Laporan Ekonomi 2008/2009

BAB 2
Persekitaran Antarabangsa dan Kerjasama Serantau

BAB 3
Prestasi Ekonomi dan Prospek

BAB 5
Perkembangan Monetari dan Kewangan

CARTA

Ekonomi Negara 2009
Bajet Kerajaan Persekutuan 2009

JADUAL PERANGKAAN

   
No. Jadual
I.
Ekonomi Antarabangsa  
  Perangkaan Penting Ekonomi Negara Maju Terpilih
1.1
  Perangkaan Penting Ekonomi Negara Anggota ASEAN
1.2
  Perangkaan Penting Ekonomi : Ekonomi Membangun Terpilih
1.3
II.
Akaun Negara Dan Harga
  Keluaran Negara Kasar Mengikut Agregat Permintaan
2.1
  Keluaran Dalam Negeri Kasar Mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi Pada Harga Malar 2000
2.2
  Imbangan Pembayaran
2.3
  Indeks Harga Pengguna (Mengikut Kawasan)
2.4
  Indeks Harga Pengguna (Mengikut Strata dan Kumpulan Pendapatan)
2.5
  Indeks Harga Pengeluar
2.6
III.
Perdagangan Dan Pengeluaran  
  Perdagangan Barangan Mengikut SITC
3.1
  Perdagangan Barangan Mengikut Haluan Kumpulan Ekonomi
3.2
  Perdagangan Malaysia dengan Negara ASEAN
3.3
  Pengeluaran, Eksport dan Harga Barangan Utama
3.4
  Eksport Utama Mengikut Haluan
3.5
  Import Utama Mengikut Sumber
3.6
  Eksport Barangan Pembuatan
3.7
  Indeks Pengeluaran Perindustrian
3.8
  Penunjuk Terpilih Sektor Perkhidmatan
3.9
IV.
Kewangan Awam
  Kewangan Sektor Awam Disatukan
4.1
  Kewangan Kerajaan Persekutuan
4.2
  Hasil Kerajaan Persekutuan
4.3
  Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Objek
4.4
  Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor
4.5
  Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan
4.6
  Pinjaman Bersih Kerajaan Persekutuan
4.7
  Hutang Dalam Negeri Kerajaan Persekutuan
4.8
  Hutang Negara
4.9
  Kewangan Kerajaan Negeri Disatukan
4.10
  Kewangan Kerajaan Tempatan Disatukan
4.11
  Kewangan Badan Berkanun Disatukan
4.12
  Kedudukan Kewangan PABK
4.13
V.
Wang Dan Bank  
  Agregat Monetari
5.1
  Bank Perdagangan: Pinjaman Mengikut Tujuan Dan Sektor - Format Baru
5.2
  Kadar Faedah
5.3
  Kadar Pertukaran Utama
5.4
  Bursa Malaysia: Penunjuk Terpilih
5.5
VI.
Pasaran Buruh
  Pencari Kerja Berdaftar, Kekosongan Baru dan Penempatan
6.1
  Guna Tenaga dan Buruh.
6.2
VII.
Sektor Swasta
  Penunjuk Pelaburan Swasta
7.1
  Penunjuk Penggunaan Swasta
7.2
VIII.
Pelaburan Asing  
  Pelaburan Asing Dalam Projek Yang Diberi Kelulusan Mengikut Negara
8.1
  Pelaburan Dalam Projek Yang Diberi Kelulusan Mengikut Industri
8.2
IX.
Penunjuk Sosio-Ekonomi  
  Perangkaan Sosioekonomi Terpilih
9.1