wrapper

Topik Popular

Search - K2
Carian - Kategori
Carian - Kenalan
Carian - Kandungan
Carian - Berita Suapan
Carian - Pautan Web
Keputusan Carian Pintar
BAB 1 : Ekonomi Malaysia Dalam Tahun 1998 dan Prospek Bagi Tahun 1999
BAB 2: Pengurusan Ekonomi Malaysia Pada Tahun 1998
BAB 3 : Tinjauan Ekonomi Antarabangsa
BAB 4 : Prestasi Sektoral
BAB 5 : Prestasi Kewangan Sektor Awam
BAB 6 : Perdagangan Luar Negeri, Imbangan Pembayaran Dan Pasaran Pertukaran Mata Wang Asing
BAB 7 : Harga, Guna Tenaga dan Upah
BAB 8 : Perkembangan Dalam Sistem Kewangan
BAB 9 : Arah Aliran Sosial
Carta
Carta 1.1 : Petunjuk-Petunjuk Ekonomi Utama
Carta 1.2 : Jurang Tabungan Pelaburan
Carta 3.1 : Negara-negara Perindustrian - Petunjuk-petunjuk Ekonomi Utama
Carta 3.2 : Arah Aliran Penentu Ekonomi Negara-negara Perindustrian
Carta 3.3 : Negara-negara Membangun - Petunjuk-petunjuk Ekonomi Utama
Carta 4.1 : Indeks Pengeluaran Perkilangan 1995-1998
Carta 4.2 : Indeks Pengeluaran Pertanian
Carta 4.3 : Indeks Pengeluaran Perlombongan
Carta 5.1 : Kewangan Kerajaan Persekutuan - Akaun Semasa
Carta 5.2 : Peratusan Defisit/Lebihan Keseluruhan Kepada Keluaran Negara Kasar
Carta 5.3 : Komponen Utama Hasil Kerajaan Persekutuan
Carta 5.4 : Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan
Carta 5.5 : Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor
Carta 5.6 : Bayaran Pokok, Penebusan dan Bayaran Faedah Ke Atas Hutang Kerajaan
Persekutuan
Carta 5.7 : Hutang Kerajaan Persekutuan
Carta 5.8 : Hutang Luar Negeri Kerajaan Persekutuan Mengikut Sumber
Carta 5.9 : Hutang Luar Negeri Kerajaan Persekutuan Mengikut Mata Wang
Carta 5.10: Nisbah Khidmat Hutang Luar Negeri
Carta 6.1 : Struktur Eksport
Carta 6.2 : Minyak Kelapa Sawit - Eksport dan Harga
Carta 6.3 : Kayu Gergaji dan Kayu Balak - Eksport Dan Nilai Seunit
Carta 6.4 : Getah - Eksport dan Harga
Carta 6.5 : Minyak Mentah - Eksport dan Harga
Carta 6.6 : Timah - Eksport dan Harga
Carta 6.7 : Haluan Perdagangan
Carta 6.8 : Imbangan Perdagangan
Carta 6.9 : Kadar Pertukaran Ringgit Malaysia
Carta 7.1 : Indeks Harga Pengguna
Carta 7.2 : Indeks Harga Pengeluar
Carta 7.3 : Petunjuk-Petunjuk Gunatenaga
Carta 8.1 : Arah Aliran Kewangan
Carta 8.2 : Bank Perdagangan
Carta 8.3 : Bursa Saham
Carta 9.1 : Jumlah Bilangan Penduduk, Struktur Umur dan Nisbah Tanggungan
Carta 9.2 : Jangkaan Hayat Mengikut Jantina, Kadar Kelahiran Kasar, Kadar Kematian Kasar dan
Kadar Mortaliti Bayi
Carta 9.3 : Bandingan Penggunaan Teknologi Maklumat
Carta 9.4 : Jumlah Sekolah Vokasional dan Teknikal dan Pengambilan Penuntut
Carta 9.5 : Jumlah Bilangan Kenderaan Yang Berdaftar dan Kenderaan Setiap Penduduk
Carta 9.6 : Jumlah Bilangan Teksi dan Kereta Sewa, Bas dan Penumpang Keretapi dan Udara
Carta 9.7 : Bilangan Pejabat Pos dan Benda-benda Pos untuk Penyerahan di Malaysia
Carta 9.8 : Bilangan Kemalangan Jalanraya dan Nahas yang dilaporkan di Malaysia
Carta 9.9 : Bilangan Kebakaran dan Nahas
Carta 9.10: Bilangan Pekerja Berdaftar di PEKESO, Bilangan Kemalangan Perusahaan Yang
dilaporkan dan Bilangan Penerima Faedah
Carta 9.11 : Bilangan Institut Kebajikan Am dan Penghuni
Carta 9.12 : Kejadian Tumpahan Minyak di Malaysia
Carta 9.13 : Bilangan Kesalahan Yang didakwa di bawah Akta 1974 dan Peraturan-peraturan yang
dibuat di bawahnya
Jadual Perangkaan
No. Jadual 1.1 - 3.5
No. Jadual 3.6 - 5.3
No. Jadual 5.4 - 9.1