wrapper

Topik Popular

BAB 1 : Ekonomi Malaysia Dalam Tahun 1994 dan Prospek Bagi Tahun 1995
BAB 2 : Pengurusan Ekonomi Malaysia Pada Tahun 1994
BAB 3 : Tinjauan Ekonomi Antarabangsa
BAB 4 : Prestasi Mengikut Sektor
BAB 5 : Prestasi Kewangan Sektor Awam
BAB 6 : Prestasi Sektor Swasta
BAB 7 : Perdagangan Luar Negeri, Imbangan Pembayaran Dan Pertukaran Wang Asing
BAB 8 : Harga, Guna Tenaga dan Upah
BAB 9 : Perkembangan Dalam Sistem Kewangan
BAB 10 : Arah Aliran Sosial
Carta
Carta 1.1 : Petunjuk-Petunjuk Ekonomi Utama
Carta 1.2 : Jurang Tabungan-Pelaburan
Carta 3.1 : Negara-Negara Perindustrian - Petunjuk-Petunjuk Ekonomi Utama
Carta 3.2 : Arah Aliran Penentu Ekonomi Negara-Negara Perindustrian
Carta 3.3 : Negara-Negara Membangun - Petunjuk-Petunjuk Ekonomi Utama
Carta 4.1 : Indeks Pengeluaran Perkilangan
Carta 4.2 : Indeks Pengeluaran Pertanian
Carta 4.3 : Indeks Pengeluaran Perlombongan
Carta 5.1 : Kewangan Kerajaan Persekutuan - Akauan Semasa
Carta 5.2 : Peratusan Defisit/Lebihan Keseluruhan kepada Keluaran Negara Kasar
Carta 5.3 : Komponen Utama Hasil Kerajaan Persekutuan
Carta 5.4 : Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan
Carta 5.5 : Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor
Carta 5.6 : Bayaran Pokok, Penebusan dan Bayaran Faedah ke atas Hutang Kerajaan
Persekutuan
Carta 5.7 : Hutang Kerajaan Persekutuan
Carta 5.8 : Hutang Luar Negeri Kerajaan Persekutuan Mengikut Sumber
Carta 5.9 : Hutang Luar Negeri Kerajaan Persekutuan Mengikut Mata Wang
Carta 5.10 : Nisbah Khidmat Hutang Luar Negara
Carta 6.1 : Petunjuk-Petunjuk Penggunaan Swasta
Carta 6.2 : Petunjuk-Petunjuk Pelaburan Swasta
Carta 7.1 : Struktur Eksport
Carta 7.2 : Minyak Kelapa Sawit-Eksport dan Harga
Carta 7.3 : Kayu Gergaji dan Kayu Balak-Eksport dan Nilai seunit
Carta 7.4 : Getah-Eksport dan Harga
Carta 7.5 : Minyak Mentah-Eksport dan Harga
Carta 7.6 : Timah-Eksport dan Harga
Carta 7.7 : Haluan Perdagangan
Carta 7.8 : Imbangan Perdagangan
Carta 7.9 : Kadar Pertukaran Ringgit Malaysia
Carta 8.1 : Indeks Harga Pengguna
Carta 8.2 : Indeks Harga Pengeluar
Carta 8.3 : Petunjuk-Petunjuk Guna Tenaga
Carta 8.4 : Kadar Perubahan Tahunan Upah, Produktiviti dan Kos Unit Buruh
Carta 9.1 : Arah Aliran Kewangan
Carta 9.2 : Bank-Bank Perdagangan
Carta 9.3 : Bursa Saham
Carta 10.1 : Peratus Isirumah Miskin dan Termiskin dan Purata Pendapatan Bulanan
Carta 10.2 : Bilangan Isirumah Miskin dan Termiskin
Carta 10.3 : Nisbah Murid-Guru
Carta 10.4 : Bilangan Kemasukan Pelajar Ke Institusi Awam Tempatan-Sijil, Diploma dan
Pendidikan Ijazah
Carta 10.5 : Kadar Mortaliti Bayi dan Ibu Bersalin
Carta 10.6 : Bilangan Doktor Perubatan Berdaftar dan Penduduk bagi setiap Doktor
Carta 10.7 : Jangka Hayat Lelaki dan Perempuan (Semenanjung Malaysia)
Carta 10.8 : Liputan Imunisasi BCG, Polio dan Difteria, Pertusis dan Tetanus
Carta 10.9 : Unit Perumahan Siap Dibina oleh Agensi Kerajaan dan Pemaju Swasta mengikut
Kategori Kos
Carta 10.10 : Liputan Bekalan Air dan Elektrik
Carta 10.11 : Kadar Penyertaan Tenaga Buruh Wanita dan Guna Tenaga mengikut Industri
Carta 10.12 : Perbelanjaan Pembangunan untuk Kesihatan, Pendidikan dan Perumahan
Carta 10.13 : Liputan Faedah Pekerja