Integrated Sistem Pemantauan Aduan Agensi Awam
  MAKLUMBALAS BARU   SOALAN LAZIM
  SEMAK MAKLUMBALAS   PEGAWAI DAFTAR
picture PROSES MEMBUAT ADUAN    
Aduan dipantau oleh Biro Pengaduan Awam, Jabatan Perdana Menteri
BR1M
perkhidmatan disediakan
spp berkaitan perolehan kerajaan
maklumbalas media
perbankan internet
perkhidmatan sms pinjaman perumahan
btn polisi hijau
btn polisi hijau
Laman Utama Senarai Bahagian Akta Dan Pekeliling Berkaitan Dengan Badan-Badan Berkanun Persekutuan
Akta Dan Pekeliling Berkaitan Dengan Badan-Badan Berkanun Persekutuan Cetak Emel


 • Pekeliling Perbendaharaan Bil. 4 Tahun 2007 - Garis Panduan Untuk Penyediaan Dan Pembentangan Laporan Tahunan Dan Penyata Kewangan Badan Berkanun Persekutuan.

 • Pekeliling Perbendaharaan Bil. 8 Tahun 2004 - Penubuhan Jawatankuasa Kewangan Dan Akaun Di Agensi Kerajaan Persekutuan.

 • Pekeliling Perkhidmatan Bil. 17 Tahun 2000 - Pemakaian Akta Badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 (Akta 605)

 • Arahan Kementerian Kewangan (3.11.2000) - Pindaan Terhadap Arahan kepada Pengerusi/Ketua Pegawai Eksekutif/ Ketua Pengarah Mengenai Kedudukan Sebagai Ahli Lembaga

 • Arahan Kementerian Kewangan (24.8.2000) - Pindaan Terhadap Arahan kepada Pengerusi/Ketua Pegawai Eksekutif/ Ketua Pengarah Mengenai Kedudukan Sebagai Ahli Lembaga

 • Arahan Kementerian Kewangan (7.5.2000) - Arahan Kepada Pengerusi Eksekutif/Ketua Eksekutif/ Ketua Pengarah Badan-badan Berkanun

 • Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2/1999 - Had Nilai Perolehan, Kuasa dan Tanggungjawab Lembaga Perolehan dan Jawatankusa Sebutharga

 • Surat Pekeliling Am Bil. 3/1998 - Garis Panduan Mengenai Peranan Dan Tanggungjawab Kementerian, Lembaga Pengarah dan Ketua Eksekutif Dalam Pengurusan Badan Berkanun Persekutuan

 • Arahan Kementerian Kewangan (7.7.1997) - Laporan Audit Dalam

 • Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2/1997 - Dasar Mengenai Penubuhan Syarikat Milik Penuh Kerajaan Negeri Untuk melaksanakan Projek Secara Swasta

 • Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1/1996 - Pelaksanaan Sistem Perakaunan Berkomputer Yang Standard di badan-badan Berkanun Persekutuan (SAGA)

 • Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 12/1995 - Penglibatan Pegawai Pengawal Dalam Pengurusan Stor Dan Aset di Kementerian/ Jabatan dan Badan-badan Berkanun

 • Surat Pekeliling Am Bil.1/1995 - Penyediaan Laporan Ringkas Kedudukan Kewangan dan Prestasi Tahunan Badan-badan Berkanun

 • Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7/1994 - Peraturan Mengenai Pemberian Elaun dan Kemudahan Bagi Pengerusi Bukan Eksekutif, Timbalan Pengerusi dan Ahli-ahli Lembaga Pengarah Badan-badan Berkanun Persekutuan

 • Pekeliling Perbendaharaan Bil. 12/1993 - Arahan-arahan Bagi Meningkatkan Kualiti Perancangan dan Kawalan Ke atas Pengurusan Syarikat-syarikat Kerajaan

 • Pekeliling Perbendaharaan Bil. 11/1993 - Dasar Dan Garis Panduan Mengenai Bayaran Dividen Oleh Syarikat-syarikat Kerajaan

 • Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10/1993 - Dasar dan Garis Panduan Mengenai Bayaran Bonus Oleh Syarikat-syarikat Kerajaan

 • Pekeliling Perbendaharaan Bil. 9/1993 - Garis Panduan Mengenai Penubuhan Jawatankuasa Audit dan Pemeriksaan Bagi Syarikat-syarikat Kerajaan

 • Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5/1993 - Jawatankuasa Ketua Eksekutif Dalam Syarikat-syarikat Kerajaan Dan Syarikat-syarikat Yang Mempunyai Kepentingan Kerajaan

 • Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7/1990 - Caruman KWSP Untuk Pegawai Kerajaan Persekutuan dan Negeri/ Badan Berkanun Persekutuan dan Negeri/ Kuasa-kuasa Tempatan

 • Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/1989 - Perlantikan, Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi Lembaga dan Ketua Eksekutif Badan-badan Berkanun

 • Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/1988 - Perlantikan Ketua Eksekutif Badan-badan Berkanun

 • Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3/1985 - Garis Panduan Mengenai Perlantikan dan Peranan Pegawai Kerajaan Sebagai Pengerusi, Ketua Eksekutif dan Ahli-ahli Lembaga Pengarah Perbadanan Awam, Syarikat-syarikat Kerajaan/ Kepentingan Kerajaan

 • Akta 240 - Akta Badan Berkanun (Akaun dan Laporan Tahunan) 1980

 • Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2/1979 - Pelaksanaan Audit Dalam Di Agensi-agensi Kerajaan PersekutuanTerakhir Dikemaskini Khamis, 10 Disember 2009 15:50
 

Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox 3.6 dan Internet Explorer 8.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
Anda memerlukan perisian Adobe Flash Player   dan Adobe Acrobat Reader untuk paparan sesetengah aplikasi di portal ini.
Hak Cipta © 2011, MOF. Hakcipta Terpelihara
Dibangun dan disenggarakan oleh Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat, Perbendaharaan Malaysia.


logo