Pelaksanaan MARRIS Online

 

Sesi roll-out dan latihan sistem kepada setiap agensi di seluruh negeri telah dilaksanakan bermula Mac 2008 hingga Jun 2008. Perluasan ini dilakukan menerusi enam (6) sesi latihan telah dijadualkan mengikut pembahagian zon seperti Zon Selatan, Zon Tengah, Zon Timur, Zon Utara, serta di Sabah dan Sarawak.

Dengan pelaksanaan MARRIS Online, bermula tahun 2008 kesemua agensi perlu mendaftarkan jalanraya negeri menerusi sistem bagi melayakkan menerima geran peruntukan penyenggaraan tahunan jalanraya.