Treasury Circular Letters Related To Goverment Procurement That Are Still Enforced

Tarikh pindaan maklumat 12 September 2013
Bil SPP Perkara Tajuk Tarikh Kuatkuasa
1 4/2013 Majlis/Acara/Jamuan Keraian Rasmi Kerajaan Tatacara Perolehan Bagi Penganjuran Majlis/Acara Rasmi Kerajaan Dan Jamuan Keraian Rasmi Kerajaan

SPP Bil 16 Tahun 2002 adalah dibatalkan
06.08.2013
2 3/2013 Pengurusan Perolehan ICT Kerajaan Garis Panduan Mengenai Pengurusan Perolehan Information Telecommunication Technology (ICT) Kerajaan 13.05.2013
3 2/2013 Perubahan Fi Perkhidmatan Sistem ePerolehan Perubahan Fi Perkhidmatan Bagi Perolehan Kerajaan Melalui Sistem ePerolehanSPP ini membatalkan peraturan berikut:
 1. Perenggan 8 dan 9 SPP Bil.8 Tahun 2005
 2. Perenggan 8 dan 9 SPP Bil.6 Tahun 2008
 3. Perenggan 12 SPP Bil.2 Tahun 2012; dan
 4. SAP bertarikh 23 September 2003
18.01.2013
4 7/2012 Penggunaan Produk/ Perkhidmatan Syarikat Tempatan Berstatus MSC Penggunaan Produk/ Perkhidmatan Syarikat Tempatan Berstatus Multimedia Super Corridor (MSC) Malaysia Dalam Perolehan Kerajaan 16.11.2012
5 6/2012 Gred Pendaftaran Kontraktor Kerja Gred Pendaftaran Kontraktor Kerja
SPP Bil. 14 Tahun 2002 dan SAP bertarikh 30 April 2010 adalah dibatalkan
15.10.2012
6 5/2012 Tatacara Perolehan dan Pengurusan Projek Secara Reka dan Bina Tatacara Perolehan dan Pengurusan Projek Secara Reka dan Bina

SAP bertarikh 26 Mac 2002 adalah dibatalkan
05.10.2012
7 4/2012 Tatacara Perolehan Perkhidmatan Kemudahan Latihan Secara Pakej


Tatacara Perolehan Perkhidmatan Kemudahan Latihan Secara Pakej

SPP Bil. 5 Tahun 2004 adalah dibatalkan

09.05.2012
8 3/2012 Peraturan Perolehan Perkhidmatan Percetakan Dokumen Kerajaaan


Peraturan Perolehan Perkhidmatan Percetakan Dokumen Kerajaaan

SPP berikut adalah dibatalkan:

 1. SPP Bil. 14 Tahun 2001 (Tambahan Kedua SPP Bil. 10 Tahun 1993); dan
 2. SPP Bil. 10 Tahun 1993
09.05.2012
9 2/2012 Tatacara Pengurusan Perolehan Kerajaan Secara eBidding Melalui Sistem ePerolehan


Tatacara Pengurusan Perolehan Kerajaan Secara eBidding Melalui Sistem ePerolehan

SPP Bil. 3 Tahun 2009 Dan Surat Perubahan-Perubahan Kepada Tatacara Pengurusan Perolehan Kerajaan Secara eBidding Melalui Sistem ePerolehan bertarikh 4 April 2011 adalah dibatalkan

02.05.2012
10 1/2012 Prosedur Penutupan Akaun Bagi Kontrak Kerja


Prosedur Penutupan Akaun Bagi Kontrak Kerja

05.03.2012
11 8/2011 Perolehan Berkaitan Information And Communication Technology (ICT) Dan Rangkaian Internet


Perolehan Berkaitan Information And Communication Technology(ICT) Dan Rangkaian Internet

SPP berikut adalah dibatalkan:
 1. SPP Bil. 9 Tahun 2002;dan
 2. SPP Bil. 4 Tahun 2009
08.07.2011
12 7/2011 Pengumpulan Maklumat Perolehan Kerajaan menggunakan Government Procurement Information System (GPIS) Dan Portal MyProcurement Pengumpulan Maklumat Perolehan Kerajaan menggunakan Government Procurement Information System (GPIS) Dan Portal MyProcurement

