Pekeliling Pengurusan Belanjawan

BAB 1   Anggaran Perbelanjaan  
 1.1  

Anggaran Perbelanjaan 2012

 
   

Lampiran A Format Unjuran Anggaran Keperluan Aliran Tunai

 
1.2  

Bajet Berasaskan Outcome

 
   

Lampiran A – Garis Panduan Teknikal Bajet Berasaskan Outcome (OBB)

 
   

Lampiran 1 – Kerangka Keberhasilan Nasional

 
   

Lampiran 2 – Daftar Istilah

 
    Lampiran 3 – (3a – 3e) Templat Strategik dan Nota Panduan  
   

Lampiran 4 – Format Laporan MOIC

 
   

Lampiran 5 – Format Laporan Prestasi Suku Tahunan/ Tahunan Kementerian

 
   

Lampiran 6 – Format Laporan Pemantauan Program/Aktiviti OBB bagi Suku Tahunan/Tahunan

 
   

Lampiran 7 – Format Laporan Penilaian Formatif Program/Aktiviti OBB

 
   

Lampiran 8 – Format Laporan Penilaian Sumatif Program/Aktiviti OBB

 
   

Lampiran B Terma Rujukan Bagi Jawatankuasa-Jawatankuasa di Bawah Struktur Pelaksanaan OBB di Sektor Awam

 
 1.3  

Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Anggaran Perbelanjaan Tahun 2013

 
   

Lampiran A – Format Cadangan Perbelanjaan Mengurus Bagi Maksud Tanggungan, Bekalan dan Badan Berkanun

 
   

Lampiran B – Format Cadangan Perbelanjaan Pembangunan

 
   

Lampiran C – Format Maklumat Bagi Badan Berkanun dan Agensi yang Mengamalkan Sistem Perakaunan Perdagangan (PDG)

 
   

Lampiran D – Kalendar Aktiviti Penyediaan Cadangan Perbelanjaan Kementerian/Agensi Tahun 2013

 
    Lampiran E – Garis Panduan Bagi Penyediaan Laporan Bajet Program dan Prestasi Tahun 2013  
       
BAB 2   Penurunan Kuasa Perbendaharaan Kepada Pegawai Pengawal   
2.1   Pembelian Harta Modal  
    Lampiran A - Format Laporan Suku Tahun Perbelanjaan Pembelian Harta Modal  
2.2   Perbelanjaan Bagi Pengisian Jawatan  
2.3  

Perbelanjaan Bagi Perjalanan Atas Tugas Rasmi Ke Luar Negara

 
2.4  

Pindah Peruntukan Perbelanjaan Pembangunan Tahunan

 
   

Lampiran A – Borang Permohonan Untuk Pindah Peruntukan

 
   

Lampiran B – Waran Pindah Peruntukan

 
2.5  

Pindah Peruntukan Perbelanjaan Mengurus

 
   

Lampiran A – Pemberitahuan Undang-undang P.U.(B) 261

 
   

Lampiran B – Borang Permohonan Untuk Pindah Peruntukan Anggaran Perbelanjaan

 
   

Lampiran C – Format Waran Pindah Peruntukan

 
   

Lampiran C1 – Format Jadual Kepada Waran Pindah Peruntukan

 
   

Panduan Mengisi Borang

 
       
BAB 3    Pengurusan Perbelanjaan Awam   
 3.1  

Garis Panduan Perbelanjaan Secara Berhemat Bagi Mengawal Perbelanjaan Awam

 
       
   

INDEKS