkaan
Panduan Pelabur
Malaysia- Perangkaan Penting dan Ramalan
Carta
Carta 2.1 : Petunjuk-Petunjuk Ekonomi Utama
Carta 2.2 : Jurang Tabungan-Pelaburan
Carta 3.1 : Arah Aliran Semasa Penentu Ekonomi Negara-Negara Perindustrian
Carta 3.2 : Petunjuk-Petunjuk Ekonomi Utama Negara-Negara Membangun
Carta 4.1 : Indeks Pengeluaran Perindustrian
Carta 4.2 : Nilai Ditambah bagi Sektor Pertanian, Perikanan dan Perhutanan pada Harga Tetap 1987
Carta 4.3 : Pengeluaran Komoditi Utama Sektor Pertanian
Carta 4.4 : Nilai Ditambah Bagi Sektor Perlombongan Pada Harga Tetap 1987
Carta 5.1 : Kewangan Kerajaan Persekutuan - Akaun Semasa
Carta 5.2 : Peratusan Defisit/Lebihan Keseluruhan Kepada Keluaran Dalam Negeri Kasar
Carta 5.3 : Komponen Utama Hasil Kerajaan Persekutuan
Carta 5.4 : Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan
Carta 5.5 : Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor
Carta 5.6 : Bayaran Pokok, Penebusan dan Bayaran Faedah Ke atas Hutang Kerajaan Persekutuan
Carta 5.7 : Hutang Kerajaan Persekutuan
Carta 5.8 : Hutang Luar Negeri Kerajaan Persekutuan Mengikut Sumber
Carta 5.9 : Hutang Luar Negeri Kerajaan Persekutuan Mengikut Mata Wang
Carta 5.10 : Nisbah Khidmat Hutang
Carta 6.1 : Struktur Eksport
Carta 6.2 : Komponen Eksport untuk Elektronik, Perkakasan Elektrik dan Jentera
Carta 6.3 : Minyak Kelapa Sawit - Eksport dan Harga
Carta 6.4 : Kayu Gergaji dan Kayu Balak - Eksport dan Nilai Seunit
Carta 6.5 : Getah - Eksport dan Harga
Carta 6.6 : Minyak Mentah - Eksport dan Harga
Carta 6.7 : Timah - Eksport dan Harga
Carta 6.8 : Import Barangan Perantaraan, Penggunaan dan Modal
Carta 6.9 : Haluan Perdagangan
Carta 6.10 : Imbangan Perdagangan Mengikut Negara
Carta 6.11 : Imbangan Perdagangan
Carta 6.12 : Rizab Antarabangsa Bersih
Carta 6.13 : Kadar Pertukaran Ringgit Berbanding Mata Wang Utama
Carta 6.14 : Prestasi Ringgit Berbanding Mata Wang Serantau Terpilih
Carta 7.1 : Indeks Harga Pengguna
Carta 7.2 : Indeks Harga Pengguna dan Indeks Harga Pengeluar
Carta 7.3 : Indeks Harga Pengeluar
Carta 7.4 : Petunjuk-petunjuk Guna Tenaga
Carta 7.5 : Kekosongan dan Pemberhentian
Carta 7.6 : Pekerja Asing Mengikut Negara Asal
Carta 8.1 : Arah Aliran Kewangan
Carta 8.2 : Kadar Berian Pinjaman Asas (BLR) Bank Perdagangan, Nisbah NPL Sistem
Perbankan dan Nisbah Modal Berwajaran Risiko (RWCR)
Carta 8.3 : Bursa Saham
Carta 8.4 : Pergerakan Indeks Komposit Mesdaq Bebanding Indeks Komposit BSKL
Istilah
Akronim & Singkatan
Organisasi Kementerian