SPP berikut adalah dibatalkan:
 1. Para 21.2 Lampiran 1 Kepada SPP Bil. 5 Tahun 2009;
 2. Para 6 SPP Bil. 12 Tahun 2007; dan
 3. SPP Bil. 6 Tahun 1995
Surat Edaran bertarikh 25 Mei 2009 adalah dibatalkan
08.07.2011
13 6/2011 Peranan Dan Tanggungjawab Pegawai Penguasa Dalam Mengawal Selia Projek Pembangunan Kerajaan Garis Panduan Mengenai Peranan Dan Tanggungjawab Pegawai Penguasa Dalam Mengawal Selia Projek Pembangunan Kerajaan 08.07.2011
14 4/2011 Pelantikan Perkhidmatan Perunding Untuk Projek Pembangunan Fizikal Dan Kajian Arahan Kepada Semua Agensi Kerajaan Untuk Mengguna pakai Sistem e-Perunding Bagi Semua Urusan Pelantikan Perkhidmatan Perunding Untuk Projek Pembangunan Fizikal Dan Kajian Mulai 6 Jun 2011 06.06.2011
15 2/2011 Peraturan Perolehan Perkhidmatan Perunding Bagi Projek Atau Kajian Kerajaan Peraturan Perolehan Perkhidmatan Perunding Bagi Projek Atau Kajian Kerajaan

SPP berikut adalah dibatalkan:
 1. SPP Bil. 2 Tahun 2006;
 2. SPP Bil. 8 Tahun 2006; dan
 3. SPP Bil. 8 Tahun 2007

SAP berikut adalah dibatalkan:

 1. SAP bertarikh 29 Mac 2005;
 2. SAP bertarikh 19 Mei 2005;
 3. SAP bertarikh 15 Februari 2008;
 4. SAP bertarikh 17 Jun 2009;
 5. SAP bertarikh 15 April 2010; dan
 6. SAP bertarikh 23 September 2010.
Pindaan AP:

 

 1. AP 182.1;
 2. AP 186;
 3. AP 187; dan
 4. AP 189
23.03.2011
16 1/2011 Peryertaan Anak Syarikat Penyertaan Anak-Anak Syarikat Badan Berkanun, Koperasi-Koperasi, Tabung Kakitangan Kerajaan Dan Pihak Berkuasa Kerajaan Tempatan Dalam Perolehan Badan Induk Berkenaan

SPP Bil. 26 Tahun 1986 adalah dibatalkan
14.03.2011
17
12/2010
Pelaksanaan Penamatan Bersama (Mutual Termination) Garis Panduan Pelaksanaan Penamatan Bersama (Mutual Termination) Bagi Kontrak Kerja

Para 32 dalam SPP Bil. 3 Tahun 2008 adalah dibatalkan
30.12.2010
18
10/2010
Garis Panduan Pelaksaan Integrity Pact Garis Panduan Pelaksaan Integrity Pact Dalam Perolehan Kerajaan

SAP bertarikh 1 April 2010 adalah dibatalkan
16.12.2010
19
6/2010
Tindakan Tatatertib Ke Atas Syarikat Dan Firma Perunding Tindakan Tatatertib Ke Atas Syarikat Dan Firma Perunding Yang Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan

Para 15 dalam SPP Bil. 8 Tahun 1995 adalah dibatalkan

Pindaan AP:

 1. AP 166.2 (i);
 2. AP 184. 1(d);
 3. AP 184.2; dan
 4. AP 184.5
Tambahan AP:
 1. AP 166.2 (x); dan
 2. AP 184. 1(e)
23.06.2010
20
3/2010
Bekalan Dan Penghantaran Buku Cetakan Dan Terbitan Luar Negara Perolehan Bekalan Dan Penghantaran Buku Cetakan Dan Terbitan Luar Negara

PKP Bil.1 Tahun 2009 adalah dibatalkan

24.03.2010
21
9/2009
Lembaga Perolehan Agensi (LPA) - Had Kuasa Had Nilai, Kuasa dan Tanggungjawab Lembaga Perolehan Agensi

SPP berikut adalah dibatalkan:

 1. SPP Bil. 2 Tahun 1999; dan
 2. SPP Bil. 11 Tahun 2001.

SAP berikut adalah dibatalkan

 1. SAP bertarikh 27 Julai 2002.
Pindaan AP:
 1. AP 192.2;
 2. AP 192.3;
 3. AP 192.4; dan
 4. AP 193.
01.09.2009
22
8/2009
Projek Sakit Peraturan Pelantikan Kontraktor Penyiap Bagi Projek Sakit

SPP Bil. 5 Tahun 2006 adalah dibatalkan
01.09.2009
23
6/2009
Ubat-Ubatan Peraturan Perolehan Ubat-Ubatan Secara Cost, Insurance And Freight (CIF)

SPP Bil. 18 Tahun 2002 adalah dibatalkan
28.04.2009
24
5/2009
Tatacara Perolehan - Sebut Harga Perubahan Had Nilai Dan Tatacara Pengurusan Perolehan Secara Sebut Harga

