BIL

 AKTA/PEKELILING

 TUJUAN

 1. Treasury Bills (Local) Act, 1946 Mengeluarkan bil Perbendaharaan
 2.

Akta Acara Kewangan, 1957 (Seksyen  15) Pelantikan Pegawai Pengawal

Pelantikan Pegawai Pengawal
 3. Loans (International Bank) Act, 1958 Meminjam daripada World Bank
 4. Loans (International Bank) Act, 1958 Mengeluarkan Sekuriti Kerajaan Malaysia
 5. External Loans Act, 1963

Meminjam daripada Pasaran Luar Negara  dan dua hala

 6. Extended Credit Act, 1966 Meminjam dalam bentuk kredit pembekal
 7. Loans (Asian Development Bank) Act, 1968 Meminjam daripada ADB
 8. Loans (Islamic Development Bank) Act, 1977 Meminjam daripada IDB
 9.

Loans (International Fund for Agricultural  Development) Act, 1992

Meminjam daripada IFAD
 10. Loan Guarantee (Bodies Corporate) Act, 1965 Kuasa memberi jaminan
 11. Loan Guarantee Act, 1972 Jaminan atas pinjaman MIDF daripada ADB
 12. Government Investment Act, 1983

Meminjam menerusi Terbitan Pelaburan Kerajaan

 13.

Perlembagaan Persekutuan (Perkara 100 dan 111)

Sekatan Pinjaman & Rang Undang-undang Bekalan

 14.

Akta Kumpulan Wang Pembangunan, 1966  (Perkara 3)

Kuasa Penggunaan Wang dalam Kumpulan Wang Pembangunan

 15. Arahan Perbendaharaan (Seksyen 101) Peraturan pemberian Pinjaman
 16.

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 4 Tahun 1989:
Peraturan Bagi Membelanjakan Peruntukan Di Bawah Anggaran Perbelanjaan Pembangunan

Peraturan pemberian Pinjaman
 17.

Surat Pekeliling Am Bil 6 dan 6A Tahun 1964:
Kuasa-kuasa yang melaksanakan di bawah pewujudan aktuari

Perkhidmatan Aktuari
 18.

Surat Pekeliling Am Bil 2 Tahun 1989: Perkhidmatan Aktuari

Perkhidmatan Aktuari
 19.

Seksyen 117 Akta Pelajaran 1961:Peraturan  Kumpulan Wang Simpanan Guru, 1962

Perkhidmatan Aktuari - KWSG
 20.

Act 4 SOCSO Act 1969: Regulations and   Rules Section 82 on Valuation of Assets and  Liabilities

Perkhidmatan Aktuari - SOSCO
 21.

Seksyen 11(1) Akta Tabung Angkatan Tentera,  1973 (Akta 101)

Perkhidmatan Aktuari - LTAT
 22.

Sabah Cap 156 (Part I, II and Section 7) Widows  and Orphans Pension Ordinance, 1951

Perkhidmatan Aktuari-WOPF
 23.

Sarawak Cap 90  Widows and Orphans Pension  Ordinance, 1954

Perkhidmatan Aktuari-WOPF
 24. Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 Semua hal-ehwal KWSP
 25. Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 Berkaitan pelaburan PERKESO

 

 

 
Website Security Test