2013 Estimated Federal Expenditure

Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2013


KANDUNGAN

     
MUKA SURAT
 
Pendahuluan
   
    Pendahuluan
iii
    Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2013
v
    Kandungan
vii
    Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2013
1
    Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan Bagi Tahun 2013
3
     
 
 
ANGGARAN PERBELANJAAN DAN PROGRAM DAN PRESTASI 2013
       
    PERBELANJAAN TANGGUNGAN
27
       
 
T.1
Peruntukan Diraja Bagi S.P.B. Yang di-Pertuan Agong
28
       
 
T.2
Elaun-elaun Diraja
29
     
 
 
T.3
Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim
30
     
 
 
T.4
Ketua Audit Negara
31
     
 
 
T.5
Yang di-Pertua Dewan Rakyat
32
       
 
T.6
Yang di-Pertua Dewan Negara
33
     
 
 
T.7
Suruhanjaya Pilihan Raya
34
 
 
 
 
 
T.8
Suruhanjaya Perkhidmatan Perundangan
35
 
 
 
 
 
T.9
Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
36
 
 
 
 
 
T.10
Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran
37
 
 
 
 
T.11
Suruhanjaya Pasukan Polis
38
 
 
 
 
 
T.12
Perbendaharaan
39
 
 
 
 
 
T.13
Perbelanjaan Kerana Hutang Negara
42
 
 
 
 
 
T.14
Pencen, Elaun Bersara dan Ganjaran
44
 
 
 
 
 
 
PERBELANJAAN BEKALAN/PEMBANGUNAN
47
 
 
 
 
 
B.1
PARLIMEN
49
 
 
 
 
 
B.2
PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA
53
 
 
 
 
 
B.3
JABATAN AUDIT NEGARA
57
 
 
 
 
 
B.4
SURUHANJAYA PILIHANRAYA
63
 
 
 
 
 
B.5
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM
69
 
 
 
 
 
 
JABATAN PERDANA MENTERI
 
 
B/P.6
Jabatan Perdana Menteri
77
 
 
 
 
 
B/P.7
Jabatan Perkhidmatan Awam
125
 
 
 
 
 
B.8
Jabatan Peguam Negara
137
 
 
 
 
 
B.9
SURUHANJAYA PENCEGAH RASUAH MALAYSIA
153
 
 
 
 
 
 
KEMENTERIAN KEWANGAN
 
 
 
 
 
 
B/P.10
Perbendaharaan
165
 
 
 
 
 
B.11
Perkhidmatan Am Perbendaharaan
185
 
 
 
 
 
B.12
Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun
189
 
 
 
 
 
B/P.13
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
191
 
 
 
 
 
B/P.20
KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
207
 
 
 
 
 
B/P.21
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI
217
 
 
 
 
 
B/P.22
KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH
245
 
 
 
 
 
B/P.23
KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR
269
 
 
 
 
 
B/P.24
KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI
295
 
 
 
 
 
B/P.25
KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN
313
 
 
 
 
 
B/P.27
KEMENTERIAN KERJA RAYA
327
 
 
 
 
 
B/P.28
KEMENTERIAN PENGANGKUTAN
347
 
 
 
 
 
B/P.29
KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR
369
 
 
 
 
 
B/P.30
KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
379
 
 
 
 
 
B/P.31
KEMENTERIAN PELANCONGAN
393
 
 
 
 
 
B/P.32
KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR
403
 
 
 
 
 
B.40
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN
413
 
 
 
 
 
B/P.41
KEMENTERIAN PELAJARAN
419
 
 
 
 
 
B/P.42
KEMENTERIAN KESIHATAN
447
 
 
 
 
 
B/P.43
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN
479
 
 
 
 
 
B/P.45
KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN
501
 
 
 
 
 
B/P.46
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
511
 
 
 
 
 
B/P.47
KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN
527
 
 
 
 
 
B/P.48
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT
555
 
 
 
 
 
B/P.49
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI
573
 
 
 
 
 
B/P.60
KEMENTERIAN PERTAHANAN
595
 
 
 
 
 
B/P.62
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
611
 
 
 
 
 
B.70
SIMPANAN LUAR JANGKA
631
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN
 
 
A
Kumpulan Wang Pembangunan 2012 - Pro-Forma Penyataan Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2012
635
 
 
 
 
 
B
Kumpulan Wang Pembangunan 2013 - Pro-Forma Penyataan Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2013
636
 
 
 
 
 
C
Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2013 Mengikut Objek Sebagai dan Am
637
 
 
 
 
 
C-1
Butir-butir Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2013
638
 
 
 
 
 
D
Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tahun 2013
648
 
 
 
 
 
E
Pemberian Sebenar Kepada Kerajaan Negeri Tahun 2011
649
 
 
      

        

                             650

 
F
Jadual Butiran Tahun 2012 Yang Dimansuhkan Daripada Anggaran Pembangunan Tahun 2013