SPP berikut adalah dibatalkan:
 1. SPP Bil. 6 Tahun 1998;
 2. Para 10,11,12 dan 13 kepada SPP Bil. 2 Tahun 1999;
 3. SPP Bil. 2 Tahun 2001 (Tambahan Pertama SPP Bil.2 Tahun 1999);
 4. SPP Bil. 7 Tahun 2005;
 5. Para 13.1 dan 14.1 kepada Lampiran 1 SPP Bil.5 Tahun 2007;
 6. SPP Bil. 6 Tahun 2007; dan
 7. SPP Bil. 7 Tahun 2001.

Pindaan AP:

 1. AP 170.1;
 2. AP 170.3 (a) hingga (c);
 3. AP 171.1;
 4. AP 176.1 (a) hingga (c);
 5. AP 179.2 (c);
 6. AP 180;
 7. AP AP 181(a);
 8. AP 182.1 (e);
 9. AP 190 (b)(i) dan (iii);
 10. AP 190 (c);
 11. AP 200. 5 (i)
 12. AP 200. 5 (ii); dan
 13. AP 201.1 (d) dan (e).
Tambahan AP:
 1. AP 180. 2(d); dan
 2. AP 202.3
24.02.2009
25
7/2008
Industrialised Building System (IBS) Pelaksanaan Industrialised Building System (IBS) Dalam Projek Kerajaan

SAP bertarikh 6 Julai 2005 adalah dibatalkan
31.10.2008
26
6/2008
ePerolehan -
Sebut Harga & Tender
Tatacara Pengurusan Perolehan Kerajaan Secara Sebut Harga Dan Tender Melalui Sistem ePerolehan
29.09.2008
27
3/2008
Perubahan Harga Pelaksanaan Syarat Perubahan Harga Di Dalam Kontrak Kerja

SPP berikut adalah dibatalkan:
 1. SPP Bil. 14 Tahun 1991
 2. Pindaan Pertama Kepada SPP Bil. 14 Tahun 1991
 3. SPP Bil. 2 Tahun 2008
01.01.2008
28
1/2008
Kenderaan Tatacara Perolehan Kenderaan

SPP berikut adalah dibatalkan:
 1. SPP Bil. 5 Tahun 2002;
 2. SPP Bil. 11 Tahun 2002 (Tambahan Pertama SPP Bil. 5 Tahun 2002); dan
 3. SPP Bil. 17 Tahun 2002 (Tambahan Kedua SPP Bil. 5 Tahun 2002)
16.05.2008
29
12/2007
Pembelian Terus Had Nilai Dan Syarat-syarat Pembelian Terus Bagi Bekalan Dan Perkhidmatan

SPP Bil. 8 Tahun 2004 adalah dibatalkan
19.12.2007
30
11/2007
Pembelian Tanah Tatacara Pembelian Tanah Daripada Orang Perseorangan, Syarikat Dan Perbadanan

SPP Bil. 1 Tahun 2003 adalah dibatalkan

17.12.2007
31
10/2007
Peralatan Import - CIF Perolehan Secara CIF Bagi Peralatan Latihan, Penyelidikan Dan Perubatan Yang Diimport
20.11.2007
32
5/2007
Tatacara Perolehan - Tender Tatacara Pengurusan Perolehan Kerajaan Secara Tender

SPP berikut adalah dibatalkan:

 1. SPP Bil. 2 Tahun 1995;
 2. Tambahan Pertama SPP Bil. 2 Tahun 1995;
 3. Tambahan Kedua SPP Bil. 2 Tahun 1995;
 4. SPP Bil. 11 Tahun 1999 (Tambahan Ketiga SPP Bil. 2 Tahun 1995);
 5. SPP Bil. 10 Tahun 2002 (Tambahan Keenam SPP Bil. 2 Tahun 1995)
 6. SPP Bil. 8 Tahun 1998;
 7. SPP Bil. 6 Tahun 1999;
 8. SPP Bil. 3 Tahun 2004;dan
 9. SPP Bil1 Tahun 2006.

(Para 13.1 dan 14.1 kepada Lampiran 1 SPP Bil. 5 Tahun 2007 telah dibatalkan oleh SPP Bil. 5 Tahun 2009.)

