wrapper

Topik Popular

Search - K2
Carian - Kategori
Carian - Kenalan
Carian - Kandungan
Carian - Berita Suapan
Carian - Pautan Web
Keputusan Carian Pintar
BAB 1 : Prestasi Ekonomi Malaysia Tahun 1999 dan Prospek Pada Tahun 2000
BAB 2 : Pengurusan Ekonomi Malaysia Pada Tahun 1999
BAB 3 : Tinjauan Ekonomi Antarabangsa
BAB 4 : Prestasi Mengikut Sektor
BAB 5 : Prestasi Kewangan Sektor Awam
BAB B : Perdagangan Luar Negeri, Imbangan Pembayaran Dan Pasaran Pertukaran Mata Wang Asing
BAB 7 : Harga, Guna Tenaga dan Upah
BAB 8 : Perkembangan Dalam Sistem Kewangan
Panduan Pelabur
Carta
Carta 1.1 : Petunjuk-Petunjuk Ekonomi Utama
Carta 1.2 : Jurang Tabungan-Pelaburan
Carta 3.1 : Negara-negara Perindustrian - Petunjuk-petunjuk Ekonomi Utama
Carta 3.2 : Arah Aliran Penentu Ekonomi Negara-negara Perindustrian
Carta 3.3 : Negara-negara Membangun - Petunjuk-petunjuk Ekonomi Utama
Carta 4.1 : Indeks Pengeluaran Perkilangan Bulanan
Carta 4.2 : Nilai Ditambah bagi Sektor Pertanian, Perikanan dan Perhutanan Pada Harga Tetap 1987
Carta 4.3 : Nilai Ditambah Bagi Sektor Perlombongan Pada Harga Tetap 1987
Carta 5.1 : Kewangan Kerajaan Persekutuan - Akaun Semasa
Carta 5.2 : Peratusan Defisit/Lebihan Keseluruhan Kepada Keluaran Negara Kasar
Carta 5.3 : Komponen Utama Hasil Kerajaan Persekutuan
Carta 5.4 : Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan
Carta 5.5 : Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor
Carta 5.6 : Bayaran Pokok, Penebusan dan Bayaran Faedah Ke Atas Hutang Kerajaan Persekutuan
Carta 5.7 : Hutang Kerajaan Persekutuan
Carta 5.8 : Hutang Luar Negeri Kerajaan Persekutuan Mengikut Sumber
Carta 5.9 : Hutang Luar Negeri Kerajaan Persekutuan Mengikut Mata Wang
Carta 5.10: Nisbah Khidmat Hutang Luar Negara
Carta 6.1 : Struktur Eksport
Carta 6.2 : Eksport Barangan Perkilangan Bulanan
Carta 6.3 : Minyak Kelapa Sawit - Eksport dan Harga
Carta 6.4 : Kayu Gergaji dan Kayu Balak - Eksport Dan Nilai Seunit
Carta 6.5 : Getah - Eksport dan Harga
Carta 6.6 : Petroleum Mentah - Eksport dan Harga
Carta 6.7 : Timah - Eksport dan Harga
Carta 6.8 : Haluan Perdagangan
Carta 6.9 : Imbangan Perdagangan
Carta 6.10: Kadar Pertukaran Ringgit Malaysia
Carta 7.1 : Indeks Harga Pengguna
Carta 7.2 : Indeks Harga Pengeluar
Carta 7.3 : Petunjuk-petunjuk Gunatenaga
Carta 8.1 : Arah Aliran Kewangan
Carta 8.2 : Bank Perdagangan
Carta 8.3 : Bursa Saham
Jadual Perangkaan
1.1: Perangkaan Penting Ekonomi Negara - Negara Perindustrian Utama
1.2: ASEAN: Perangkaan Penting Ekonomi
1.3: Perangkaan Penting Ekonomi Negara- Negara Membangun Terpilih Di Asia
2.1 : Keluaran Negara Kasar Mengikut Agregat Permintaan
2.2 : Keluaran Dalam Negeri Kasar Mengikut Punca-Punca Kegiatan
2.3 : Imbangan Pembayaran
2.4 : Indeks Harga Pengguna (Mengikut Kawasan)
2.5 : Indeks Harga Pengguna - (Mengikut Strata Dan Kumpulan Pendapatan)
2.6 : Indeks Harga Pengeluar
3.1 : Perdagangan Barangan Mengikut Sitc Dan Haluan
3.2 : Perdagangan Malaysia Dengan Negara-Negara ASEAN
3.3 : Pengeluaran, Eksport Dan Harga Barangan Utama
3.4 : Eksport Utama Mengikut Haluan
3.5 : Import Utama Mengikut Sumber
3.6 : Eksport Barangan Perkilangan
3.7 : Indeks Pengeluaran Perusahaan
4.1 : Kewangan Sektor Awam Disatukan
4.2 : Kewangan Kerajaan Persekutuan
4.3 : Hasil Kerajaan Persekutuan
4.4 : Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Objek
4.5 : Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor
4.6 : Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan
4.7 : Pinjaman Bersih Kerajaan Persekutuan
4.8 : Hutang Dalam Negeri Kerajaan Persekutuan
4.9 : Hutang Luar Negeri
4.10 : Kewangan Kerajaan Negeri Disatukan
4.11 :Kewangan Kerajaan Tempatan Disatukan
4.12 : Kewangan Badan Berkanun Disatukan
4.13 : Kedudukan Kewangan Pabk
5.1 : Agregat Kewangan
5.2 : Bank Perdagangan: Arah Aliran Pinjaman
5.3 : Kadar Faedah
5.4 : Kadar Pertukaran Utama
5.5 : Bursa Saham Kuala Lumpur: Petunjuk Terpilih
6.1 : Gunatenaga Dan Buruh
6.2 : Pencari Kerja Kekosongan Jawatan Dan Penempatan
7.1 : Petunjuk-Petunjuk Pelaburan Dan Penggunaan Swasta
7.2 : Petunjuk Terpilih Sektor Perkhidmatan
8.1 : Pelaburan Asing Dalam Projek-Projek Yang Diberi Kelulusan Mengikut Negara Dan Perusahaan
9.1 : Perangkaan Sosio-Ekonomi Terpilih