Langkah 65 Strategi Baru Ke Arah Merangsang Pertumbuhan Ekonomi Negara

Tempoh Pengecualian
1 Jun 2003 hingga 31 Mei 2004