Pindaan AP:

 1. AP 175.1 (a);
 2. AP 175.1 (b);
 3. AP 176.2 (a);
 4. AP 176.2 (b);dan
 5. AP 205.1
27.02.2007
33
8/2005
e-Perolehan - Kontrak Kementerian Pelaksanaan Kontrak Kementerian Melalui Sistem e-Perolehan
10.11.2005
34
6/2005
Bahan Bakar Diesel/Diesel Bersubsidi Bekalan Dan Pengiriman Bahan Bakar Diesel/Diesel Bersubsidi Secara Pukal Kepada Semua Agensi Kerajaan Di Seluruh Semenanjung Malaysia

SAP bertarikh 1 Disember 2003 dan PKP Bil. 16 Tahun 1996 adalah dibatalkan

29.07.2005
35
5/2005
Kejatuhan Nilai Ringgit Pembatalan SPP Bil. 2 Tahun 1998 Berkenaan Perubahan Harga Berikutan Kejatuhan Nilai Ringgit
15.07.2005
36
1/2005
Pecah Kecil Tender Kerja Peraturan Memecah Kecil Tender Kerja
24.01.2005
37
4/2004
Gotong-Royong Pelaksanaan Projek-projek Kecil Secara Gotong Royong

SPP Bil. 8 Tahun 2001 adalah dibatalkan

03.06.2004
38
5/2003
ePerolehan – Katalog Perolehan Pelaksanaan Perolehan Kerajaan Melalui Sistem ePerolehan

Para 5 SPP Bil. 5 Tahun 2003 adalah dibatalkan oleh SPP Bil. 8 Tahun 2004

13.08.2003
39
4/2003
Bayaran –
Sub Kontraktor
Bayaran Terus Kepada Sub Kontraktor
10.07.2003
40
2/2003
Bot/Kapal Peraturan Bagi Perolehan dan Pembaikan/ Senggaraan Bot/Kapal Kerajaan

SPP Bil. 1 Tahun 1995 adalah dibatalkan

20.03.2003
41
19/2002
Kursus/Latihan Tatacara Perolehan Perkhidmatan Pengendalian Kursus dan Latihan
29.11.2002
42
15/2002
ePerolehan –eP enablement Pelaksanaan Perolehan Kerajaan Melalui Sistem ePerolehan
06.11.2002
43
7/2002
Barangan Tempatan Penggunaan Bahan/Barangan/Perkhidmatan Tempatan Dalam Perolehan Kerajaan

SPP berikut adalah dibatalkan:
 1. SPP Bil. 4 Tahun 1996;
 2. SPP Bil. 6 Tahun 1997;
 3. Pindaan Pertama dan Tambahan Pertama Kepada SPP Bil. 4 Tahun 1996;
 4. SPP Bil. 12 Tahun 1998 (Tambahan Kedua Kepada SPP Bil. 4 Tahun 1996)
05.06.2002
44
16/2001
ICT Perolehan Perkakasan dan Perisian ICT Yang Diimport
- Tambahan Kedua SPP 6/1997
26.11.2001
45
3/2001
Alat-alat Modal Perolehan Alat-Alat Modal (Capital Item)

SPP Bil. 7 Tahun 1979 dan Tambahan Pertama Kepada SPP Bil. 7/1979 adalah dibatalkan

12.03.2001
46
11/2000
Barangan Tempatan – Pemantauan Pemantauan Ke Atas Penggunaan Barang Buatan Tempatan Dalam Perolehan Kerja
20.12.2000
47
7/2000
ePerolehan – Kontrak Pusat Peraturan Dan Tatacara Perolehan Barangan Kontrak Pusat Secara Elektronik Melalui Sistem ePerolehan
09.09.2000
48
5/2000
ePerolehan – Pelaksanaan Pelaksanaan ePerolehan Di Bawah Program Kerajaan Elektronik
29.08.2000
49
13/1999
Preliminaries – Kriteria Peruntukan Garis Panduan Penggunaan Khidmat Pengangkutan dan Kemudahan Peralatan Untuk Menguruskan Projek Melalui Kontrak Kerja
21.12.1999
50
9/1999
Jentera Berat Garis Panduan Perolehan Jentera Berat Terpakai
24.08.1999
51
4/1999
Skim MARA Skim Pembiayaan Kontrak Oleh MARA Dalam Perolehan Kerajaan

SPP Bil. 5 Tahun 1998 adalah dibatalkan

31.05.1999
52
7/1998
Barangan Import – Tatacara Pemilihan MTO Garis Panduan Pengurusan Barangan Import/ Eksport Kerajaan

