wrapper

Topik Popular

BAB 1: Ekonomi Malaysia Dalam Tahun 1996 dan Prospek Bagi Tahun 1997
BAB 2 : Pengurusan Ekonomi Malaysia Pada Tahun 1996
BAB 3 : Tinjauan Ekonomi Antarabangsa
BAB 4 : Prestasi Sektoral
BAB 5 : Prestasi Kewangan Sektor Awam
BAB 6 : Prestasi Sektor Swasta
BAB 7 : Perdagangan Luar Negeri, Imbangan Pembayaran Dan Pertukaran Wang Asing
BAB 8 : Harga, Gunatenaga dan Upah
BAB 9 : Perkembangan Dalam Sistem Kewangan
BAB 10 : Arah Aliran Sosial
Carta
Carta 1.1 : Petunjuk-Petunjuk Ekonomi Utama
Carta 1.2 : Jurang Tabungan-Pelaburan
Carta 3.1 : Negara-negara Perindustrian - Petunjuk-Petunjuk Ekonomi Utama
Carta 3.2 : Arah Aliran Penentu Ekonomi Negara - negara Perindustrian
Carta 3.3 : Negara-negara Membangun - Petunjuk-Petunjuk Ekonomi Utama
Carta 4.1 : Indeks Pengeluaran Perkilangan
Carta 4.2 : Indeks Pengeluaran Pertanian
Carta 4.3 : Indeks Pengeluaran Pertanian
Carta 5.1 : Kewangan Kerajaan Persekutuan - Akaun Semasa
Carta 5.2 : Peratusan Defisit/Lebihan Keseluruhan Kepada Keluaran Negara Kasar
Carta 5.3 : Komponen Utama Hasil Hasil Kerajaan Persekutuan
Carta 5.4 : Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan
Carta 5.5 : Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Mengilut Sektor
Carta 5.6 : Bayaran Pokok, Penebusan dan Bayaran Faedah Ke Atas Hutang Kerajaan
Persekutuan
Carta 5.7 : Hutang Kerajaan Persekutuan
Carta 5.8 : Hutang Luar Negeri Kerajaan Persekutuan Mengikut Sumber
Carta 5.9 : Hutang Luar Negeri Kerajaan Persekutuan Mengikut Mata Wang
Carta 5.10 : Nisbah Khidmat Hutang Luar Negara
Carta 6.1 : Petunjuk-Petunjuk Penggunaan Swasta
Carta 6.2 : Petunjuk-Petunjuk Pelaburan Swasta
Carta 7.1 : Struktur Eksport
Carta 7.2 : Minyak Kelapa Sawit-Eksport dan Harga
Carta 7.3 : Kayu Gergaji dan Kayu Balak-Eksport Dan Nilai seunit
Carta 7.4 : Getah-Ekport dan Harga
Carta 7.5 : Minyak Mentah-Eksport dan Harga
Carta 7.6 : Timah-Eksport dan Harga
Carta 7.7 : Haluan Perdagangan
Carta 7.8 : Imbangan Perdagangan
Carta 7.9 : Kadar Pertukaran Ringgit Malaysia
Carta 8.1 : Indeks Harga Pengguna
Carta 8.2 : Indeks Harga Pengeluar
Carta 8.3 : Petunjuk-Petunjuk Gunatenaga
Carta 9.1 : Arah Aliran Kewangan
Carta 9.2 : Bank Perdagangan
Carta 9.3 : Bursa Saham
Carta 10.1 : Sebab Utama Kematian di Hospital Kerajaan di Malaysia
Carta 10.2 : Empat Penyakit Berjangkit Utama yang Wajar Dilaporkan di Malaysia
Carta 10.3 : Jangkitan HIV, kes AIDs dan Kematian yang Dilaporkan
Carta 10.4 : Nisbah Penduduk Bagi Kakitangan Kesihatan Terpilih
Carta 10.5 : Bilangan Hospital dan Institusi Perubatan Khas dan Katil
Carta 10.6 : Kes Baru Penderaan Kanak-kanak yang Dilaporkan dan Tindakan yang Diambil
Carta 10.7 : Perangkaan Penganiayaan Terhadap Wanita dan Gadis
Carta 10.8 : Penagihan Dadah
Carta 10.9 : Jumlah Kes Kesalahan Juvana (Didapati bersalah di Mahkamah)
Carta 10.10 : Jenayah Keganasan Terpilih yang Dilaporkan Kepada Polis
Carta 10.11 : Nisbah Guru-Pelajar (Bilangan murid bagi setiap guru)
Carta 10.12 : Enrolmen Pelajar di Sekolah Rendah, Menengah dan Institusi Pendidikan Tinggi
Carta 10.13 : Liputan Bekalan Air dan Elektrik
Carta 10.14 : Bilangan Telefon Setiap 100 Penduduk dan Pelanggan Telefon Mengikut Sektor
Carta 10.15 : Unit Perumahan Siap dibina oleh Agensi Kerajaan dan Pemaju Swasta Mengikut Kategori Kos
Carta 10.16 : Peratusan Kemalangan Industri Mengikut Sektor
Carta 10.17 : Jumlah Penerima dan Bayaran Akibat dari Kemalangan Industri Mengikut Skim