wrapper

Topik Popular

BAB 1 : Prestasi Ekonomi Malaysia Tahun 2000 dan Prospek Pada Tahun 2001
BAB 2 : Pengendalian Ekonomi Malaysia Pada Tahun 2000
BAB 3 : Tinjauan Ekonomi Antarabangsa
BAB 4 : Prestasi Mengikut Sektor
BAB 5 : Prestasi Kewangan Sektor Awam
BAB 6 : Perdagangan Luar Negeri, Imbangan Pembayaran Dan Pasaran Pertukaran Mata Wang Asing
BAB 7 : Harga, Guna Tenaga dan Upah
BAB 8 : Perkembangan Dalam Sistem Kewangan
Jadual Perangkaan
Panduan Pelabur
Malaysia- Perangkaan Penting dan Ramalan
Carta
Carta 1.1 : Petunjuk-Petunjuk Ekonomi Utama
Carta 1.2 : Jurang Tabungan-Pelaburan
Carta 3.1 : Negara-negara Perindustrian Utama: Petunjuk-petunjuk Utama Ekonomi
Carta 3.2 : Arah-Aliran Semasa Penentu Utama Ekonomi Negara-negara Perindustrian
Carta 3.3 : Negara-negara Membangun: Petunjuk-petunjuk Utama Ekonomi
Carta 4.1 : Indeks Pengeluaran Perkilangan Bulanan
Carta 4.2 : Nilai Ditambah bagi Sektor Pertanian, Perikanan dan Perhutanan Pada Harga Tetap 1987
Carta 4.3 : Nilai Ditambah Bagi Sektor Perlombongan Pada Harga Tetap 1987
Carta 5.1 : Kewangan Kerajaan Persekutuan - Akaun Semasa
Carta 5.2 : Peratusan Defisit/Lebihan Keseluruhan Kepada Keluaran Negara Kasar
Carta 5.3 : Komponen Utama Hasil Kerajaan Persekutuan
Carta 5.4 : Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan
Carta 5.5 : Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor
Carta 5.6 : Bayaran Pokok, Penebusan dan Bayaran Faedah Ke atas Hutang Kerajaan Persekutuan
Carta 5.7 : Hutang Kerajaan Persekutuan
Carta 5.8 : Hutang Luar Negeri Kerajaan Persekutuan Mengikut Sumber
Carta 5.9 : Hutang Luar Negeri Kerajaan Persekutuan Mengikut Mata Wang
Carta 5.10: Nisbah Khidmat Hutang Luar Negara
Carta 6.1: Struktur Eksport
Carta 6.2 : Eksport Barangan Perkilangan Bulanan
Carta 6.3 : Minyak Kelapa Sawit - Eksport dan Harga
Carta 6.4 : Kayu Gergaji dan Kayu Balak - Eksport dan Nilai Seunit
Carta 6.5 : Getah - Eksport dan Harga
Carta 6.6 : Petroleum Mentah - Eksport dan Harga
Carta 6.7 : Timah - Eksport dan Harga
Carta 6.8 : Haluan Perdagangan
Carta 6.9 : Imbangan Perdagangan
Carta 6.10: Kadar Pertukaran Ringgit Malaysia
Carta 7.1 : Indeks Harga Pengguna
Carta 7.2 : Indeks Harga Pengeluar
Carta 7.3 : Indeks Harga Pengeluar
Carta 8.1 : Arah Aliran Kewangan
Carta 8.2 : Bursa Saham
Carta 8.3 : Pergerakan Indeks Komposit Mesdaq (MCI) Berbanding Indeks Komposit Bursa Saham Kuala Lumpur (KLCI)