- Tambahan Pertama SPP 6/1996

Para 21 SPP Bil. 7 Tahun 1998 adalah dibatalkan oleh SPP Bil. 3 Tahun 2003
16.08.1998
53
5/1997
Peralatan Teknologi Baru Garis Panduan Mengenai Penyelarasan Penggunaan Dan Perolehan Kemudahan Dan Peralatan Teknologi Baru Di Agensi Kerajaan
29.07.1997
54
6/1996
Barangan Import – Garis Panduan Garis Panduan Pengurusan Barangan Import Kerajaan
16.08.1996
55
11/1995
PDI Panduan Lawatan Ke Luar Negeri Kerana Perolehan Kerajaan
 1. Pindaan Pertama SPP 11/1995
14.06.1996 01.07.1996
56
10/1995
Bayaran – Tatacara Tatacara Bayaran Bagi Perolehan Kerajaan

SPP berikut adalah dibatalkan:

 1. SPP Bil. 12 Tahun 1969;
 2. SPP Bil. 1 Tahun 1970 dan Pindaan Pertama;
 3. SPP Bil. 4 Tahun 1975;
 4. SPP Bil. 1 Tahun 1979;
 5. SPP Bil. 13 Tahun 1979;
 6. SPP Bil. 17 Tahun 1985;
 7. SPP Bil. 10 Tahun 1989;
 8. SPP Bil. 4 Tahun 1990 dan Pindaan Pertama; dan
 9. SPP Bil. 8 Tahun 1990.
13.04.1995
57
8/1995
Panduan Am Panduan Am Mengenai Perolehan Kerajaan

Perenggan di bawah adalah dibatalkan:

 1. Perenggan 15 dibatalkan oleh SPP Bil. 6 Tahun 2010;
 2. Perenggan 7 dibatalkan oleh SPP Bil. 4 Tahun 1996;
 3. Perenggan 15 dibatalkan oleh SPP Bil. 1 Tahun 1998; dan
 4. Perenggan 14 dibatalkan oleh SAP bertarikh 18 Mac 2011.
SPP berikut adalah dibatalkan:
 1. SPP Bil. 1 Tahun 1984;
 2. SPP Bil. 9 Tahun 1985;
 3. SPP Bil. 20 Tahun 1986;
 4. SPP Bil. 23 Tahun 1986;
 5. SPP Bil. 7 Tahun 1987;
 6. SPP Bil. 4 Tahun 1988;
 7. SPP Bil. 13 Tahun 1988 dan
 8. SPP Bil. 1 Tahun 1990.
13.04.1995
58
5/1995
Luar Negara Peraturan Perolehan Bagi Jabatan/Agensi Kerajaan Yang Berkhidmat Di Luar Negeri

SPP Bil. 5 Tahun 1983 adalah dibatalkan
13.04.1995
59
4/1995
Bumiputera Dasar Dan Keutamaan Kepada Syarikat Bumiputera Dalam Perolehan Kerajaan

SPP berikut adalah dibatalkan:

 1. SPP Bil. 3 Tahun 1974;
 2. SPP Bil. 7 Tahun 1974 dan Tambahan Satu bertarikh 11 Ogos 1976 dan Tambahan Kedua bertarikh 27 Julai 1979;
 3. SPP Bil. 6 Tahun 1978;
 4. SPP Bil. 3 Tahun 1982;
 5. SPP Bil. 7 Tahun 1984; dan
 6. SPP Bil. 13 Tahun 1989 dan Tambahan Pertama bertarikh 15 September 1990.
01.04.1995
60
9/1994
Cukai Peraturan Cukai Dalam Perolehan Kerajaan

SPP berikut adalah dibatalkan:

 1. SPP Bil. 3 Tahun 1967;
 2. SPP Bil. 13 Tahun 1972;
 3. SPP Bil. 3 Tahun 1973;
 4. SPP Bil. 4 Tahun 1979; dan
 5. SPP Bil. 29 Tahun 1982
27.07.1994
61
15/1989
Bekalan Bahan-bahan Binaan Peraturan Baru Skim Bekalan Bahan-Bahan Binaan Untuk Projek-projek Kerajaan (SBBB)
 1. Tambahan Pertama
SPP 15/1989
 1. Tambahan Kedua
SPP 15/1989

SPP Bil. 11 Tahun 1983 adalah dibatalkan
04.12.1989 16.10.1990 01.07.1991
62
16/1986
Tiket Kapal Terbang Penempahan Tiket Kapal Terbang Oleh Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun/ Syarikat Kerajaan Dari Syarikat Agensi Pengembaraan Bumiputera
01.09.1986
63
5/1986
Bekalan Simen Skim Bekalan Simen Bagi Pembinaan Projek Jalanraya/Lebuhraya Konkrit
25.02.1986
64
5/1974
Kontrak Pusat Pembelian Badan-badan Berkanun Daripada Kontrak Pusat Perbendaharaan
22.04.1974